RSSJacek Bartyzel

Prof. Bartyzel: Medytacja o własności i tradycji 

Prof. Bartyzel: Medytacja o własności i tradycji 

| 16 lutego 2021 | 0 Komentarzy

W De republica Cyceron stawia mocną tezę, że własność – zgodnie z nakazami mądrości – winna być rozdzielana według zdolności do jej właściwego użytkowania. Ale zaraz potem zauważa, iż jest to oczywiście zasada niemożliwa do urzeczywistnienia. Płynie stąd wniosek, że w prawie stanowionym nakazy prawa naturalnego mogą być stosowane jedynie w postaci, by tak rzec, rozrzedzonej. Na […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: „Dwa miecze”. Relacja Kościół–Państwo w tradycyjnym nauczaniu i w historii Christianitas

Prof. Bartyzel: „Dwa miecze”. Relacja Kościół–Państwo w tradycyjnym nauczaniu i w historii Christianitas

| 22 grudnia 2020 | 1 Komentarz

Fundamentem chrześcijańskiego ujęcia relacji Kościół — państwo są lakoniczne, lecz zawierające niezmierzone bogactwo pouczeń, zanotowane przez Ewangelistów wypowiedzi Pana Naszego Jezusa Chrystusa: 1o odpowiedź dana faryzeuszom pytającym czy należy płacić podatki — „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”1; 2o dwie kolejne (przed i po Ubiczowaniu) rozmowy […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Legitymistyczny „Paweł z Tarsu”. Daniel Hamiche R.I.P. († 29 XI 2020)

Prof. Bartyzel: Legitymistyczny „Paweł z Tarsu”. Daniel Hamiche R.I.P. († 29 XI 2020)

| 8 grudnia 2020 | 1 Komentarz

Żniwo śmierci jest wyjątkowo obfite i bolesne tego roku w duchowej rodzinie francuskiego legitymizmu. Po odejściu diuka de Bauffremont (9 I 2020), Michela Josseaume’a (28/29 VII 2020) i ledwie pięć dni po zgonie (24 XI 2020) bar. Hervé Pinoteau, 29 listopada 2020 roku zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 73-letni Daniel Hamiche – dziennikarz, bloger, […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Ostatni Francuz (Jean Raspail R.I.P.)

Prof. Bartyzel: Ostatni Francuz (Jean Raspail R.I.P.)

| 15 czerwca 2020 | 1 Komentarz

Tak jak w życiu i twórczości śp. Jeana Raspaila, tak samo również w jego umieraniu nie było niczego przypadkowego, było on bowiem pełne sensu i symbolicznych znaków. Sędziwy pisarz, który za niecały miesiąc mógłby obchodzić swoje 95 urodziny, już od grudnia ubiegłego roku przebywał w Centrum Gerontologicznym im. Henryka Dunanta szpitala Czerwonego Krzyża w Paryżu, […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Wolności konkretne i wolność chrześcijańska w hiszpańskiej myśli tradycjonalistycznej (karlistowskiej)

Prof. Bartyzel: Wolności konkretne i wolność chrześcijańska w hiszpańskiej myśli tradycjonalistycznej (karlistowskiej)

| 8 kwietnia 2020 | 1 Komentarz

Rozważania karlistów o wolności nie stanowią nigdy – jak w wielu innych doktrynach politycznych, z liberalizmem na czele – tematu prymarnego i oderwanego od innych aspektów społecznej egzystencji człowieka, lecz umieszczone są w polu semantycznym tradycjonalistycznego „tetralematu” DIOS – PATRIA – FUEROS – REY, co (jak nietrudno zauważyć) sytuuje zasadniczo ich desygnat w trzecim z […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Trzy koncepcje wolności Juana Donoso Cortésa

