RSSMyśl

Nawrot: Gdzie nie potrzebujemy w Polsce demokracji?   ,,Wola ludu’’ jako czynnik decyzyjny.

Nawrot: Gdzie nie potrzebujemy w Polsce demokracji?  ,,Wola ludu’’ jako czynnik decyzyjny.

| 25 lipca 2021 | 0 Komentarzy

,,Polityka zagraniczna nie znosi metod demokratycznych. U nas endecy byli stale w opozycji, do pracy państwowej się nie garnęli a w polityce zagranicznej chcieli mieć głos pierwszy i decydujący. Usiłowali więc swoją politykę, swoje zapatrywania narzucić metodą ludowładczą, metodą rezolucji uchwalanych na wiecach. O treści aktów wychodzących z pałacu Brühlowskiego miały decydować wiece w Kościanie, […]

Czytaj dalej

Bachmura: Strażnicy tradycji tradycję zwalczający

Bachmura: Strażnicy tradycji tradycję zwalczający

| 17 lipca 2021 | 4 komentarze

Odkąd na dobre związałem się z Mszą Wszechczasów obawiałem się decyzji, którą podjął Franciszek, a ta obawa zawsze gdzieś z tyłu głowy atakowała, z jednej strony nakazując mi cieszyć się tym co mam, a jednocześnie wciąż pozwalając sobie marzyć, że być może doczekamy się w końcu parafii personalnej, która pozwoli zakończyć ten schizofreniczny dualizm przyporządkowania […]

Czytaj dalej

Wawrzonek: Droga do raju na ziemi, czyli literacki obraz rewolucji w sienkiewiczowskich „Wirach”

Wawrzonek: Droga do raju na ziemi, czyli literacki obraz rewolucji w sienkiewiczowskich „Wirach”

| 13 lipca 2021 | 1 Komentarz

Terminu „rewolucja” we współczesnym języku używa się w różnych znaczeniach. Bez wątpienia zatraciła ono, choć wciąż jeszcze popularne w kręgach konserwatywnych, znaczenie pejoratywne. Podobno wobec insurekcji kościuszkowskiej celowo unikano słowa „rewolucja”, aby nie zniechęcić do niej kręgów konserwatywnych. Europa przekonała się przecież czym była rewolucja we Francji. Dla konserwatysty rewolucja zawsze jest zła, bowiem widzi […]

Czytaj dalej

Danek: Dusza reakcjonisty

Danek: Dusza reakcjonisty

Nie jest tajemnicą, iż konserwatyści na ogół brzydzą się mentalnością współczesnego człowieka. Sposób, w jaki on myśli i określa swój stosunek do świata postrzegają jako rezultat duchowej degrengolady rodzaju ludzkiego, poszukując zarazem dróg jej przezwyciężenia. I vice versa – człowiek współczesny, uważający za normalny i naturalny stan rzeczy to, w czym konserwatyści widzą degenerację, ma […]

Czytaj dalej

Żak: Odcieleśnienie

Żak: Odcieleśnienie

W żadnym wieku, nawet w średniowieczu, nie panowała taka nienawiść do ciała, jak obecnie. Nie tylko nie lubimy swojego ciała, ale gotowi jesteśmy je katować na siłowni, eksperymentować z kolejnymi dietami cud, wstrzykiwać wszelkie możliwe świństwa z botoksem na czele, a nawet iść pod skalpel, byle tylko przypominać wymuskane Photoshopem zdjęcie jakiegoś celebryty lub celebrytki. […]

Czytaj dalej

Nawrot: Kurdyjska lekcja dla Polski

Nawrot: Kurdyjska lekcja dla Polski

| 23 czerwca 2021 | 2 komentarze

,,Sojusze zawarte pomiędzy państwami zbyt daleko od siebie położonymi i nierównie silnymi są często sojuszami egzotycz­nymi.[…..] Sojusze są jak małżeństwa; najbardziej jest naturalne, gdy pobierają się ludzie tej samej sfery, podobnych zamiłowań i nie­zbyt różnego wieku. Najnaturalniejsze sojusze są sojuszami państw sąsiadujących ze sobą. Jeśli zniszczenie jednego państwa pociąga za sobą zniszczenie drugiego państwa, to […]

Czytaj dalej

Bachmura: Wśród fauny internetu, czyli na temat „szurii” refleksji kilka

Bachmura: Wśród fauny internetu, czyli na temat „szurii” refleksji kilka

| 9 czerwca 2021 | 0 Komentarzy

Kilka dekad komputeryzacji oraz internetyzacji przyzwyczaiły nas już do faktu, że ta cyfrowa rzeczywistość każe nam mierzyć się z nowymi stworzeniami, które w niej funkcjonują. O ile przyzwyczailiśmy się do koni trojańskich i wirusów wiedząc, że grypą w realnym świecie nie zarażają, to coraz częściej musimy mierzyć się z „internetową fauną”, która oddziałuje również na […]

Czytaj dalej

Mikołaj Bierdiajew: Pismo ósme O demokracji (fragmenty)

Mikołaj Bierdiajew: Pismo ósme O demokracji (fragmenty)

| 7 czerwca 2021 | 1 Komentarz

De Tocqueville na początku znakomitego dzieła „O demokracji w Ameryce” opisuje swoje wrażenia z postępującego rozwoju demokracji tak: „Cała ta książka napisana została pod wpływem przeżyć pewnego rodzaju religijnej zgrozy, jaką w duszy autora wywołał widok tej niepowstrzymanej rewolucji, pokonującej przez tyle wieków wszelkie przeszkody i, która również teraz, jak się zdaje, postępuje dalej wśród […]

Czytaj dalej

Ignaczak: Kara śmierci w nauczaniu Kościoła Katolickiego

Ignaczak: Kara śmierci w nauczaniu Kościoła Katolickiego

| 2 czerwca 2021 | 0 Komentarzy

W tradycyjnych systemach religijnych i filozoficznych państwo było traktowane nie tylko jako organizacja polityczno-gospodarcza danej społeczności lecz przede wszystkim jako wykonawca woli Bożej i strażnik moralny wspólnoty ludzkiej. Władza państwowa zawsze pochodziła z metafizycznego źródła i posiadała cztery niezbywalne święte uprawnienia: prawo do wypowiadania wojny (ius belli), prawo do otrzymywania przysięgi (ius iurandi), prawo łaski […]

Czytaj dalej

Matuszewski: Kameloci Królestwa, które nadejdzie

Matuszewski: Kameloci Królestwa, które nadejdzie

Czy bycie konserwatystą jeszcze wystarczy? Po pierwszych udanych próbach zrujnowania Starego Porządku i zerwania więzi łączącej Tron i Ołtarz, zaczęto wymyślać coraz nowe sposoby przebudowy państwa, cechujące się coraz dalej idącą dowolnością i coraz bardziej odbiegające od pierwotnego, naturalnego biegu ewolucji politycznej i społecznej. Konserwatyzm, początkowo usiłujący usystematyzować to, czym był ów porządek, oparty na […]

Czytaj dalej