banner ad

Adam Danek

rss feed

Adam Danek's Latest Posts

Danek: Religia, tradycjonalizm i Rahner

Danek: Religia, tradycjonalizm i Rahner

| 13 maja 2024 | 0 Komentarzy

Tradycjonaliści – zwłaszcza bardziej umiarkowani przedstawiciele tego nurtu – poświęcają wielką część swoich prac analizowaniu form i zjawisk uniwersalnej religijności, spoglądając na nie niejako z zewnątrz poszczególnych wyznań. Zajmują się religią jako elementem świata, ale także religią jako obrazem świata i wreszcie religią jako sposobem życia człowieka. Dzieło tradycjonalistów ma znaczną wartość, ponieważ wykazuje, że […]

Czytaj dalej

Danek: Kim jest opat

Danek: Kim jest opat

| 14 kwietnia 2024 | 0 Komentarzy

W Kościele katolickim tradycyjnie praktykować można różnorodne drogi duchowego wtajemniczenia. Najpełniejszą z nich podążają ci, którzy odosobniają się od świata i osiadają na całe życie w jednym miejscu, by całkowicie oddać się modlitwie, medytacji i sprawowaniu świętych obrzędów (liturgii) – mnisi i mniszki, tworzący w łonie ludu Bożego odrębny stan, niesprowadzalny do roli części stanu […]

Czytaj dalej

Danek: Rosja i Tradycja

Danek: Rosja i Tradycja

| 23 marca 2024 | 0 Komentarzy

Powyższy tytuł może wydać się mylący. Rozwinięcie podanego w nim zagadnienia wymagałoby zapisania wielu stron, tymczasem moim zamiarem jest jedynie krótki komentarz do jednego z jego aspektów. Kontynuuję tu poniekąd mój wcześniejszy artykuł „Uroki prawosławia”. W prawicowej publicystyce w Polsce mówi się i pisze o Rosji dużo, bardzo dużo. W kręgu autorów i tekstów radykalnie […]

Czytaj dalej

Januszewski: Potrzeba życia kerygmatem (zapiski katolika-montinianisty)

Januszewski: Potrzeba życia kerygmatem (zapiski katolika-montinianisty)

| 17 marca 2024 | 0 Komentarzy

Chryste, tyś powstał z martwych! Takie jest wołanie naszej wiary, Świadectwo rzeczywistej prawdy, która napełnia świat Twoją chwałą, o Panie nasz, Jezu Chryste. Twoje Zmartwychwstanie napełnia nas – ludzi, światłem i nadzieją!   To właśnie jest początek nowego życia, odrodzenia ludzkości, Zmartwychwstania z każdej naszej słabości osobistej i społecznej.   Św. Paweł VI, Wielkanocne orędzie […]

Czytaj dalej

Danek: Schoneus – pierwszy polski tradycjonalista?

Danek: Schoneus – pierwszy polski tradycjonalista?

| 12 lutego 2024 | 0 Komentarzy

Identyfikacja prekursorów tradycjonalizmu jako kierunku ideowego pozostaje w dyskusji historyków zagadnieniem otwartym. W odniesieniu do innych krajów możemy tu wymienić pisarzy epoki Oświecenia tworzących wbrew jej duchowi. Byli nimi: we Francji – Henri de Boulainvilliers (1658-1722), który na początku XVIII wieku sławił wywodzący się jeszcze z późnej starożytności „barbarzyński” porządek społeczny i polityczny, zniszczony przez […]

Czytaj dalej

Stellmach: Piąta partia dla debili

Stellmach: Piąta partia dla debili

| 22 grudnia 2023 | 6 komentarzy

Prezes Sławomir Mentzen dał się nagrać podczas zamkniętego przemówienia partyjnego, dzięki czemu poznaliśmy oficjalnie ten współczesny referat Chruszczowa i współczesną wizję XX zjazdu. Internetowi wojownicy Wiplera, szczególnie aktywni na portalu X (dawniej twitter) starali się przekonywać, że nie ma żadnego skrętu do centrum (choć jednocześnie postulowali politykę będącą skrętem do centrum, więc było to tak […]

Czytaj dalej

Danek: Dawna Polska

Danek: Dawna Polska

| 27 listopada 2023 | 42 komentarze

Według największych konserwatywnych filozofów historii – Jacoba Burckhardta, Mikołaja Danilewskiego czy Oswalda Spenglera – kultury rozwijają się w sposób podobny do organicznego, to znaczy każda z nich przechodzi fazy narodzin, wzrostu, maksymalnego rozwoju sił, starzenia się i rozkładu (upadku). Ustalenia wymienionych autorów potwierdzają dużo starszą teorię, obecną już w źródłach biblijnych i greckich, zgodnie z […]

Czytaj dalej

Kik: Autonegacja Konfederacji – analiza „biznesplanu” Mentzena

Kik: Autonegacja Konfederacji – analiza „biznesplanu” Mentzena

| 22 października 2023 | 0 Komentarzy

Powyborczy poniedziałek był wyjątkowo ambiwalentnym dniem dla Konfederacji. Spływające wyniki okazały się lepsze od dramatycznych 6%, które widniały w sondażu exit poll, jednak te 7,16% jest wynikiem głęboko rozczarowującym dla Konfederacji. Jednocześnie wynikiem nie tak złym, aby oczywistymi stały się głosy o rezygnację liderów. Natychmiast rozpoczęło się poszukiwanie kozła ofiarnego, ludzi winnych tego, że nie […]

Czytaj dalej

Danek: Prawda i fałsz ustroju USA

Danek: Prawda i fałsz ustroju USA

| 20 października 2023 | 1 Komentarz

USA po raz kolejny zaczynają się szykować do wyborów prezydenta. To dobra okazja, by poczynić parę uwag o ustroju amerykańskim. Prawdziwym ustroju amerykańskim. Stany Zjednoczone są przedstawiane – i same się przedstawiają – jako największa z „wielkich demokracji Zachodu”, światowa „ojczyzna demokracji”, „pierwsza demokracja”. Nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością. Ameryka do dziś stanowi […]

Czytaj dalej

Goździk: W Święto Niepodległości Królestwa Polskiego monarchiści maszerują razem!

Goździk: W Święto Niepodległości Królestwa Polskiego monarchiści maszerują razem!

| 11 października 2023 | 0 Komentarzy

Siódmego października około godziny 13:30 przy Kolumnie Zygmunta na Placu Zamkowym w Warszawie zaczęli się gromadzić pierwsi uczestnicy pikiety zorganizowanej w ramach obchodów Święta Niepodległości Królestwa Polskiego. Wolny czas wykorzystano na odnowienie znajomości i sprawdzenie przyniesionych flag w warunkach dżdżystej, wietrznej pogody. Kolorytu dodała, dogasająca właśnie w pobliżu, manifestacja hałaśliwych środowisk, których krzyki wskazywały na […]

Czytaj dalej