Prof. Bartyzel: Trzy koncepcje wolności Juana Donoso Cortésa

| 3 kwietnia 2020 | 0 Komentarzy

Polska percepcja myśli politycznej Juana Donoso Cortésa (1809–1853) wciąż jeszcze jest bardzo jednostronna, niewolniczo wręcz zapośredniczona od Carla Schmitta, który wprawdzie zajął się wątkami najbardziej zapewne interesującymi, lecz obecnymi dopiero w późnym okresie twórczości hiszpańskiego myśliciela, obejmującym zaledwie sześć ostatnich lat jego życia1. Tymczasem przez większą część swego niedługiego przecież żywota – i to aktywnego […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Thomasa Hobbesa teologia zniknięcia Boga (przyczynek do problemu początków sekularyzacji)

Prof. Bartyzel: Thomasa Hobbesa teologia zniknięcia Boga (przyczynek do problemu początków sekularyzacji)

| 7 stycznia 2020 | 0 Komentarzy

Początków współczesnego sekularyzmu upatruje się zazwyczaj w epoce tzw. Oświecenia, kiedy to proceder okazywania nienawiści chrześcijaństwu stał się po raz pierwszy w dziejach nie tylko jawny i powszechny, ale, co bodaj jeszcze ważniejsze, popłatny, zarówno pod względem uznania tzw. kręgów opiniotwórczych, jak i w wymiarze ściśle pekuniarnym. Już wtedy zaiste można było zyskać sobie reputację […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: „(…) podtrzymywać tezę o „wyzwoleniu” Polski przez Armię Czerwoną może tylko zaślepiony jednostronną miłością moskalofil”

Prof. Bartyzel: „(…) podtrzymywać tezę o „wyzwoleniu” Polski przez Armię Czerwoną może tylko zaślepiony jednostronną miłością moskalofil”

| 1 grudnia 2019 | 17 komentarzy

Pogląd prof. Wielomskiego tu wyrażony nie jest niczym zaskakującym, jeśli zna się choćby pobieżnie jego (ekstrawagancką) publicystykę, niemniej stanowi on demagogiczną manipulację. Przede wszystkim popełnia klasyczny błąd logiczny "non sequitur", albowiem z przyjętej przesłanki – istnienia różnic pomiędzy Generalną Gubernią (właściwie powinno być: Generalnym Gubernatorstwem) a tzw. Polską Ludową – żadną miarą nie wynika logicznie […]

Czytaj dalej

Komunikat króla Ludwika XX w związku z przeniesieniem prochów gen. Franciszka Franco – Cercle Robert de Baudricourt

Komunikat króla Ludwika XX w związku z przeniesieniem prochów gen. Franciszka Franco – Cercle Robert de Baudricourt

| 30 października 2019 | 0 Komentarzy

Komunikat Jego Królewskiej Wysokości diuka Andegaweńskiego po przeniesieniu prochów jego pradziadka, generała Franco Wczoraj odczułem silne emocje, niosąc trumnę mojego pradziadka. To akt nie do nazwania. Opatrzność umieściła mnie w zbiegu podwójnego pochodzenia: mojej linii ojcowskiej, która łączy mnie głęboko z Francją, krajem moich przodków, gdzie mam obowiązki dynastyczne, w obronie dziedzictwa prawowitej królewskości, toteż […]

Czytaj dalej

Prof. Jacek Bartyzel: „Doświadczenie polskie” w myśli religijno-społecznej Plinio Corrêa de Oliveira

Prof. Jacek Bartyzel: „Doświadczenie polskie” w myśli religijno-społecznej Plinio Corrêa de Oliveira

| 21 października 2019 | 0 Komentarzy

W ideowo-politycznym apostolacie „Krzyżowca XX wieku”1 – profesora Plinio Corrêa de Oliveira – mocnym akordem zaznaczył się wątek, który – zrazu pośrednio, a wskutek nadspodziewanego oddźwięku już bezpośrednio – związał brazylijskiego myśliciela z Polską. Mowa tu o rezonansie studium A liberdade de Igreja no Estado komunista opublikowanego w pierwszej wersji w 152 numerze czasopisma „Catolicismo” z maja-sierpnia 1963 […]

Czytaj dalej