banner ad

Recent Articles

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 6

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 6

| 30 grudnia 2023 | 2 komentarze

Kandydatów do tronu notyfikuje Rada Regencyjna. Powinno być ich co najmniej dwóch, aby wybór nie był prostym plebiscytem „za” lub „przeciw”, ale też górną granicą powinna być jakaś rozsądna liczba, powiedzmy – siedmiu. Przy podanych wyżej, raczej „zaporowych”, warunkach nie powinno być chyba zresztą specjalnego natłoku. Po zamknięciu listy powinien nastąpić okres publicznej prezentacji kandydatów, […]

Czytaj dalej

Stanisław Estreicher: Konserwatyzm

Stanisław Estreicher: Konserwatyzm

| 28 grudnia 2023 | 0 Komentarzy

I. Istota konserwatyzmu. 1.  Jeżeli pragniemy wyjść poza zewnętrzne cechy konserwatyzmu i zbliżyć się do jego istoty, to określenie konserwatyzmu nie jest rzeczą łatwą. Cechy zewnętrzne wskazać dość łatwo. Wystarczy podkreślić, że polityka konserwatywna broni pewnych od dawna istniejących, historycznie wyrobionych podstaw życia społecznego: że więc najprzód uznaje za najważniejszą taką podstawę etykę religijną, której […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 5

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 5

| 24 grudnia 2023 | 0 Komentarzy

Kandydat do tronu musi spełniać następujące warunki: (a) być wyznania rzymskokatolickiego oraz osobą o nieposzlakowanej sylwetce moralnej (wykluczone jest przecież na przykład, aby Pomazaniec Boży mógł być rozwodnikiem-bigamistą i cudzołożnikiem); ten sam wymóg dotyczy również dzieci kandydata – jeśli je ma – jako potencjalnych następców tronu; (b) poza podejrzeniem musi być także jego sylwetka ideowo-polityczna, […]

Czytaj dalej

Stellmach: Piąta partia dla debili

Stellmach: Piąta partia dla debili

| 22 grudnia 2023 | 6 komentarzy

Prezes Sławomir Mentzen dał się nagrać podczas zamkniętego przemówienia partyjnego, dzięki czemu poznaliśmy oficjalnie ten współczesny referat Chruszczowa i współczesną wizję XX zjazdu. Internetowi wojownicy Wiplera, szczególnie aktywni na portalu X (dawniej twitter) starali się przekonywać, że nie ma żadnego skrętu do centrum (choć jednocześnie postulowali politykę będącą skrętem do centrum, więc było to tak […]

Czytaj dalej

Jakubczyk: Dwuznaczność wojująca

Jakubczyk: Dwuznaczność wojująca

| 19 grudnia 2023 | 2 komentarze

18 grudnia 2023 przejdzie do historii Kościoła jako kolejny dzień ataku modernistycznej dwuznaczności wojującej na Jego odwieczne i niezmienne nauczanie . Prawdą jest wszakże, że nowa deklaracja „Fiducia supplicans”, nowego Prefekta Doktryny Wiary stwierdza, że osoby pozostające w związkach „nieregularnych” (takich jak osób tej samej płci), NIE mogą otrzymać od kapłana katolickiego niczego co przypomina […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 4

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 4

| 16 grudnia 2023 | 0 Komentarzy

Od tego momentu nasze rozważania muszą zmienić trajektorię, po której są prowadzone. Dotychczas bowiem poruszaliśmy się w obszarze zadań, które – aczkolwiek niezmiernie trudne, czego nie ukrywamy – dadzą się jednak zaplanować i mogą być podejmowane po koleinach i według metod w zasadzie znanych i sprawdzonych, przynajmniej w innych przedsięwzięciach. Teraz natomiast wchodzimy na taką […]

Czytaj dalej

Kumor: Getta miały chronić Żydów przed Polakami

Kumor: Getta miały chronić Żydów przed Polakami

| 15 grudnia 2023 | 1 Komentarz

Prowokacja jest jedną z głównych metod rządzenia, kontrola konfliktu kolejną… Niemieckie władze okupacyjne posługiwały się na terenach polskich obydwiema. „Pięknym” przykładem jest tzw. pogrom wielkanocny z 1940 roku.   Pogrom został zainscenizowany z poparciem władz okupacyjnych przy udziale powstałej w 1939 roku proniemieckiej organizacji. Cytuję za Wikipedia: Rozruchom przyświecało hasło „Niech żyje Polska bez Żydów”. […]

Czytaj dalej

Jakubczyk: Węzeł gordyjski

Jakubczyk: Węzeł gordyjski

| 14 grudnia 2023 | 0 Komentarzy

Poniższy tekst stanowi kompilację moich wcześniejszych artykułów w poruszanym poniżej temacie. Owa składanka jest poszerzona o moje najnowsze refleksje. I nie koniecznie, w całości, odzwierciedla stanowiska moich redakcyjnych koleżanek i kolegów. Autor.     Konfliktu żydowsko – arabskiego który ponownie, na poważnie eskalował 7 października 2023 r. nie widać końca. I jak zawsze, coraz większa […]

Czytaj dalej

Górski: Podolacy  – konserwatywne stronnictwo polityczne ziemian Galicji Wschodniej lat 1867-1914

Górski: Podolacy – konserwatywne stronnictwo polityczne ziemian Galicji Wschodniej lat 1867-1914

| 10 grudnia 2023 | 0 Komentarzy

Za panowania Jego Cesarskiej i Królewskiej Mości Franciszka Józefa, w Regnum Galiciae et Lodomeriae drugiej połowy XIX wieku działo się coraz lepiej, zwłaszcza od czasu, gdy władza przeszła w ręce polskie – a ściślej, polskiego obozu ziemiańsko-konserwatywnego. Pisząc o obozie zachowawczym w Galicji ma się zazwyczaj na myśli wyłącznie stańczyków, związanych z Krakowem i Galicją […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 3

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 3

| 9 grudnia 2023 | 0 Komentarzy

Ideą monarchiczną należy zainteresować również duchowieństwo. Takie postawienie sprawy ma w sobie, prima facie, coś paradoksalnego, albowiem w normalnych czasach i w normalnych warunkach uznanie Kościoła za „obszar misyjny” dla monarchizmu byłoby zgoła absurdalne, gdyż w tychże czasach i w takichże warunkach to duchowni byli najgorętszymi orędownikami monarchii, to oni nauczali lud wierności i czci […]

Czytaj dalej