RSSMyśl

Kilijanek: Roztoczański okaz

Kilijanek: Roztoczański okaz

| 27 kwietnia 2021 | 2 komentarze

W najnowszym numerze Newsweeka pojawił się felieton z cyklu „Bestiarium polskie” autorstwa Krzysztofa Vargi. Tekst zatytułowany został: „Prorok z Roztocza”.  Z pewnością niewielu czytelników Newsweeka od razu odgadło, o kim tym razem napisał redaktor Varga, ale sądzę, że po przebrnięciu przez tekst mogli być zadowoleni. Dostało się księdzu. I to nie byle jakiemu księdzu, ale […]

Czytaj dalej

Lech: Wolfgang Smith

Lech: Wolfgang Smith

| 25 kwietnia 2021 | 2 komentarze

Dla osób zainteresowanych szkołą tradycjonalistyczną, lub tzw. Perenializmem, rozpocznę truizmem, ubolewając nad tym, że prace autorów z nią związanych nie doczekały się wielu publikacji książkowych. Kilka dzieł Seyyeda Hosseina Nasra[1] czy zbiór esejów Juliusa Evoli[2] nie oddają szerokiej twórczości tej niezwykłej grupy religioznawców oraz mistyków, którzy udowadniają, że nawet wierni różnym tradycji religijnych potrafią znaleźć […]

Czytaj dalej

Danek: Jedyny program polskiego imperium

Danek: Jedyny program polskiego imperium

| 23 kwietnia 2021 | 1 Komentarz

18 marca 2021 r. minęło dokładnie sto lat od podpisania traktatu ryskiego. Akt ten ostatecznie pogrzebał jedyną w naszych nowoczesnych dziejach próbę zbudowania polskiego imperium. Bo jedynym realnym programem budowy imperium przez odrodzoną Polskę był program federacyjny obozu piłsudczykowskiego. Z pozycji endeckich i tzw. narodowych zwykło się zarzucać mu brak „realizmu politycznego”, tymczasem to właśnie […]

Czytaj dalej

Maurras: Credo (autobiografia filozoficzna)

Maurras: Credo (autobiografia filozoficzna)

| 13 kwietnia 2021 | 0 Komentarzy

[Pascal]: Jego zakład sprawił zapewne, że niemal bezwiednie skłoniłem się ku podwójnemu przedmiotowi spekulacji kartezjańskiej: z jednej strony, tajemnicy niezmierzonego świata widzialnego, z drugiej strony, niecierpliwości i władczego wymogu czystego ducha. Kiedy Pascal przekroczył te dwa porządki refleksji, wstrząsnął również inteligencją bardzo młodego ducha, zresztą zamkniętego w eliptycznym mistycyzmie. [Hume] Hume, przeciwnie, dał mi intensywną […]

Czytaj dalej

Posadzy: Ognisko bardzo osobiste. Tolkienistyczno-dystrybutystyczne rozważania o paleniu fajkowego ziela

Posadzy: Ognisko bardzo osobiste. Tolkienistyczno-dystrybutystyczne rozważania o paleniu fajkowego ziela

| 12 kwietnia 2021 | 0 Komentarzy

Но я не думал ни о чем, но я не думал ни о чем, я только трубочку курил c турецким горьким табачком.[1] Tak zaśpiewałby żołnierz radziecki, powtarzając słowa popularnej w ZSRR piosenki. I ja się jemu wcale nie dziwię. Fajeczka bowiem służyć może uwolnieniu się od nadmiaru myśli, zwłaszcza tych niepożądanych. Ale to nie jest […]

Czytaj dalej

Maurras: „…wzniesiemy nową arkę” — list do Piotra Boutanga

Maurras: „…wzniesiemy nową arkę” — list do Piotra Boutanga

| 10 kwietnia 2021 | 0 Komentarzy

Wzniesiemy nową arkę – katolicką, klasyczną, hierarchiczną, ludzką, w której idee nie będą już nigdy słowami rzucanymi na wiatr, instytucje bezkształtnym oszustwem, prawa rozbojem, a służby administracyjne złodziejstwem i marnotrawstwem; gdzie zmartwychwstaną – jeśli zasłużą na odrodzenie – małe republiki zwieńczone królestwem, a nad wszystkim wznosić się będzie papiestwo. Nawet jeśli ten optymizm jest przedwczesny […]

Czytaj dalej

De Mattei: Columbus noster est!

De Mattei: Columbus noster est!

| 14 marca 2021 | 1 Komentarz

Columbus noster est! Kzysztof Kolumb jest nasz! Te słowa, należące do papieża Leona XIII, zawarte w jego encyklice Quarto Abeunto Saeculo, wydanej 16 lipca 1892, w czwartą rocznicę odkrycia Ameryki jest dla nas niczym odległe echo, dla nas żyjących w czasach ikonoklastycznej furii, która rozrywa Stany Zjednoczone, niszcząc wizerunek włoskiego odkrywcy. W swojej encyklice Leon […]

Czytaj dalej

Wawrzonek: Myśl platońska wobec etyki chrześcijańskiej

Wawrzonek: Myśl platońska wobec etyki chrześcijańskiej

| 12 marca 2021 | 1 Komentarz

Dzieło Platona pt. „Państwo” należy do kanonu dzieł filozofów greckich, jak również kanonu filozofii w ogóle. Zawarte w tym dziele zagadnienia stanowią natchnienie zarówno dla miłośników filozofii, jak i ludzi z filozofią w głębszym wymiarze niezwiązanych. Zdanie prezentowane przez Sokratesa jest stanowiskiem przez Platona faworyzowanym. Niemniej jednak ukazanie odmiennych stanowisk w polemice z Sokratesem ma […]

Czytaj dalej

Westerman:  Zmienianie przeszłości jako destrukcja intelektu

Westerman: Zmienianie przeszłości jako destrukcja intelektu

| 23 lutego 2021 | 2 komentarze

Manipulując przeszłością możesz kontrolować teraźniejszość. Sowiecki dyktator, a zarazem masowy morderca, Józef Stalin, wyczuł istnienie tej prawidłowości i zastosował ją w celu depersonalizacji swoich pokonanych politycznych rywali; stali się oni jednostkami, których istnienie zepchnięto w niepamięć. George Orwell, w napisanej w 1949 roku powieści 1984, poniósł stalinowską koncepcję depersonalizacji kilka poziomów wyżej. Jedna z głównych postaci, […]

Czytaj dalej

Gabiś: Erik von Kuehnelt-Leddihn

Gabiś: Erik von Kuehnelt-Leddihn

| 21 lutego 2021 | 0 Komentarzy

Austriacki filozof polityczny i historyk idei Erik Maria Ritter von Kuehnelt-Leddihn urodził się 31 VII 1909 r. w Tobelbad k. Grazu, zmarł 26 V 1999 r. w Lans (Tyrol). Studiował prawo cywilne i kanoniczne w Wiedniu, następnie ekonomię i nauki polityczne w Budapeszcie, gdzie obronił doktorat, i ponownie teologię w Wiedniu. W 16 roku życia […]

Czytaj dalej