banner ad

RSSHistoria

Prof. Bartyzel: Remo Renato Petitto — włoski legitymista (?), obrońca arystokracji i polonofil

Prof. Bartyzel: Remo Renato Petitto — włoski legitymista (?), obrońca arystokracji i polonofil

Włoski monarchista Remo Renato Petitto1 (1890–1978) jest postacią w Polsce zupełnie dziś nieznaną, aczkolwiek – zważywszy jego silne związki z naszym krajem w okresie II Rzeczypospolitej – stosowniej byłoby powiedzieć, że doszczętnie zapomnianą.   Przyszły pisarz urodził się 3 lutego 1890 roku we Frascati jako syn prawnika i dziennikarza katolickiego Mariana Petitto oraz Eleny Grandi. […]

Czytaj dalej

Oliveira: Święty Ludwik IX – Krzyżowiec i Mąż Stanu.

Oliveira: Święty Ludwik IX – Krzyżowiec i Mąż Stanu.

| 25 kwietnia 2024 | 0 Komentarzy

Dwudziestego piątego sierpnia obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie świętego Ludwika IX – króla, wyznawcy Wiary, krzyżowca i wzoru głowy państwa katolickiego. Istnieją dwa odmienne sposoby wyobrażania świętego Ludwika. Jeden z nich ukazuje go takim, jakim był faktycznie, drugi – sentymentalny i zniewieściały, wypacza wizerunek Jego osoby.

Czytaj dalej

Dr Brzeski: Rozkaz Jeżowa: komentarz i ocena

Dr Brzeski: Rozkaz Jeżowa: komentarz i ocena

| 22 lutego 2024 | 0 Komentarzy

Z mocy rozkazu ludowego komisarza spraw wewnętrznych Nikołaja Jeżowa rozpoczęła się eksterminacja Polaków zamieszkujących Związek Sowiecki. Rozkaz przed jego wydaniem zaakcetowało Biuro Polityczne Komitetu Centralnego WKP(b) z Józefem Stalinem na czele. Dał on początek „Operacji Polskiej”, masowego mordu na Polakach. Liczba ofiar tej zbrodni ludobójstwa nie jest znana. Szacunki wahają się od ponad 111 do […]

Czytaj dalej

Danek: Schoneus – pierwszy polski tradycjonalista?

Danek: Schoneus – pierwszy polski tradycjonalista?

| 12 lutego 2024 | 0 Komentarzy

Identyfikacja prekursorów tradycjonalizmu jako kierunku ideowego pozostaje w dyskusji historyków zagadnieniem otwartym. W odniesieniu do innych krajów możemy tu wymienić pisarzy epoki Oświecenia tworzących wbrew jej duchowi. Byli nimi: we Francji – Henri de Boulainvilliers (1658-1722), który na początku XVIII wieku sławił wywodzący się jeszcze z późnej starożytności „barbarzyński” porządek społeczny i polityczny, zniszczony przez […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Monarchizm w myśli obozu narodowego

Prof. Bartyzel: Monarchizm w myśli obozu narodowego

| 10 lutego 2024 | 0 Komentarzy

MONARCHIZM W MYŚLI OBOZU NARODOWEGO – całokształt poglądów na temat monarchii i celowości jej przywrócenia, względnie ustanowienia, zarówno aprobatywnych, jak i krytycznych, wyrażanych w organizacjach i przez przedstawicieli ruchu narodowego w jego historii.   Ruch narodowy (narodowo-demokratyczny) u swojego zarania i rozwoju w okresie zaborów nie uprawiał teoretycznej refleksji ustrojowej i nie wypowiadał się na […]

Czytaj dalej

Kumor: Getta miały chronić Żydów przed Polakami

Kumor: Getta miały chronić Żydów przed Polakami

| 15 grudnia 2023 | 1 Komentarz

Prowokacja jest jedną z głównych metod rządzenia, kontrola konfliktu kolejną… Niemieckie władze okupacyjne posługiwały się na terenach polskich obydwiema. „Pięknym” przykładem jest tzw. pogrom wielkanocny z 1940 roku.   Pogrom został zainscenizowany z poparciem władz okupacyjnych przy udziale powstałej w 1939 roku proniemieckiej organizacji. Cytuję za Wikipedia: Rozruchom przyświecało hasło „Niech żyje Polska bez Żydów”. […]

Czytaj dalej

Jakubczyk: Węzeł gordyjski

Jakubczyk: Węzeł gordyjski

| 14 grudnia 2023 | 0 Komentarzy

Poniższy tekst stanowi kompilację moich wcześniejszych artykułów w poruszanym poniżej temacie. Owa składanka jest poszerzona o moje najnowsze refleksje. I nie koniecznie, w całości, odzwierciedla stanowiska moich redakcyjnych koleżanek i kolegów. Autor.     Konfliktu żydowsko – arabskiego który ponownie, na poważnie eskalował 7 października 2023 r. nie widać końca. I jak zawsze, coraz większa […]

Czytaj dalej

Górski: Podolacy  – konserwatywne stronnictwo polityczne ziemian Galicji Wschodniej lat 1867-1914

Górski: Podolacy – konserwatywne stronnictwo polityczne ziemian Galicji Wschodniej lat 1867-1914

| 10 grudnia 2023 | 0 Komentarzy

Za panowania Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa, w Regnum Galiciae et Lodomeriae drugiej połowy XIX wieku działo się coraz lepiej, zwłaszcza od czasu, gdy władza przeszła w ręce polskie – a ściślej, polskiego obozu ziemiańsko-konserwatywnego. Pisząc o obozie zachowawczym w Galicji ma się zazwyczaj na myśli wyłącznie stańczyków, związanych z Krakowem i Galicją […]

Czytaj dalej

Danek: Dawna Polska

Danek: Dawna Polska

| 27 listopada 2023 | 42 komentarze

Według największych konserwatywnych filozofów historii – Jacoba Burckhardta, Mikołaja Danilewskiego czy Oswalda Spenglera – kultury rozwijają się w sposób podobny do organicznego, to znaczy każda z nich przechodzi fazy narodzin, wzrostu, maksymalnego rozwoju sił, starzenia się i rozkładu (upadku). Ustalenia wymienionych autorów potwierdzają dużo starszą teorię, obecną już w źródłach biblijnych i greckich, zgodnie z […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz.1

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz.1

| 25 listopada 2023 | 0 Komentarzy

Czy monarchiści polscy mogą zrobić coś praktycznego w celu ziszczenia swojego ideario? Zanim spróbujemy dać odpowiedź na to pytanie, dobrze będzie nie tylko, jak to już uczyniliśmy, oddalić pomysły niemądre, ale również dokonać rachunku (politycznego) sumienia z tego, co robiliśmy do tej pory. Ruch monarchistyczny, odrodzony właściwie ex nihilo, jak Feniks na zgliszczach, na przełomie […]

Czytaj dalej