banner ad

RSSAdam Danek

Danek: Duch i świat (Tradycji)

Danek: Duch i świat (Tradycji)

| 29 sierpnia 2022 | 1 Komentarz

W napisanym niedawno krótkim tekście starałem się wyjaśnić, co oznacza Tradycja – centralne pojęcie politycznej, społecznej i kulturowej filozofii tradycjonalizmu. Wedle tradycjonalistów niegdyś Tradycja organizowała świat człowieka, ale dzisiaj już tak nie jest, a przynajmniej nie w Europie ani w krajach zaliczanych do tzw. cywilizacji zachodniej. Teraz chciałbym nakreślić w zarysie, jak wyglądał świat Tradycji, […]

Czytaj dalej

Danek: Czym jest Tradycja

Danek: Czym jest Tradycja

| 10 sierpnia 2022 | 1 Komentarz

Termin „tradycjonalizm” używany jest w co najmniej dwóch znaczeniach. W pierwszym z nich tradycjonalizmem nazywa się postawę silnego przywiązania do tradycji – jakiejkolwiek. W drugim przez tradycjonalizm rozumie się określony kierunek ideowy. Zacznijmy od tego, że obu znaczeń tradycjonalizmu nie należy ze sobą mylić, a zwłaszcza drugiego z pierwszym. Niezrozumienie tradycjonalizmu jako kierunku ideowego, niejednokrotnie […]

Czytaj dalej

Danek: Polska tajemna

Danek: Polska tajemna

| 20 lipca 2022 | 6 komentarzy

  „Jeszcze, co do mego chodzenia luzem nadmienić muszę, żem nie aprobował nigdy dążenia banalnego Polaka, mieniącego się nowoczesnym.” Władysław Studnicki o książce Romana Dmowskiego     Aleksandr Dugin to rosyjski myśliciel, który wzbudza w Polsce emocje nieproporcjonalne do rzeczywistej znajomości jego dzieł i poglądów. Co parę lat ktoś w naszym kraju znowu zaczyna demonizować […]

Czytaj dalej

Danek: Peregrynacje lokalne (II): Heilig-Kreuz-Kapelle

Danek: Peregrynacje lokalne (II): Heilig-Kreuz-Kapelle

| 13 lipca 2022 | 0 Komentarzy

Kiedy budowano, a potem otwarto dla wiernych (nowe) Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, podobnie jak wielu mieszkańców Krakowa miałem wątpliwości co do jego kształtu. Do dziś zastanawiam się, czy niektóre z zastosowanych w nim rozwiązań należy uznać za udane. Dlatego od jego części głównej, przeznaczonej do nabożeństw dla wielkich tłumów, z posmakiem imprez masowych – […]

Czytaj dalej

Danek: Juan Miró – ikonograf świata Tradycji

Danek: Juan Miró – ikonograf świata Tradycji

| 5 lipca 2022 | 0 Komentarzy

Niedawno w krótkim szkicu (1) starałem się pokazać, że rozwój tzw. sztuki nowoczesnej był w znacznej mierze reakcją skierowaną przeciwko nowoczesności. Wielu jej twórców odrzuciło naturalistyczny, „realistyczny”, mimetyczny model sztuki, jako odbicie płytkiego obrazu świata właściwego dla zeświecczonego człowieka nowożytnego. Sięgnęli po wytwory geniuszu artystycznego społeczeństw tradycyjnych i ludów archaicznych, których sztuka miała charakter sakralny, […]

Czytaj dalej

Danek: Głębie milczenia

Danek: Głębie milczenia

| 21 czerwca 2022 | 0 Komentarzy

Drugie z Przykazań w popularnej, skrótowej wersji mówi: „Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno”. Tymczasem ileż razy słowo „Bóg” powtarza się w naszych codziennych rozmowach, przysłowiach, powiedzonkach, wykrzyknikach, frazesach, ba, nawet w żartach? Niekiedy (w praktyce chyba rzadko) pamięta się, że naruszenie drugiego Przykazania skutkuje grzechem, ale uchodzi on za jedno z błahszych […]

Czytaj dalej

Danek: Tradycja mówiąca

Danek: Tradycja mówiąca

| 15 czerwca 2022 | 0 Komentarzy

Przeciwnicy ruchów tradycyjnych w Kościele i apologeci destrukcji katolickiej liturgii dokonanej w wyniku Soboru Watykańskiego II oraz wprowadzenia Novus Ordo Missae w 1970 r. za obiekt swoich ataków obierają szczególnie fakt odprawiania tradycyjnej Mszy świętej po łacinie. Przeciwko tradycyjnej Mszy, i w ogóle używaniu łaciny jako języka liturgicznego, wysuwają zawsze tę samą obiekcję: „bo ludzie […]

Czytaj dalej

Czarny anioł i konserwatysta Waltari

Czarny anioł i konserwatysta Waltari

| 4 czerwca 2022 | 0 Komentarzy

Niedawna, majowa rocznica zdobycia Konstantynopola przez sułtana Mehmeda II w 1453 r. była dobrą okazją, by zachęcić czytelników do sięgnięcia po powieść Waltariego „Czarny anioł” (1952). Dzieło fińskiego pisarza to chyba najlepsze, co w dziejach literatury pojawiło się na temat umownie zamykającego epokę średniowiecza upadku bizantyjskiej stolicy. Mika Waltari (1908-1979) należy do tych twórców, którzy […]

Czytaj dalej

Danek: Czy koniec szkoły historycznej w ekonomii

Danek: Czy koniec szkoły historycznej w ekonomii

| 25 maja 2022 | 2 komentarze

Konserwatyzm jako kierunek polityczny niejednokrotnie spotyka się z zarzutem, że nie wypracował własnej teorii ekonomicznej, spójnej z jego założeniami ideowymi. Nie są one do końca bezpodstawne. W XX wieku wielu konserwatystów sympatyzowało z doktrynami ekonomicznymi stricte nowoczesnymi, promującymi racjonalistyczne spojrzenie na gospodarkę (i tym samym na świat) – a więc sprzecznymi z duchem konserwatyzmu. Były […]

Czytaj dalej

Danek: Jak budować kościoły

Danek: Jak budować kościoły

| 17 maja 2022 | 2 komentarze

Wśród konserwatywnie nastawionych katolików, a także katolicko nastawionych konserwatystów, wyższość dawnej, historycznej architektury sakralnej nad współczesną uchodzi zazwyczaj za pewnik. W rzeczywistości wcale nie musi ona jednak być regułą. Konserwatyści zbyt często skupiają się tylko na wyglądzie starych i nowych kościołów, a nie zwracają uwagi na ich funkcję, nieświadomie przyznając kulturze prymat nad religią. A […]

Czytaj dalej