Mariusz Matuszewski

rss feed

Mariusz Matuszewski's Latest Posts

Nawrot: Kurdyjska lekcja dla Polski

Nawrot: Kurdyjska lekcja dla Polski

| 23 czerwca 2021 | 0 Komentarzy

,,Sojusze zawarte pomiędzy państwami zbyt daleko od siebie położonymi i nierównie silnymi są często sojuszami egzotycz­nymi.[…..] Sojusze są jak małżeństwa; najbardziej jest naturalne, gdy pobierają się ludzie tej samej sfery, podobnych zamiłowań i nie­zbyt różnego wieku. Najnaturalniejsze sojusze są sojuszami państw sąsiadujących ze sobą. Jeśli zniszczenie jednego państwa pociąga za sobą zniszczenie drugiego państwa, to […]

Czytaj dalej

Chmielowiec: Modlitwa w islamie, modlitwa z islamem

Chmielowiec: Modlitwa w islamie, modlitwa z islamem

| 20 czerwca 2021 | 0 Komentarzy

Wobec powtarzanych zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II stwierdzeń, jakoby modlitwa stanowiła jeden z elementów łączących chrześcijaństwo oraz islam, należy spojrzeć na to, czym faktycznie jest ona w tej religii, a także poruszyć kwestię wspólnej modlitwy chrześcijan i muzułmanów (szczególnie w kontekście tzw. Dnia Islamu w Kościele Katolickim). Na początku trzeba wspomnieć, że modlitwa stanowi w […]

Czytaj dalej

Rękas: Złamanie Protasiewicza

Rękas: Złamanie Protasiewicza

| 18 czerwca 2021 | 0 Komentarzy

Nawet wydelegowani na odcinek wschodni publicyści i politycy nie są już w stanie wmawiać wszystkim, że Protasiewicza zabili, pobili, podstawili za niego sobowtóra itd. Zamiast jednak analizować co takiego mówi zatrzymany opozycjonista, a co jest kompromitujące m.in. dla polskiego udziału w próbie przewrotu na Białorusi – loża komentatorska przeszła z nazywania trądziku siniakami do sporu […]

Czytaj dalej

Liedtke: Stadny rozwój człowieka przy użyciu najwyższych standardów hodowlanych (cz. 1)

Liedtke: Stadny rozwój człowieka przy użyciu najwyższych standardów hodowlanych (cz. 1)

| 17 czerwca 2021 | 1 Komentarz

W sposób dość powszechny posługujemy się i poddajemy tzw. testowi na inteligencję [IQ], określającemu w założeniu nasz współczynnik IQ, czyli iloraz inteligencji. Jego rezultat, w zależności od wyniku, jaki prezentuje, może być dla niektórych powodem do dumy lub przyczyną złego samopoczucia, a nawet wstydu. To w sposób szczególny nas segreguje i wartościuje. Innymi słowy – […]

Czytaj dalej

Nawrot: Jaką politykę zagraniczną prowadzimy, a jaką politykę prowadzić winniśmy. Kilka uwag o polityce zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości.

Nawrot: Jaką politykę zagraniczną prowadzimy, a jaką politykę prowadzić winniśmy. Kilka uwag o polityce zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości.

| 15 czerwca 2021 | 1 Komentarz

Nie po to jest na wygnaniu rząd polski, aby wymadlać u Stanów Zjednoczonych sojusz z Polską czy obronę Polski. Metody wymadlania czy wyżebrywania czegokolwiek w stosunkach międzynarodowych do niczego, prócz do własnej deprecjacji, nie prowadzą. Rząd polski na wygnaniu może być kontrahentem Stanów Zjednoczonych, jeśli kiedykolwiek Stany Zjednoczone zechcą zmienić swoją dotychczasową politykę i  zwrócą się do narodu […]

Czytaj dalej

Kita: AKCE K – dramat Czechosłowackiego Kościoła w czasach komunizmu

Kita: AKCE K – dramat Czechosłowackiego Kościoła w czasach komunizmu

| 12 czerwca 2021 | 0 Komentarzy

Gdy w lutym 1948 roku komuniści (w wyniku przewrotu) przejmowali całość władzy w Czechosłowacji, dla uważnych obserwatorów stawało się coraz bardziej oczywiste, że kolejnym ich celem będzie rozbicie i podporządkowanie sobie Kościoła katolickiego. Sytuacja w tym kraju po wojnie była na pierwszy rzut oka odmienna od tej w innych krajach, przez które przeszła Armia Czerwona. […]

Czytaj dalej

Bachmura: Wśród fauny internetu, czyli na temat „szurii” refleksji kilka

Bachmura: Wśród fauny internetu, czyli na temat „szurii” refleksji kilka

| 9 czerwca 2021 | 0 Komentarzy

Kilka dekad komputeryzacji oraz internetyzacji przyzwyczaiły nas już do faktu, że ta cyfrowa rzeczywistość każe nam mierzyć się z nowymi stworzeniami, które w niej funkcjonują. O ile przyzwyczailiśmy się do koni trojańskich i wirusów wiedząc, że grypą w realnym świecie nie zarażają, to coraz częściej musimy mierzyć się z „internetową fauną”, która oddziałuje również na […]

Czytaj dalej

Mikołaj Bierdiajew: Pismo ósme O demokracji (fragmenty)

Mikołaj Bierdiajew: Pismo ósme O demokracji (fragmenty)

| 7 czerwca 2021 | 1 Komentarz

De Tocqueville na początku znakomitego dzieła „O demokracji w Ameryce” opisuje swoje wrażenia z postępującego rozwoju demokracji tak: „Cała ta książka napisana została pod wpływem przeżyć pewnego rodzaju religijnej zgrozy, jaką w duszy autora wywołał widok tej niepowstrzymanej rewolucji, pokonującej przez tyle wieków wszelkie przeszkody i, która również teraz, jak się zdaje, postępuje dalej wśród […]

Czytaj dalej

Wawrzonek: Walka o cudzą śmierć

Wawrzonek: Walka o cudzą śmierć

| 5 czerwca 2021 | 0 Komentarzy

„Wolałem cię uprzedzić, nie umiałem ci tego powiedzieć przez telefon. Zwróciłem się do pewnej organizacji w Szwajcarii. Postanowiłem poddać się eutanazji”. Tymi słowami ojciec oznajmia Jedowi, że chce ze sobą skończyć. Spojrzenie Jeda diametralnie różniło się od punktu widzenia jego ojca. Ojciec miał dosyć swojego życia. Był bardzo chory, od bólu uwalniała go tylko permanentnie […]

Czytaj dalej

Ignaczak: Kara śmierci w nauczaniu Kościoła Katolickiego

Ignaczak: Kara śmierci w nauczaniu Kościoła Katolickiego

| 2 czerwca 2021 | 0 Komentarzy

W tradycyjnych systemach religijnych i filozoficznych państwo było traktowane nie tylko jako organizacja polityczno-gospodarcza danej społeczności lecz przede wszystkim jako wykonawca woli Bożej i strażnik moralny wspólnoty ludzkiej. Władza państwowa zawsze pochodziła z metafizycznego źródła i posiadała cztery niezbywalne święte uprawnienia: prawo do wypowiadania wojny (ius belli), prawo do otrzymywania przysięgi (ius iurandi), prawo łaski […]

Czytaj dalej