banner ad

Mariusz Matuszewski

rss feed

Mariusz Matuszewski's Latest Posts

Majcher: Orestes Brownson – nieznana twarz katolickiej Ameryki

Majcher: Orestes Brownson – nieznana twarz katolickiej Ameryki

| 24 sierpnia 2022 | 2 komentarze

Patrząc na historię Stanów Zjednoczonych, bardzo wiele osób twierdziło i twierdzi, że tradycja katolicka nie odegrała w życiu intelektualnym Ameryki żadnej znaczącej roli. I choć teraz świat katolicki jest jednym z najbardziej zaangażowanych wśród religii wyznawanych przez mieszkańców USA, to jednak bardzo często katolicy napotykają tutaj na barierę, związaną z brakiem tradycji, dziedzictwa historycznego czy […]

Czytaj dalej

Baryła: W obronie bogactwa kościoła

Baryła: W obronie bogactwa kościoła

| 23 sierpnia 2022 | 4 komentarze

Moi dawniejsi znajomi nieszczęśliwie są rodziną w większości luterską. Kiedy byłem dzieckiem, prowadziliśmy w ich domu rozmowy na tematy religijne. Od sąsiadki słyszałem wówczas często, że „księża są bogaci, a kościoły opływają w złocie”, podczas gdy w ich sekcie „są tylko białe ściany i krzyż”, co jej zdaniem było zgodne z ewangelicznym nakazem ubóstwa, w przeciwieństwie do kształtu świątyń […]

Czytaj dalej

Domański: Bezdroża polonolatrii

Domański: Bezdroża polonolatrii

| 14 sierpnia 2022 | 5 komentarzy

„Wiem, że jest to ciężkie i niepopularne, ale nie należę do tych, którzy twierdzą, że patriotyzm polega na okłamywaniu polskiego społeczeństwa i utrzymywaniu go w stanie ciągłej iluzji.” — Stanisław Cat-Mackiewicz   Według pochodzącej z początku XII wieku Powieści minionych lat w 862 r. w Nowogrodzie dla zażegnania nieładu postanowiono poszukać obcego władcy, który zaprowadziłby […]

Czytaj dalej

Msgr. Delassus: Cnoty i tradycje zdrowej rodziny

Msgr. Delassus: Cnoty i tradycje zdrowej rodziny

| 12 sierpnia 2022 | 0 Komentarzy

Wyjściem mogącym zapobiec wprowadzeniu praw przeciwnych instytucji rodziny, poza ważnymi akcjami o charakterze publicznym, jest wpajanie dzieciom przywiązania do rodzinnej tradycji. Wówczas, tak długo, jak te dobre tradycje będą trwały, legislacja, o jakiej mowa, spotka się ze zdrowym oporem. Zadanie ożywienia tradycji może i powinno należeć do każdej rodziny w jej społecznym otoczeniu. Niektórzy mogą […]

Czytaj dalej

Żak: Być kobietą albo w obronie mężczyzn

Żak: Być kobietą albo w obronie mężczyzn

| 8 sierpnia 2022 | 2 komentarze

Czytałem sobie ostatnio jakieś wypociny lewo skrętnych myślicieli i dotarło do mnie, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebym został kobietą. Wystarczy, że pomyślę, że jestem  kobietą i oto jestem kobietą. Tylko konserwatywne wychowanie uwarunkowało mnie na bycie mężczyzną; ale to już przeszłość. Jesteśmy równi. Jakaś operacyjka, trochę hormonów i szast prast jestem kobietą… – pisze Artur Żak. Wreszcie! […]

Czytaj dalej

Sztajer: Panie, co w swej dobroci…

Sztajer: Panie, co w swej dobroci…

| 31 lipca 2022 | 0 Komentarzy

Panie, co w swej dobroci nie pogardzisz nikim Nie daj mi, proszę, nigdy chłodnym być stoikiem Który przeganiasz chmury nad gródeckim stepem: w mądrej obojętności nie daj się zasklepić Jeśli patrzę na rzekę, w stronę Ukrainy – niech niejasna tęsknota kindżał w serce wbija Jeśli czytam sentencje Marka Aureliusza Szlachetna ataraksja niech mnie nie porusza […]

Czytaj dalej

Matuszewski: Alternatywna tradycja? (w sprawie tekstu A. Danka)

Matuszewski: Alternatywna tradycja? (w sprawie tekstu A. Danka)

| 30 lipca 2022 | 3 komentarze

Polska zarówno jako państwo, ale też jako koncepcja polityczna, odrodziło się w 1918 roku po 123 latach nieobecności na mapie Europy po to tylko, by dwie dekady potem zostać zmiażdżonym przez kataklizm II wojny światowej. Kolejne 70 lat – to wymazywanie naszej narodowej tożsamości, wprowadzanie nowego – sztucznego i wymuszanego siłą porządku społecznego,  zerwanie ciągłości […]

Czytaj dalej

Galitzin: Ideologia gender krzywdzi dzieci

Galitzin: Ideologia gender krzywdzi dzieci

| 28 lipca 2022 | 0 Komentarzy

Niezwykły i bardzo pomocny materiał na temat ideologii gender opublikowało niedawno Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne (American College of Pediatricians, ACP). Niezwykły – gdyż współczesne media nie przepuszczają okazji do promocji postulatów LGBT i zachęcają do każdego rodzaju dewiacji seksualnej nawet w bardzo młodym wieku. Biorąc to pod uwagę uznać należy za budujące, że organizacja skupiająca amerykańskich […]

Czytaj dalej

Żak: W poszukiwaniu mitu

Żak: W poszukiwaniu mitu

| 25 lipca 2022 | 0 Komentarzy

„Miniatury Rzymskie. Krótkie opowieści o rzymskim micie” Juliusza Gałkowskiego towarzyszą mi od ponad dwóch miesięcy. Czytałem je nieśpiesznie, bo choć, jak tytuł wskazuje,  poszczególne rozdziały są krótkie i liczą po kilka stron, to rodzą wiele pytań, a udzielane w nich odpowiedzi są raczej zaproszeniem do dalszych poszukiwań. Autor zza zasłony dat i wydarzeń wydobywa spoiwo, które […]

Czytaj dalej

Goździk: Bastylia znana i nieznana

Goździk: Bastylia znana i nieznana

| 15 lipca 2022 | 0 Komentarzy

14 lipca 1789 r. XIV-wieczna twierdza, wzniesiona na polecenie króla Karola V, została zajęta przez rewolucyjny motłoch, sprowokowany przez ideologów rewolucji. Początkowo był to obiekt obronny, który następnie zaczął pełnić funkcje więzienne – zwłaszcza w czasach kardynała Richelieu. Szturm uznawany za początek (anty)francuskiej rewolucji, choć faktycznie nie stanowił jej pierwszego akordu, trudno uznać za militarny […]

Czytaj dalej