banner ad
Danek: Powieść ekonomiczna

Danek: Powieść ekonomiczna

| 4 listopada 2022 | 1 Komentarz

Odkąd pamiętam, w – nazwijmy je tak – kręgach prawicy ekonomicznej przyjmuje się, że co najmniej jednym ze źródeł problemów rozwojowych Polski jest mizerny poziom znajomości ekonomii w społeczeństwie, a jej zwiększenie pozostaje konieczne dla ich przezwyciężenia. Może to i prawda. Wiedza o tym, jak funkcjonuje gospodarka jest w każdym razie wiedzą użyteczną. O ile […]

Czytaj dalej

Oliveira: Dzień Wszystkich Świętych

Oliveira: Dzień Wszystkich Świętych

| 1 listopada 2022 | 1 Komentarz

Czym jest dzień Wszystkich Świętych? Jest to dzień uczczenia wszystkich dusz, które przebywają już w niebie – nawet, jeżeli nie są oficjalnie kanonizowane lub beatyfikowane. Każdy, kto jest w niebie, jest człowiekiem świętym. Przebywa w obecności Boga, widzi Boga twarzą w twarz i jest przez Niego oblubiony. Ponieważ nie jest nam dane poznanie imion wszystkich […]

Czytaj dalej

Jakubczyk: W sprawie antyamerykańskiego imperializmu amerykańskiego – revisited

Jakubczyk: W sprawie antyamerykańskiego imperializmu amerykańskiego – revisited

| 30 października 2022 | 2 komentarze

W tytule nie ma błędu – wszystko się zgadza. Moim pierwszym, opublikowanym tłumaczeniem z języka polskiego na angielski był znakomity tekst profesora Jacka Bartyzela pod tytułem „Dwie Ameryki. Ameryka Romańska i Ameryka Fenicka” (http://www.legitymizm.org/two-americas). Utożsamiając w nim Stany Zjednoczone z Fenicją, Profesor celnie konkludował, że „Talassokratyczne imperium północnoamerykańskie opasuje świat siecią powiązań komercyjnych – uzależniających […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Duce i „antyfaszyzm” (kompilacja)

Prof. Bartyzel: Duce i „antyfaszyzm” (kompilacja)

| 27 października 2022 | 2 komentarze

   W dniach 27 – 29 października mija 100 rocznica Marcia su Roma. Poniżej, prezentujemy naszym Czytelnikom kompilację tekstów profesora Jacka Bartyzela. Pierwszym z nich jest „Ocena rządów Duce” , drugim – fragment tekstu pt. „O faszyzmie i „antyfaszyzmie”.   A. Jakubczyk   Uczciwa, spokojna i wyważona ocena rządów Duce i epoki faszyzmu powinna być […]

Czytaj dalej

+ Dr Artur Górski: Autorytet – służba i szacunek (1999)

+ Dr Artur Górski: Autorytet – służba i szacunek (1999)

| 25 października 2022 | 3 komentarze

Cóż to jest autorytet? To magiczne słowo, nieuchwytne, nienamacalne. Mimo, że w dzisiejszych czasach mówiąc o ziemskich autorytetach nie myśli się o Bogu, słowo to wciąż żyje i znaczy bardzo wiele, posiada konkretną treść. Najprościej można powiedzieć, że autorytet oznacza powagę umysłową lub moralną, to bycie znamienitym w jakieś dziedzinie wiedzy czy działalności, to posiadanie […]

Czytaj dalej

Posadzy: Z Cîteaux na Pałuki – fundacja i uposażenie klasztorów cysterskich w Łeknie i Lądzie nad Wartą

Posadzy: Z Cîteaux na Pałuki – fundacja i uposażenie klasztorów cysterskich w Łeknie i Lądzie nad Wartą

| 19 października 2022 | 1 Komentarz

Cystersi W czasach panowania nad światem łacińskim dynastii karolińskiej monastycyzm przeszedł głębokie przeobrażenia. Do tej pory w organizacji życia klasztornego funkcjonowała szeroka gama różnorakich reguł zakonnych, którymi posługiwały się zgromadzenia. Nowe czasy przyniosły ujednolicenie w systemie życia mniszego, na plan pierwszy wysunęła się, przyjęta w całej rzymsko-katolickiej Europie, reguła św. Benedykta. W odróżnieniu od czasów […]

Czytaj dalej

Goździk: Chopin jako monarchista i „pianista polityczny”

Goździk: Chopin jako monarchista i „pianista polityczny”

| 17 października 2022 | 2 komentarze

173 lata temu, 17 października 1849 roku, do wieczności odszedł Fryderyk Chopin. Był jednym z najznamienitszych kompozytorów i wirtuozów doby romantycznej, przez co jego dokonania muzyczne są powszechnie znane i cenione, jednak sfera światopoglądowa dla większości pozostaje nieznana. Przez całe życie pozostawał oddanym katolikiem, charakteryzującym się bardzo dobrą znajomością Pisma Świętego. Jego postawę można określić […]

Czytaj dalej

Mariański: Nie jesteśmy Rzymianami

Mariański: Nie jesteśmy Rzymianami

| 15 października 2022 | 2 komentarze

W jednej z najbardziej znanych wypowiedzi Charles Maurras, wybitny myśliciel francuskiego integralnego nacjonalizmu, streścił swoje dziedzictwo kulturowe do jednego zawołania: „Jestem Rzymianinem” [1]. Wypowiedź ta wpisuje się w powtarzaną wielokrotnie, zarówno na Zachodzie, jak i u nas, szczególnie przez Feliksa Konecznego, teorię troistości cywilizacji łacińskiej – opartej rzekomo na filarach rzymskiego prawa, greckiej filozofii i […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Iberyjska ekonomia tradycjonalistyczna

Prof. Bartyzel: Iberyjska ekonomia tradycjonalistyczna

| 13 października 2022 | 1 Komentarz

Jakkolwiek z bliższej nam czasowo perspektywy hiszpańskiej wojny domowej w latach 1936–1939 tradycjonalizm – zwany potocznie karlizmem od imienia (Don Carlos) trzech prawowitych, lecz wyzutych z panowania, dziedziców tronu Hiszpanii – jawi się prymarnie jako kontrrewolucja antykomunistyczna, to jednak nie należy zapominać, że narodził się on jako ruch na wskroś antyliberalny, nie tylko w politycznym, […]

Czytaj dalej

McNabb: Bądźcie kontemplatykami!

McNabb: Bądźcie kontemplatykami!

| 11 października 2022 | 4 komentarze

Piszący te słowa miał okazję poczynić obserwacje, jakie niewielu jemu współczesnych – nawet wśród duchowieństwa – poczynić mogło. Od dzieciństwa powodowany marzeniem o udziale w nawracaniu Anglii, idąc za wezwaniem Mistrza, któremu służył, miał w ciągu swojego życia styczność z prawie każdą sferą życia katolickiego i społecznego. Jego przywilejem było poznać większość z najpierwszych katolików […]

Czytaj dalej