Nawrot: Jaką politykę zagraniczną prowadzimy, a jaką politykę prowadzić winniśmy. Kilka uwag o polityce zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości.

Nawrot: Jaką politykę zagraniczną prowadzimy, a jaką politykę prowadzić winniśmy. Kilka uwag o polityce zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości.

| 15 czerwca 2021 | 0 Komentarzy

Nie po to jest na wygnaniu rząd polski, aby wymadlać u Stanów Zjednoczonych sojusz z Polską czy obronę Polski. Metody wymadlania czy wyżebrywania czegokolwiek w stosunkach międzynarodowych do niczego, prócz do własnej deprecjacji, nie prowadzą. Rząd polski na wygnaniu może być kontrahentem Stanów Zjednoczonych, jeśli kiedykolwiek Stany Zjednoczone zechcą zmienić swoją dotychczasową politykę i  zwrócą się do narodu […]

Czytaj dalej

Kita: AKCE K – dramat Czechosłowackiego Kościoła w czasach komunizmu

Kita: AKCE K – dramat Czechosłowackiego Kościoła w czasach komunizmu

| 12 czerwca 2021 | 0 Komentarzy

Gdy w lutym 1948 roku komuniści (w wyniku przewrotu) przejmowali całość władzy w Czechosłowacji, dla uważnych obserwatorów stawało się coraz bardziej oczywiste, że kolejnym ich celem będzie rozbicie i podporządkowanie sobie Kościoła katolickiego. Sytuacja w tym kraju po wojnie była na pierwszy rzut oka odmienna od tej w innych krajach, przez które przeszła Armia Czerwona. […]

Czytaj dalej

Bachmura: Wśród fauny internetu, czyli na temat „szurii” refleksji kilka

Bachmura: Wśród fauny internetu, czyli na temat „szurii” refleksji kilka

| 9 czerwca 2021 | 0 Komentarzy

Kilka dekad komputeryzacji oraz internetyzacji przyzwyczaiły nas już do faktu, że ta cyfrowa rzeczywistość każe nam mierzyć się z nowymi stworzeniami, które w niej funkcjonują. O ile przyzwyczailiśmy się do koni trojańskich i wirusów wiedząc, że grypą w realnym świecie nie zarażają, to coraz częściej musimy mierzyć się z „internetową fauną”, która oddziałuje również na […]

Czytaj dalej

Mikołaj Bierdiajew: Pismo ósme O demokracji (fragmenty)

Mikołaj Bierdiajew: Pismo ósme O demokracji (fragmenty)

| 7 czerwca 2021 | 1 Komentarz

De Tocqueville na początku znakomitego dzieła „O demokracji w Ameryce” opisuje swoje wrażenia z postępującego rozwoju demokracji tak: „Cała ta książka napisana została pod wpływem przeżyć pewnego rodzaju religijnej zgrozy, jaką w duszy autora wywołał widok tej niepowstrzymanej rewolucji, pokonującej przez tyle wieków wszelkie przeszkody i, która również teraz, jak się zdaje, postępuje dalej wśród […]

Czytaj dalej

Wawrzonek: Walka o cudzą śmierć

Wawrzonek: Walka o cudzą śmierć

| 5 czerwca 2021 | 0 Komentarzy

„Wolałem cię uprzedzić, nie umiałem ci tego powiedzieć przez telefon. Zwróciłem się do pewnej organizacji w Szwajcarii. Postanowiłem poddać się eutanazji”. Tymi słowami ojciec oznajmia Jedowi, że chce ze sobą skończyć. Spojrzenie Jeda diametralnie różniło się od punktu widzenia jego ojca. Ojciec miał dosyć swojego życia. Był bardzo chory, od bólu uwalniała go tylko permanentnie […]

Czytaj dalej

Ignaczak: Kara śmierci w nauczaniu Kościoła Katolickiego

Ignaczak: Kara śmierci w nauczaniu Kościoła Katolickiego

| 2 czerwca 2021 | 0 Komentarzy

W tradycyjnych systemach religijnych i filozoficznych państwo było traktowane nie tylko jako organizacja polityczno-gospodarcza danej społeczności lecz przede wszystkim jako wykonawca woli Bożej i strażnik moralny wspólnoty ludzkiej. Władza państwowa zawsze pochodziła z metafizycznego źródła i posiadała cztery niezbywalne święte uprawnienia: prawo do wypowiadania wojny (ius belli), prawo do otrzymywania przysięgi (ius iurandi), prawo łaski […]

Czytaj dalej

Rękas: Skłóceni nawet z Bałtykiem

Rękas: Skłóceni nawet z Bałtykiem

| 30 maja 2021 | 1 Komentarz

Stwierdzenie, że PiS z powodzeniem skłóca nas ze wszystkimi sąsiadami, Bałtyku nie wyłączając – jest oczywiście prawdziwe. Trzeba też jednak przyznać, że jest to stan odpowiadający z grubsza naszym naturalnym, prostym instynktom narodowym. Skołowani własną historią, wiecznie podpuszczani do jej emocjonalnej wyłącznie, infantylnej recepcji – rzeczywiście w swe masie nie lubimy bodajże żadnego z naszych […]

Czytaj dalej

Liedtke: Letteryzm czyli „twórcze” niszczenie kultury

Liedtke: Letteryzm czyli „twórcze” niszczenie kultury

| 30 maja 2021 | 1 Komentarz

Lettryzm – kierunek w sztuce oraz ruch ideologiczny, o charakterze awangardowym, powstały w 1945 roku, zainicjowany przez rumuńskiego poetę Isidore Isou, uważanego zgodnie za ojca tego zjawiska. W zasadzie, tak jak w przypadku większości ruchów opartych na podstawach marksistowskich, nie bardzo wiadomo, czy w lettryzmie więcej było sztuki czy ideologii. Oczywiście dla twórców tej koncepcji […]

Czytaj dalej

Solarewicz: Boskie jedzenie

Solarewicz: Boskie jedzenie

Często przeglądam pisma bynajmniej niereklamowe i obserwuję, że chociaż mają one coraz mniej do przekazania, to objętość się nie zmniejsza. Puste miejsce skutecznie wypełniają porady kulinarne dziennikarek, aktorek, polityków i podróżników. Kiedyś z dumą nosiło się chorągiew i ordery. Dzisiaj wszyscy z dumą noszą kraciaste fartuchy. Gotowanie, które może być sztuką i wyrazem kultury, stało […]

Czytaj dalej

Matuszewski: Kameloci Królestwa, które nadejdzie

Matuszewski: Kameloci Królestwa, które nadejdzie

Czy bycie konserwatystą jeszcze wystarczy? Po pierwszych udanych próbach zrujnowania Starego Porządku i zerwania więzi łączącej Tron i Ołtarz, zaczęto wymyślać coraz nowe sposoby przebudowy państwa, cechujące się coraz dalej idącą dowolnością i coraz bardziej odbiegające od pierwotnego, naturalnego biegu ewolucji politycznej i społecznej. Konserwatyzm, początkowo usiłujący usystematyzować to, czym był ów porządek, oparty na […]

Czytaj dalej