banner ad

Mariusz Matuszewski

rss feed

Mariusz Matuszewski's Latest Posts

Baryła: Na naszych oczach – rewolucja!

Baryła: Na naszych oczach – rewolucja!

Jakiś czas temu odbywałem podróż pociągiem. Z braku zajęć przeglądałem wiadomości od znajomych i ze zdumieniem dostrzegłem zdjęcie, na którym jeden z nich ma pomalowane na czarno paznokcie. Niemożliwe, na pewno albo się uderzył i to jakaś siność, albo mi się przywidziało, przecież był to zwykły i niewyróżniający się niczym chłopak! Zapytałem, co takiego mu […]

Czytaj dalej

Wywiad z ks. Murrem, autorem książki „Morderstwo 33 stopnia”

Wywiad z ks. Murrem, autorem książki „Morderstwo 33 stopnia”

Ks. Charles Murr wydał właśnie swoją długo oczekiwaną książkę o śledztwie w sprawie masonerii watykańskiej, które w latach 70. prowadził arcybiskup Edouard Gagnon. Książka zatytułowana „Morderstwo 33 stopnia” obejmuje lata, w których ks. Murr pracował w Rzymie. Z okresu, kiedy był asystentem arcybiskupa Gagnona, skoncentrował się szczególnie na roku 1978 – „roku trzech papieży”. Po raz pierwszy […]

Czytaj dalej

Prof. Jastrzębski: Kiedy kontemplacja staje się poezją, a poezja milczeniem

Prof. Jastrzębski: Kiedy kontemplacja staje się poezją, a poezja milczeniem

Nie bez słusznych racji powiada się o Arystotelesie, iż chciał uczynić filozofię ściśle naukową, pozbawiając ją wszelkich elementów mitycznych, poetyckich czy choćby alegorycznych, a nawet – po prostu – estetycznego, literackiego piękna, cechującego przecież, od głębokiej starożytności, liczne filozoficzne dzieła (za przykład weźmy tak głęboko zapadające w umysł gnomiczne strofy Heraklita czy prolog traktatu Parmenidesa) […]

Czytaj dalej

Plinio Corrêa de Oliveira: Wojna o panowanie Chrystusa

Plinio Corrêa de Oliveira: Wojna o panowanie Chrystusa

Jedna z medytacji Ćwiczeń duchowych Św. Ignacego dotyczy Królestwa Chrystusowego. Aby ją dobrze zrozumieć, trzeba jednak przedstawić tło historyczne, zobaczyć epokę, w której żył Św. Ignacy. Św. Ignacy żył w XVI wieku, w okresie przejściowym między średniowiecznym feudalizmem a monarchią absolutną Ancien Régime’u. Była to nadal monarchia arystokratyczna, w której dawni panowie feudalni wciąż mieli […]

Czytaj dalej

Mariański: Rozważania o konstytucji i instauracji

Mariański: Rozważania o konstytucji i instauracji

„Żadna konstytucja nie jest wynikiem obrad. Prawa ludu nigdy nie są spisane lub też przynajmniej akty konstytutywne czy podstawowe zasady spisane są jedynie w dokumentach poświadczających wcześniejsze prawa, o których możemy tylko tyle powiedzieć, że istnieją, ponieważ istnieją.” [1] – tak pisze Joseph hr. de Maistre, słynny ojciec tradycjonalizmu europejskiego. W kontekście dzisiejszego święta na […]

Czytaj dalej

Następca tronu Serbii zrzeka się praw dynastycznych

Następca tronu Serbii zrzeka się praw dynastycznych

| 30 kwietnia 2022 | 1 Komentarz

Dwa dni temu w Pałacu św. Andrzeja w Sewilli w towarzystwie świadków książę koronny Piotr abdykował, przekazując prawa dynastyczne młodszemu bratu, księciu Filipowi. Oto tłumaczenie treści aktu: "Poprzez akt abdykacyjny wyrzekam się [praw dynastycznych] dla siebie i wszystkich moich potomków, którzy urodzili się bądź urodzą w małżeństwie lub poza nim. Przekazuje wszystkie prawa wynikające z […]

Czytaj dalej

Śrama: Ignacy Jerzy Ścibor-Marchocki – ekscentryczny Sarmata i oświeceniowy reformator

Śrama: Ignacy Jerzy Ścibor-Marchocki – ekscentryczny Sarmata i oświeceniowy reformator

| 17 kwietnia 2022 | 0 Komentarzy

Polska szlachta zwłaszcza na terenie kresów wschodnich posiadała ogromne majątki. Niektórzy jej przedstawiciele, jak na przykład słynny Karol Radziwiłł nazywany ,,Panie Kochanku” wykorzystywali je w celu imponowania swemu otoczeniu. Inni posiadający nie mniejszą wyobraźnię potrafili zrobić z nich użytek dla narodu, częstokroć realizując przy tym swe fantazje. Przykładem takiego kresowego szlachcica był Ignacy Jerzy Ścibor-Marchocki, […]

Czytaj dalej

Żabicki: Boży szaleniec z Hattersheim. Pamięci księdza Hansa Milcha

Żabicki: Boży szaleniec z Hattersheim. Pamięci księdza Hansa Milcha

| 13 kwietnia 2022 | 0 Komentarzy

Obserwujemy konsekwentne niszczenie fundamentów doktrynalno-moralnych, na których zbudowane jest nauczanie Kościoła katolickiego. W procederze tym niepoślednią rolę odgrywają niemieccy biskupi i teologowie. Jest to kontynuacja działalności ich starszych kolegów, sięgająca swymi korzeniami co najmniej lat 50. i 60. ubiegłego wieku. W tamtych czasach, w kontrze do modernistów, działalność na terenie Niemiec podjęła grupa obrońców tradycyjnego […]

Czytaj dalej

Panichas: Konserwatyzm a życie duchowe

Panichas: Konserwatyzm a życie duchowe

| 12 kwietnia 2022 | 0 Komentarzy

Kryzys nowoczesności jest wszechobecny. Jego moc jest tak silna, że nawet ruchy  broniące świętości tradycji i wartości porządku w coraz szerszym zakresie odnajdują się na pozycjach, które przysparzają im kłopotów. Richard M. Weaver zauważa, że ​​"proces odbudowy podstawowej uczciwości, raz naruszonej,  jest mozolny i trudny." Równocześnie podkreśla, że: "Nauczyciele obecnego porządku nie posiadają wystarczająco odwagi, […]

Czytaj dalej

Śrama: Stanisław Antoni Szczepanowski (1846-1900) – pogromca mitu Galicji

Śrama: Stanisław Antoni Szczepanowski (1846-1900) – pogromca mitu Galicji

| 10 kwietnia 2022 | 1 Komentarz

Do dzisiaj w Małopolsce a w szczególności w Krakowie można spotkać ludzi darzących szczególną estymą postać Franciszka Józefa i patrzących z pewnym sentymentem na czasy, w których zamieszkiwany przez nich obszar był częścią Austro-Węgier. Znaczna część ówczesnych mieszkańców Galicji myślała jednak o Galicji (jak wówczas nazywano tereny współczesnego województwa małopolskiego, podkarpackiego i zachodniej Ukrainy) w […]

Czytaj dalej