banner ad

RSSEkonomia

Danek: Powieść ekonomiczna

Danek: Powieść ekonomiczna

| 4 listopada 2022 | 1 Komentarz

Odkąd pamiętam, w – nazwijmy je tak – kręgach prawicy ekonomicznej przyjmuje się, że co najmniej jednym ze źródeł problemów rozwojowych Polski jest mizerny poziom znajomości ekonomii w społeczeństwie, a jej zwiększenie pozostaje konieczne dla ich przezwyciężenia. Może to i prawda. Wiedza o tym, jak funkcjonuje gospodarka jest w każdym razie wiedzą użyteczną. O ile […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Iberyjska ekonomia tradycjonalistyczna

Prof. Bartyzel: Iberyjska ekonomia tradycjonalistyczna

| 13 października 2022 | 1 Komentarz

Jakkolwiek z bliższej nam czasowo perspektywy hiszpańskiej wojny domowej w latach 1936–1939 tradycjonalizm – zwany potocznie karlizmem od imienia (Don Carlos) trzech prawowitych, lecz wyzutych z panowania, dziedziców tronu Hiszpanii – jawi się prymarnie jako kontrrewolucja antykomunistyczna, to jednak nie należy zapominać, że narodził się on jako ruch na wskroś antyliberalny, nie tylko w politycznym, […]

Czytaj dalej

McNabb: Bądźcie kontemplatykami!

McNabb: Bądźcie kontemplatykami!

| 11 października 2022 | 4 komentarze

Piszący te słowa miał okazję poczynić obserwacje, jakie niewielu jemu współczesnych – nawet wśród duchowieństwa – poczynić mogło. Od dzieciństwa powodowany marzeniem o udziale w nawracaniu Anglii, idąc za wezwaniem Mistrza, któremu służył, miał w ciągu swojego życia styczność z prawie każdą sferą życia katolickiego i społecznego. Jego przywilejem było poznać większość z najpierwszych katolików […]

Czytaj dalej

Storck:  Rynek jako kapitalistyczny Demiurg

Storck: Rynek jako kapitalistyczny Demiurg

| 17 czerwca 2022 | 2 komentarze

W opublikowanym kilka lat temu na łamach The Economist artykule o bańkach spekulacyjnych autor zauważył: „Wielu ekonomistów nie potrafiło zaakceptować faktu istnienia takich baniek, gdyż jest to trudne do pogodzenia z ideą efektywnego rynku”. Innymi słowy: ekonomiści nie potrafili zaakceptować dowodu, który mieli przed oczyma, z uwagi na to, że było to trudne do pogodzenia […]

Czytaj dalej

Posadzy: Dystrybutyzm Wschodu – prawosławne płuco Katolickiej Nauki Społecznej

Posadzy: Dystrybutyzm Wschodu – prawosławne płuco Katolickiej Nauki Społecznej

| 6 czerwca 2022 | 0 Komentarzy

Dystrybucjonizm, jako spójna doktryna odzwierciedlająca ustalenia Katolickiej Nauki Społecznej, naturalnie nakierowuje uwagę osoby nim zainteresowanej na świat Zachodu. Nie ma w tym nic dziwnego. Począwszy od papieży Leona XIII i Piusa XI, przez luminarzy ideowych w postaci G.K. Chestertona oraz Hilarego Belloca, aż po późniejszych autorów „dystrybutystycznych”, takich jak Dorota Day lub Św. Jan Paweł […]

Czytaj dalej

Danek: Czy koniec szkoły historycznej w ekonomii

Danek: Czy koniec szkoły historycznej w ekonomii

| 25 maja 2022 | 2 komentarze

Konserwatyzm jako kierunek polityczny niejednokrotnie spotyka się z zarzutem, że nie wypracował własnej teorii ekonomicznej, spójnej z jego założeniami ideowymi. Nie są one do końca bezpodstawne. W XX wieku wielu konserwatystów sympatyzowało z doktrynami ekonomicznymi stricte nowoczesnymi, promującymi racjonalistyczne spojrzenie na gospodarkę (i tym samym na świat) – a więc sprzecznymi z duchem konserwatyzmu. Były […]

Czytaj dalej

Posadzy: Dystrybucjonizm – średniowieczna idea przyszłości

Posadzy: Dystrybucjonizm – średniowieczna idea przyszłości

| 23 marca 2022 | 0 Komentarzy

Długi Wiek XIX[1] zostanie zapamiętany w dziejach ludzkości jako czas wielkich rewolucji. Niektóre z nich, jak na przykład Rewolucja Francuska, burzliwe dążenia niepodległościowe w Ameryce Łacińskiej, Risorgimento, unifikacja Niemiec[2] czy Wiosna Ludów, niosły na swych sztandarach zburzenie dotychczasowego ładu, na którym opierał się tradycyjny świat ancien régime’u i wprowadzenie nowych prądów myślowych, politycznych, światopoglądowych czy […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Dlaczego realizm polityczny jest konserwatywny

Ambrożek: Dlaczego realizm polityczny jest konserwatywny

| 16 lutego 2017 | 1 Komentarz

Wiele już napisano na temat konserwatywności realizmu z perspektywy weberowskiej etyki odpowiedzialności. Dla tych, którzy nie orientują się w temacie, wspomnę: realizm polityczny wymusza odpowiedzialność za poszczególne decyzje polityczne, dlatego koniecznym jest oszczędność środków i częściowy schematyzm myślenia polegający na przewidywaniu poszczególnych sytuacji politycznych. Historycznie, w ten sposób realiści starali się nie popadać w fantazje przy […]

Czytaj dalej

Kisiel: Wilhelm Röpke – konserwatywny feniks z popiołów liberalizmu

Kisiel: Wilhelm Röpke – konserwatywny feniks z popiołów liberalizmu

| 9 lutego 2017 | 2 komentarze

Jego zdaniem, liberalizm jest tożsamy z europejskim dziedzictwem antyku i chrześcijaństwa. To dziedzictwo zostaje przeciwstawione Rousseau i modernistycznym demokratom, którzy wynaleźli absurdalne pojęcie „kolektywnej wolności”. Liberał jest humanistyczny, anty-autorytarny, racjonalistyczny (…). Wilhelm Röpke był jednym z najlepiej zapowiadających się ekonomistów. Uczeń i słuchacz prywatnych seminariów Ludwiga von Misesa, habilitował się jako najmłodszy niemiecki profesor już […]

Czytaj dalej

Niewiński: Zmiany?

Niewiński: Zmiany?

| 18 listopada 2016 | 0 Komentarzy

Wybory prezydenckie w USA za nami. Zmiana warty w przypadku przywódcy największego mocarstwa globu może mieć doniosłe konsekwencje geopolityczne, więc temat ten zasługuje na wstępne omówienie. Zanim jednak przejdę do analizowania wpływu nowego rezydenta Białego Domu na politykę zagraniczną USA, to troszkę odniosę się do samych wyborów. Liczyłem się z wygraną Donalda Trumpa, ale (jak […]

Czytaj dalej