banner ad

Adam Danek

rss feed

Adam Danek's Latest Posts

Danek: „Andor”, czyli koniec legendy

Danek: „Andor”, czyli koniec legendy

| 25 listopada 2022 | 2 komentarze

Z ulgą obejrzałem ostatni, dwunasty odcinek „Andora”, najnowszego serialu osadzonego w świecie „Gwiezdnych Wojen”. Z ulgą, że to już koniec, bo ten serial mnie zmęczył. Żywię szczerą nadzieję, że dalszych części nie będzie. „Andor” z pewnością zbierze same pozytywne recenzje – i wszystkie będą nietrafne. Serial okazał się produkcją dopracowaną i solidną pod każdym względem […]

Czytaj dalej

Goździk: O Ignacym Daszyńskim, którego interesy nie owijają się wokół tronu Habsburgów niczym bluszcz

Goździk: O Ignacym Daszyńskim, którego interesy nie owijają się wokół tronu Habsburgów niczym bluszcz

| 21 listopada 2022 | 3 komentarze

Ignacy Daszyński urodził się w 1866 r. w Zbarażu na Podolu, podobnie jak wielu działaczy socjalistycznych, w rodzinie o pochodzeniu szlacheckim. XIX wiek zrodził tendencję romantyczną i pozytywistyczną, a pierwsza z nich odpowiadała działaczom PPS, przekładających walkę o niepodległość ponad pertraktacje, podczas gdy druga bardziej przemawiała do mieszczańsko usposobionych endeków[1]. Daszyński odcinał się od swoich […]

Czytaj dalej

Posadzy: Apis sarmatica – wokół wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelarskiego w Rzeczypospolitej

Posadzy: Apis sarmatica – wokół wielkopolskiego piśmiennictwa pszczelarskiego w Rzeczypospolitej

| 16 listopada 2022 | 2 komentarze

W poprzednich rozważaniach po dwakroć podejmowano ważny temat pszczelnictwa i jego znaczenia dla tradycji (a także Tradycji). W Tradycjonalizmie mezozoicznym[1] uwagę zwracano na nierozerwalny związek pszczoły z katolicyzmem, O pszczole i niedźwiedziu…[2] przypominało zaś wybrane tropy kulturowe pożytecznych zapylaczy obecne w naszej cywilizacji. Niniejszy tekst krążyć będzie wokół pszczoły staropolskiej, jako punkt ciężkości zaś posłuży […]

Czytaj dalej

Danek: Ibi patria

Danek: Ibi patria

| 11 listopada 2022 | 2 komentarze

Przed czternasty laty, w 2008 r., napisałem krótki tekst zatytułowany „1918 – czas osiowy”. Jego teza głosiła, że po „zmierzchu bogów” w 1918 r. (zwyczajem łacińskich poetów zaliczmy do tej kategorii cesarzy Mikołaja II, bł. Karola I, Wilhelma II i pozostałych dynastów niemieckich, okradzionych wtedy z tronów przez uliczną tłuszczę), wobec zniszczenia ładu monarchicznego, pozostała […]

Czytaj dalej

Danek: Powieść ekonomiczna

Danek: Powieść ekonomiczna

| 4 listopada 2022 | 1 Komentarz

Odkąd pamiętam, w – nazwijmy je tak – kręgach prawicy ekonomicznej przyjmuje się, że co najmniej jednym ze źródeł problemów rozwojowych Polski jest mizerny poziom znajomości ekonomii w społeczeństwie, a jej zwiększenie pozostaje konieczne dla ich przezwyciężenia. Może to i prawda. Wiedza o tym, jak funkcjonuje gospodarka jest w każdym razie wiedzą użyteczną. O ile […]

Czytaj dalej

Posadzy: Z Cîteaux na Pałuki – fundacja i uposażenie klasztorów cysterskich w Łeknie i Lądzie nad Wartą

Posadzy: Z Cîteaux na Pałuki – fundacja i uposażenie klasztorów cysterskich w Łeknie i Lądzie nad Wartą

| 19 października 2022 | 1 Komentarz

Cystersi W czasach panowania nad światem łacińskim dynastii karolińskiej monastycyzm przeszedł głębokie przeobrażenia. Do tej pory w organizacji życia klasztornego funkcjonowała szeroka gama różnorakich reguł zakonnych, którymi posługiwały się zgromadzenia. Nowe czasy przyniosły ujednolicenie w systemie życia mniszego, na plan pierwszy wysunęła się, przyjęta w całej rzymsko-katolickiej Europie, reguła św. Benedykta. W odróżnieniu od czasów […]

Czytaj dalej

Goździk: Chopin jako monarchista i „pianista polityczny”

Goździk: Chopin jako monarchista i „pianista polityczny”

| 17 października 2022 | 2 komentarze

173 lata temu, 17 października 1849 roku, do wieczności odszedł Fryderyk Chopin. Był jednym z najznamienitszych kompozytorów i wirtuozów doby romantycznej, przez co jego dokonania muzyczne są powszechnie znane i cenione, jednak sfera światopoglądowa dla większości pozostaje nieznana. Przez całe życie pozostawał oddanym katolikiem, charakteryzującym się bardzo dobrą znajomością Pisma Świętego. Jego postawę można określić […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Iberyjska ekonomia tradycjonalistyczna

Prof. Bartyzel: Iberyjska ekonomia tradycjonalistyczna

| 13 października 2022 | 1 Komentarz

Jakkolwiek z bliższej nam czasowo perspektywy hiszpańskiej wojny domowej w latach 1936–1939 tradycjonalizm – zwany potocznie karlizmem od imienia (Don Carlos) trzech prawowitych, lecz wyzutych z panowania, dziedziców tronu Hiszpanii – jawi się prymarnie jako kontrrewolucja antykomunistyczna, to jednak nie należy zapominać, że narodził się on jako ruch na wskroś antyliberalny, nie tylko w politycznym, […]

Czytaj dalej

McNabb: Bądźcie kontemplatykami!

McNabb: Bądźcie kontemplatykami!

| 11 października 2022 | 4 komentarze

Piszący te słowa miał okazję poczynić obserwacje, jakie niewielu jemu współczesnych – nawet wśród duchowieństwa – poczynić mogło. Od dzieciństwa powodowany marzeniem o udziale w nawracaniu Anglii, idąc za wezwaniem Mistrza, któremu służył, miał w ciągu swojego życia styczność z prawie każdą sferą życia katolickiego i społecznego. Jego przywilejem było poznać większość z najpierwszych katolików […]

Czytaj dalej

Danek: Maryja nad księgą

Danek: Maryja nad księgą

| 9 października 2022 | 5 komentarzy

(Julius Schnorr von Carolsfeld Zwiastowanie)   W chrześcijańskiej sztuce średniowiecznej i późniejszej obrazy przedstawiające moment Zwiastowania odtwarzają zwykle ten sam wzorzec kompozycyjny: archanioł Gabriel zastaje Maryję pochyloną nad księgą. Czyli – pogrążoną w pobożnej lekturze, zapewne pism Starego Testamentu. Cenię ten ikonograficzny schemat i poniżej wyjaśnię dlaczego. Moją ulubioną jego realizacją jest obraz z 1820 […]

Czytaj dalej