banner ad

RSSMateusz Ambrożek

Ambrożek: Myśl imperialna Adolfa Bocheńskiego

Ambrożek: Myśl imperialna Adolfa Bocheńskiego

| 20 marca 2023 | 0 Komentarzy

Konserwatywna myśl polityczna polskiego Międzywojnia była osadzona w przekonaniu o nieuchronności katastrofy. Z jednej strony problematycznym punktem historycznym było ukształtowanie granic młodego państwa po I wojnie światowej, z drugiej zaś – wyzwania dynamicznie zmieniającego się układu geopolitycznego Europy, które zwiastowały możliwość wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego.[1] W związku z tym oczywistym stało się, że niezbędnym jest […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Istota konfliktu politycznego

Ambrożek: Istota konfliktu politycznego

| 23 lipca 2017 | 0 Komentarzy

Aktualne działania PiSu są – w skrócie rzecz ujmując – próbą poszerzenia zakresu własnego oddziaływania, by móc sobie zapewnić dalsze funkcjonowanie polityczne. Jest to oczywiste, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, iż każda partia dąży do zdobycia, utrzymania i powielania schematu partycypacji we władzy publicznej. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją typowo polityczną, […]

Czytaj dalej

Ambrożek: O złudzeniach współczesnego mesjanizmu i ideologii w ogóle

Ambrożek: O złudzeniach współczesnego mesjanizmu i ideologii w ogóle

Bezspornym stwierdzeniem jest przekonanie o tym, że wszelkie idee mają konsekwencje. Na tym założeniu konieczne jest budowanie wszelkich konstrukcji teoretycznych, które aspirują do współtworzenia rzeczywistości. Wydaje się jednak, że ostatnimi czasy wielu publicystów zaczyna tracić poczucie odpowiedzialności za kreowanie środowisk politycznych, próbując formować pewne koncepcje, które już dawno powinny zostać odesłane na śmietnik historii. Z pewnością […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Relatywizm konserwatywny

Ambrożek: Relatywizm konserwatywny

| 16 maja 2017 | 1 Komentarz

Oksymoron bijący z tytułu jest jak najbardziej celowy. Mimo iż te dwa pojęcia w sensie doktrynalnym się wykluczają, warto zauważyć, że w sensie politycznym są do siebie zbliżone. Jeżeli przyjmiemy, że realizacją doktryny jest działanie polityczne i tym działaniem ma być realizm polityczny, to zauważymy, że relatywizm jest jednym z najistotniejszych punktów wchodzących w skład […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Przeciwdziałać prymitywizacji polityki

Ambrożek: Przeciwdziałać prymitywizacji polityki

| 26 kwietnia 2017 | 0 Komentarzy

Polityka jest dziedziną życia sprzęgniętą silnymi więzami ze społeczeństwem. Nie sposób analizować sensu poszczególnych wydarzeń w jej obrębie abstrahując od nastrojów społecznych, pragnień poszczególnych jednostek, wspólnych dążeń, pożądanej wizji przyszłości. Polityka, skutecznie lawirując między tymi wszystkimi czynnikami, stara się je wszystkie pogodzić, agregując większość jednostek w niej partycypujących i stwarzając w ten sposób wrażenie samorealizacji. […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Byt czy swiadomość, co było pierwsze

Ambrożek: Byt czy swiadomość, co było pierwsze

| 18 kwietnia 2017 | 0 Komentarzy

Odwiecznym problemem analizowanym przez wielu myślicieli była próba znalezienia odpowiedzi na osobliwe pytanie. Czy istotniejszym jest proces dochodzenia do pewnej myśli i w związku z tym analiza wszelkich czynników obiektywnych i subiektywnych służących wykrystalizowaniu się pewnego abstraktu w postaci myśli? A może jednak większe znaczenie ma odpowiednia artykulacja danego żądania, niepochodząca z procesu przetwarzania informacji […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Przeciw konserwatyzmowi postaw

Ambrożek: Przeciw konserwatyzmowi postaw

| 8 kwietnia 2017 | 0 Komentarzy

Radykalnym błędem odczytywania wszelkich intencji politycznych jest zaniechanie porównania postulatów ze stanem faktycznym. Jak jesteśmy wówczas w stanie stwierdzić, czy dana polityka była zgodna z wyznacznikami rządzących, czy też nie? Jeżeli brakuje nam podstawowego punktu odniesienia w tej sytuacji, nie możemy stwierdzić, czy ów plan był u samych swych założeń wadliwy, czy problematyczną była jedynie […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Konserwatywna narracja dziejów i co z tego wynika

Ambrożek: Konserwatywna narracja dziejów i co z tego wynika

| 31 marca 2017 | 0 Komentarzy

Na początku warto chyba wyjaśnić kwestię tytułu. Czy kiedykolwiek mieliśmy do czynienia z czymś, co przypomina konserwatywną narrację dziejów? Jeżeli stwierdzimy, że mamy na myśli nierozrywane kontinuum czasowe, musimy na to pytanie odpowiedzieć przecząco. Można wymienić w historii Polski kilka zdarzeń aspirujących do zgodności z wyznacznikami konserwatyzmu jako takiego. W przypadku I Rzeczpospolitej logicznym wydaje […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Nowa idea przewodnia dla narodu polskiego

Ambrożek: Nowa idea przewodnia dla narodu polskiego

| 28 marca 2017 | 0 Komentarzy

Problemem, który spędzał sen z powiek wielu polskim myślicielom, było odpowiednie ukierunkowanie nastrojów społecznych i sprzęgnięcie siły narodu z odpowiednimi decyzjami politycznymi. Problematycznym było wprowadzanie do organizmu politycznego niezbędnych reform, mających usprawnić jego działanie, ponieważ natychmiastowo społeczeństwo reagowało podług własnych emocji, które intensyfikowane były w zależności od poczucia pogwałcenia własnego interesu. W efekcie niemal każda […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Konserwatyzm a „konserwatyzm”

Ambrożek: Konserwatyzm a „konserwatyzm”

| 23 marca 2017 | 0 Komentarzy

Mówi się powszechnie o porażce konserwatystów w dzisiejszej rzeczywistości. Dzieje się tak nie tylko ze względu na – zdaniem adwersarzy powyższego stanowiska – brak wkładu intelektualnego w tworzenie współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej, ale przede wszystkim zatarcie dotychczasowych form ideowych, wymieszanie z innymi prądami politycznymi oraz – co najbardziej znamienne – środowiskową niemoc twórczą i zgodę na […]

Czytaj dalej