banner ad

RSSMyśl

Matuszewski: O duchu masonerii

Matuszewski: O duchu masonerii

Wydaje się, że o masonerii wiemy sporo. I zapewne po części jest to prawda, wiemy bowiem wystarczająco, by z całą pewnością, wynikającą z doświadczenia i niezmiennego nauczania Biskupów Rzymu, uznać ją za twór niszczycielski i do rdzenia zły. Jest ona dla cywilizacji tym, czym komórki raka, bezwzględnie i z przerażającą konsekwencją wżerające się w tkankę […]

Czytaj dalej

O’Reilly: Uroczystość koronacji Cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego

O’Reilly: Uroczystość koronacji Cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego

Od czasów Konrada aż do panowania Ferdynanda I, brata Karola V, czyli od roku 911 do 1556, koronacje cesarskie miały miejsce w Aachen (Aix-la-Chapelle). W roku 1564 Maksymilian I jako pierwszy z długiej linii imperatorów przyjął koronę we Frankfurcie. Od tamtej pory główna sala najważniejszego budynku w mieście,  Römer, co znaczy Rzymianin, stała się miejscem, […]

Czytaj dalej

Danek: Juan Miró – ikonograf świata Tradycji

Danek: Juan Miró – ikonograf świata Tradycji

| 5 lipca 2022 | 0 Komentarzy

Niedawno w krótkim szkicu (1) starałem się pokazać, że rozwój tzw. sztuki nowoczesnej był w znacznej mierze reakcją skierowaną przeciwko nowoczesności. Wielu jej twórców odrzuciło naturalistyczny, „realistyczny”, mimetyczny model sztuki, jako odbicie płytkiego obrazu świata właściwego dla zeświecczonego człowieka nowożytnego. Sięgnęli po wytwory geniuszu artystycznego społeczeństw tradycyjnych i ludów archaicznych, których sztuka miała charakter sakralny, […]

Czytaj dalej

Posadzy: C’est quoi que tu défends? Dystrybutystyczne rozważanie lipcowe

Posadzy: C’est quoi que tu défends? Dystrybutystyczne rozważanie lipcowe

| 1 lipca 2022 | 4 komentarze

Lipiec jest zawsze miesiącem wyjątkowym. Każdego roku gwarantuje on sporą dawkę rodzinnych radości urodzinowych (subiektywnie), letnich upałów, pierwszych oznak nudy wśród dzieci pozbawionych zajęć w ośrodkach oświaty i rokrocznie wywołuje fale świętego oburzenia u polskich konserwatystów. Owa ostatnia z wymienionych cecha lipca objawia się oczywiście najpierw czwartego, następnie czternastego dnia tego miesiąca. Obie daty są […]

Czytaj dalej

Matuszewski: O co chodzi w sprawie Roe v Wade?

Matuszewski: O co chodzi w sprawie Roe v Wade?

| 26 czerwca 2022 | 0 Komentarzy

Wiadomość, jaka dotarła do nas z USA, z pewnością cieszy. Cieszy z dwóch powodów: po pierwsze dlatego, że złe prawo, pozwalające zabijać dzieci, zostało częściowo zniesione, a jego odgórne narzucanie nie wchodzi już w grę. Po drugie – możemy domniemywać, że decyzja Sądu Najwyższego USA uratowała właśnie miliony istnień. O co jednak chodzi w sprawie […]

Czytaj dalej

Danek: Głębie milczenia

Danek: Głębie milczenia

| 21 czerwca 2022 | 0 Komentarzy

Drugie z Przykazań w popularnej, skrótowej wersji mówi: „Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno”. Tymczasem ileż razy słowo „Bóg” powtarza się w naszych codziennych rozmowach, przysłowiach, powiedzonkach, wykrzyknikach, frazesach, ba, nawet w żartach? Niekiedy (w praktyce chyba rzadko) pamięta się, że naruszenie drugiego Przykazania skutkuje grzechem, ale uchodzi on za jedno z błahszych […]

Czytaj dalej

Posadzy: Tradycjonalizm mezozoiczny – pszczele tradycje społeczeństwa organicznego

Posadzy: Tradycjonalizm mezozoiczny – pszczele tradycje społeczeństwa organicznego

| 19 czerwca 2022 | 0 Komentarzy

Brat Adam, właściwie Karl Kehrle, niemieckiego pochodzenia angielski benedyktyn i pszczelarz, znany jest przede wszystkim z opracowania nowego podgatunku pszczoły o nazwie Buckfast. Jest zresztą pewną prawidłowością, że zakonnicy, czy kapłani w ogóle, często związani są z pszczelarstwem. Do dziś wielkim poważaniem na polskim rynku wydawniczym cieszy się dzieło pasiecznicze autorstwa ks. Józefa Ambrożewicza pt. „Pszczolarz […]

Czytaj dalej

Danek: Tradycja mówiąca

Danek: Tradycja mówiąca

| 15 czerwca 2022 | 0 Komentarzy

Przeciwnicy ruchów tradycyjnych w Kościele i apologeci destrukcji katolickiej liturgii dokonanej w wyniku Soboru Watykańskiego II oraz wprowadzenia Novus Ordo Missae w 1970 r. za obiekt swoich ataków obierają szczególnie fakt odprawiania tradycyjnej Mszy świętej po łacinie. Przeciwko tradycyjnej Mszy, i w ogóle używaniu łaciny jako języka liturgicznego, wysuwają zawsze tę samą obiekcję: „bo ludzie […]

Czytaj dalej

Rydel: Łagodne wprowadzenie w świat amerykańskiej alternatywnej prawicy

Rydel: Łagodne wprowadzenie w świat amerykańskiej alternatywnej prawicy

| 13 czerwca 2022 | 0 Komentarzy

Wstęp Nawet osoby krytycznie nastawione do politycznej i kulturowej hegemonii USA muszą przyznać, że nie sposób całkiem odciąć się od jej odziaływania. Wszyscy w mniejszym lub większym stopniu oglądamy amerykańskie seriale, jemy amerykańskie jedzenie i czytamy newsy przekopiowane z amerykańskich mediów. Z tej przyczyny też warto posiadać pewne obeznanie w środowiskach amerykańskiej i ogólnie anglojęzycznej […]

Czytaj dalej

Otto von Habsburg: Monarchia czy republika?

Otto von Habsburg: Monarchia czy republika?

| 11 czerwca 2022 | 0 Komentarzy

Próbując uzasadnić, który z ustrojów państwowych jest lepszy – monarchia czy republika – przeważnie ulegamy emocjom, argumenty racjonalne spychając na dalszy plan. W debacie na ten temat używa się argumentów ad hominem. Wymienia się kilku niegodnych właścicieli tronów królewskich i przedstawia się ich potem jako typowe przykłady dla monarchii jako takiej. Obrońcy monarchii wcale nie […]

Czytaj dalej