banner ad

RSSklasyki

Adam Doboszyński: Projekt włoskiego przybłędy (O Konstytucji 3 Maja)

Adam Doboszyński: Projekt włoskiego przybłędy (O Konstytucji 3 Maja)

„Dramat 3-go Maja w świetle najnowszych badań. Cztery przestrogi z XVIII-go wieku” – odczyt Adama Doboszyńskiego, wygłoszony 24 maja 1939 roku w sali Stowarzyszenia Techników w Warszawie staraniem redakcji tygodnika literacko-społecznego „Prosto z Mostu".  Rok temu, w więzieniu lwowskim, wpadła mi w ręce książka wypożyczona jednemu z moich współwięźniów z biblioteki więziennej, napisana przez Józefa […]

Czytaj dalej

Lasocki: Czarniecki a chłopi polscy w czasie „Potopu”

Lasocki: Czarniecki a chłopi polscy w czasie „Potopu”

| 17 sierpnia 2022 | 0 Komentarzy

"Potopem” nazywano tę epokę w czasie panowania Jana Kazimierza, kiedy to wojska szwedzkie, moskiewskie, kozackie, pruskie (brandenburskie) i siedmiogrodzkie zalały Polskę. Król polski, Jan Kazimierz, zmuszony był szukać schronienia na Śląsku, znajdującego się podówczas pod panowaniem austrjackiem. Wojsko polskie poddało się królowi szwedzkiemu, Karolowi Gustawowi. Szlachta sktadała mu hołd. Miasta otwierały mu bramy.   Na […]

Czytaj dalej

Ks. Kardynał Stefan Wyszyński: Kościół a duch kapitalizmu

Ks. Kardynał Stefan Wyszyński: Kościół a duch kapitalizmu

| 26 grudnia 2021 | 9 komentarzy

Grzech pierworodny ma zasięg powszechny. Każda dziedzina życia ludzkiego ma swój grzech pierworodny; ma go również życie społeczno-gospodarcze. /…/   Powstała nowa religia – pieniądza i bogactwa. Jej dogmaty – to nieograniczona wolność gospodarcza, wolna konkurencja, rozdział kapitału i pracy, najemnictwo, prawo podaży i popytu, mechanizm cen. Jej moralność – to brak wszelkiej moralności, przewaga […]

Czytaj dalej

Sosnkowski: Gen. Weygand o bitwie warszawskiej

Sosnkowski: Gen. Weygand o bitwie warszawskiej

| 13 sierpnia 2021 | 2 komentarze

Z wielkim zainteresowaniem czytałem urywek pamiętników gen. Weyganda p.t. „La Bataille de Varsovie”, ogłoszony w „Revue des Deux Mondes” z 15 marca b.r. Jako minister wojny, członek Rady Obrony Państwa i, rzec mogę, jeden z najbliższych współpracowników marszałka Piłsudskiego, stałem niedaleko wydarzeń, które w całości złożyły się na wielki dramat dziejowy, nazwany przez lorda d’Abernon […]

Czytaj dalej

Maurras: Demokracja – słowo

Maurras: Demokracja – słowo

| 22 kwietnia 2021 | 0 Komentarzy

Słowa doznają przemocy, lecz odwzajemniają zło, które im się zadaje. Zwracają je językom, umysłom, żywym ludziom. Zadana im krzywda domaga się zadośćuczynienia. Słowa przestają być posłuszne, rozkazują i szkodzą, ponieważ już się nawzajem nie rozumieją, walczą ze sobą i oddzielają się od siebie jak w Wieży Babel. Te stroniczki zostały napisane dla gromadki dobrych duchów, […]

Czytaj dalej

Maurras: Modlitwa końca

Maurras: Modlitwa końca

| 19 kwietnia 2021 | 0 Komentarzy

Panie, ukołysz mnie w Twoim jedynie pokoju Pomiędzy ramionami Nadziei i Miłości. To stare serce żołnierza nie poznało żadnej nienawiści I walczyło bez ustanku za Twoje dobrodziejstwa, jedynie prawdziwe. Walka, którą ono toczyło, była za Ojczyznę, Za Króla – dwa największe dobra, jakie widziano pod niebem, Za Francję Burbonów, za Pannę Maryję, Za Joannę d`Arc […]

Czytaj dalej

Maurras: Credo (autobiografia filozoficzna)

Maurras: Credo (autobiografia filozoficzna)

| 13 kwietnia 2021 | 0 Komentarzy

[Pascal]: Jego zakład sprawił zapewne, że niemal bezwiednie skłoniłem się ku podwójnemu przedmiotowi spekulacji kartezjańskiej: z jednej strony, tajemnicy niezmierzonego świata widzialnego, z drugiej strony, niecierpliwości i władczego wymogu czystego ducha. Kiedy Pascal przekroczył te dwa porządki refleksji, wstrząsnął również inteligencją bardzo młodego ducha, zresztą zamkniętego w eliptycznym mistycyzmie. [Hume] Hume, przeciwnie, dał mi intensywną […]

Czytaj dalej

Maurras: „…wzniesiemy nową arkę” — list do Piotra Boutanga

Maurras: „…wzniesiemy nową arkę” — list do Piotra Boutanga

| 10 kwietnia 2021 | 0 Komentarzy

Wzniesiemy nową arkę – katolicką, klasyczną, hierarchiczną, ludzką, w której idee nie będą już nigdy słowami rzucanymi na wiatr, instytucje bezkształtnym oszustwem, prawa rozbojem, a służby administracyjne złodziejstwem i marnotrawstwem; gdzie zmartwychwstaną – jeśli zasłużą na odrodzenie – małe republiki zwieńczone królestwem, a nad wszystkim wznosić się będzie papiestwo. Nawet jeśli ten optymizm jest przedwczesny […]

Czytaj dalej

Piast: Sjonizm i jego partje

Piast: Sjonizm i jego partje

| 24 marca 2021 | 1 Komentarz

Walki żydowsko-arabskie w Palestynie oraz rosnący w Europie antysemityzm wzbudzają i wśród chrześcijan zainteresowanie życiem politycznem żydowstwa sjonistycznego. W Palestynie żydzi bynajmniej nie tworzą jednolitego obozu, lecz dzielą się na partje nieraz się namiętnie zwalczające. Ponieważ działalność partyj żydowskich nie ogranicza się bynajmniej do terenu Palestyny, lecz obejmuje wszystkie kraje, w których żyją żydzi-sjoniści, a […]

Czytaj dalej

Studnicki: Churchill a Polska

Studnicki: Churchill a Polska

| 19 marca 2021 | 2 komentarze

Do redaktora „Wiadomości” Churchill nie należał i nie należy do polityków zasad i poszanowania zobowiązań. Nie uwzględnia on szerszych widnokręgów oraz interesów Wielkiej Brytanii w dalszej przyszłości. Jest całkiem pochłonięty obecną chwilą, i wówczas wszystko stawia na kartę, objawiając dużą inicjatywę i energię.   Przed pierwszą wojną światową Churchill należał do tych polityków angielskich, którzy, […]

Czytaj dalej