banner ad

Mariusz Matuszewski

rss feed

Mariusz Matuszewski's Latest Posts

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 5

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 5

| 24 grudnia 2023 | 0 Komentarzy

Kandydat do tronu musi spełniać następujące warunki: (a) być wyznania rzymskokatolickiego oraz osobą o nieposzlakowanej sylwetce moralnej (wykluczone jest przecież na przykład, aby Pomazaniec Boży mógł być rozwodnikiem-bigamistą i cudzołożnikiem); ten sam wymóg dotyczy również dzieci kandydata – jeśli je ma – jako potencjalnych następców tronu; (b) poza podejrzeniem musi być także jego sylwetka ideowo-polityczna, […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 4

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 4

| 16 grudnia 2023 | 0 Komentarzy

Od tego momentu nasze rozważania muszą zmienić trajektorię, po której są prowadzone. Dotychczas bowiem poruszaliśmy się w obszarze zadań, które – aczkolwiek niezmiernie trudne, czego nie ukrywamy – dadzą się jednak zaplanować i mogą być podejmowane po koleinach i według metod w zasadzie znanych i sprawdzonych, przynajmniej w innych przedsięwzięciach. Teraz natomiast wchodzimy na taką […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 3

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 3

| 9 grudnia 2023 | 0 Komentarzy

Ideą monarchiczną należy zainteresować również duchowieństwo. Takie postawienie sprawy ma w sobie, prima facie, coś paradoksalnego, albowiem w normalnych czasach i w normalnych warunkach uznanie Kościoła za „obszar misyjny” dla monarchizmu byłoby zgoła absurdalne, gdyż w tychże czasach i w takichże warunkach to duchowni byli najgorętszymi orędownikami monarchii, to oni nauczali lud wierności i czci […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 2

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 2

| 2 grudnia 2023 | 0 Komentarzy

Po wykazaniu błędności metody „entryzmu” partyjnego (multiplikowanej tym, że przecież w monarchii prawdziwej partie – ta sztuczna przegroda między władzą a narodem, pasożytująca na obu – i tak będą musiały zniknąć) oraz urzędniczego, trzeba poszukać jakiegoś czynnika, na którym będzie można zakotwiczyć naszą nadzieję zmierzania ku monarchii. Aby odnaleźć ów solidny trakt, należy postawić sobie […]

Czytaj dalej

Hieronim hr. Tarnowski: Republikanizm a konserwatyzm

Hieronim hr. Tarnowski: Republikanizm a konserwatyzm

| 31 października 2023 | 0 Komentarzy

„Gazeta Warszawska” w sprawozdaniu swoim z Biuletynu S[tronnictwa] Z[achowawczego]  za marzec – kwiecień wyraziła jak gdyby zdziwienie, że „nie uznaję konserwatystów – republikanów”. Zdania tak poważnego pisma nie chciałbym zostawić bez odpowiedzi, więc pragnę, choć bardzo pobieżnie, wyjaśnić, dlaczego w moim przekonaniu konserwatyzm i republikanizm są to pojęcia wykluczające się wzajem. Konserwatyzm dąży do wyeliminowania […]

Czytaj dalej

Matuszewski: Święto głupców

Matuszewski: Święto głupców

| 14 października 2023 | 3 komentarze

Każde wybory są nieszczęściem, każde głosowanie to handel, każdy wyborca jest niewolnikiem, każdy minister – sułtanem, każdy kandydat podsyca publiczną niemoralność, działanie każdego z nich jest skandalem i hańbą. Emilio Castelar /1832-1899/   Demokracja potrzebuje głupców, a tzw. wybory, które pozwalają jej trwać dając legitymację każdemu politycznemu i społecznemu wynaturzeniu, to ich święto. Chcąc to […]

Czytaj dalej

Wielomski: Teologia polityczna modernizmu

Wielomski: Teologia polityczna modernizmu

| 1 października 2023 | 0 Komentarzy

Tekst wystąpienia, które autor miał wygłosić podczas odwołanej przez władze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a planowanej na 21 XII 2005 r. konferencji «Sobór Watykański II – reforma czy rewolucja?» Jeśli rzucimy okiem na historię krytyki demokracji, szybko uprzytomnimy sobie, że w całym gąszczu wielkich i małych zarzutów przeciw ustrojowi, gdzie suwerenem jest demos, znajdziemy dwa o […]

Czytaj dalej

Goździk: Ramiro de Maeztu, Obrona Hispanidad (recenzja)

Goździk: Ramiro de Maeztu, Obrona Hispanidad (recenzja)

| 28 września 2023 | 0 Komentarzy

Wyjąwszy silne przywiązanie do religii katolickiej Polska i Hiszpania jawią się raczej jako państwa bardzo zróżnicowane i odmienne – inaczej doświadczone historycznie, kolonizujące w różnym znaczeniu, obdarzone zupełnie innym temperamentem i kulturą, a nie można także zapomnieć o unikatowości doświadczeń z czasu zaborów. Za fenomen można zatem uznać skalę zainteresowania hiszpańskim tradycjonalizmem w kraju nad Wisłą. Być może myśl […]

Czytaj dalej

Prof. Plinio Corrêa de Oliveira: Czym jest Res Publica?

Prof. Plinio Corrêa de Oliveira: Czym jest Res Publica?

| 25 września 2023 | 0 Komentarzy

Obecna definicja Państwa głosi, że jest ono polityczną organizacją narodu. Naród – to społeczeństwo, które powołuje rząd o określonej formie, sprawujący za pośrednictwem powołanych po temu organów władzę nad tym, co zwie się sprawą publiczną, interesem publicznym, lub bardziej dosłownie – rzeczą publiczną, res publica. Rzecz publiczna to dosłowne tłumaczenie res publica, gdyż res tłumaczy […]

Czytaj dalej

Goździk: J. Raspail, Huzarzy (recenzja)

Goździk: J. Raspail, Huzarzy (recenzja)

| 16 września 2023 | 0 Komentarzy

Jeana Raspaila raczej nie trzeba nikomu przedstawiać – to jeden z tych autorów, którzy nie rozczarowywali czytelników, gwarantując, że w każdej kolejnej książce odnajdą ogromną satysfakcję. Dotychczas znaliśmy go w Polsce głównie z rojalistycznych powieści takich jak Pierścień rybaka, Obóz świętych, Król zza morza czy Sire, a teraz, dzięki wydawnictwu Dębogóra, mamy szansę poznać także […]

Czytaj dalej