banner ad

Mariusz Matuszewski

rss feed

Mariusz Matuszewski's Latest Posts

Jakubczyk: Nie porywać się z motyką na słońce!

Jakubczyk: Nie porywać się z motyką na słońce!

| 27 marca 2022 | 1 Komentarz

Rzadko kiedy moje zdanie odbiega od zdania profesora Bartyzela. A jednak… Na wirtualnych łamach naszego portalu znalazła się fejsbukowa notka pana Profesora pt. Zmarnowana szansa Wielkiej Polski. W sensie ogólnym ciężko nie przyznać Profesorowi racji. Dla przykładu, faktycznie „największym błędem Jagiellonów (jako władców Litwy) było niedokończenie Gedyminowego "zbierania ziem ruskich" (i przy okazji rutenizacji samego […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Zmarnowana szansa Wielkiej Polski

Prof. Bartyzel: Zmarnowana szansa Wielkiej Polski

| 24 marca 2022 | 1 Komentarz

Wielka Polska i Wielka Rosja wykluczają się nawzajem. Po prostu w tej części Europy nie ma miejsca na dwie "wielkości", na dwa imperia. Kiedy była Wielka Polska, Rosja (a raczej to, co w przyszłości miało się nią stać) była peryferyjnym księstewkiem byłej Rusi Kijowskiej, albo co najwyżej Carstwem Moskiewskim, dopiero aspirującym do bycia mocarstwem, do […]

Czytaj dalej

Wiśniewski: Sugestia na marginesie nadchodzącej konsekracji

Wiśniewski: Sugestia na marginesie nadchodzącej konsekracji

| 23 marca 2022 | 1 Komentarz

W tradycji katolickiej bardzo istotną rolę w dziele zabiegania o prawdziwy i trwały pokój na świecie pełni wezwanie Matki Bożej Fatimskiej do zawierzenia Rosji jej Niepokalanemu Sercu przez papieża w jedności ze wszystkimi biskupami świata. Niewysłuchanie owego wezwania miało grozić rozszerzeniem się "błędów Rosji" na cały świat: i faktycznie na przestrzeni ostatnich stu lat owe […]

Czytaj dalej

Goździk: Ostateczne rozwiązanie kwestii Bourbońskiej wg. Napoleona I Bonaparte

Goździk: Ostateczne rozwiązanie kwestii Bourbońskiej wg. Napoleona I Bonaparte

| 21 marca 2022 | 0 Komentarzy

218 lat temu, 21 marca 1804 w fosie zamku Vincennes został rozstrzelany Ludwik Antoni de Bourbon-Conde, książę d'Enghien, ostatni męski potomek słynnego rodu Kondeuszy (Conde), stanowiącego młodszą gałąź panującej dynastii Bourbonów. Przyszedł na świat w rodowym zamku Chantilly, odbył tradycyjną edukację wojskową, a niedługo po wybuchu Rewolucji wyemigrował wraz z ojcem i dziadkiem do Belgii, […]

Czytaj dalej

Morgan: Czterdziestu męczenników z Sebasty. Zamordowani za sprzeciw wobec Wielkiego Resetu ich czasów

Morgan: Czterdziestu męczenników z Sebasty. Zamordowani za sprzeciw wobec Wielkiego Resetu ich czasów

| 20 marca 2022 | 0 Komentarzy

„Za czasów Licyniusza czterdziestu żołnierzy z garnizonu w Sebaście [Armenia] zostało wystawionych na zamarznięty staw za odmowę złożenia ofiary bożkom. Wszyscy wytrwali, oprócz jednego, którego zawiodła odwaga i który zginął w przygotowanej dla niego letniej wodzie. Ale ich strażnik, natchniony łaską, zajął jego miejsce i umarł razem z resztą, tak że nadal pozostało czterdziestu męczenników. […]

Czytaj dalej

Domański: Ćmiatło ze Statuy Wolności

Domański: Ćmiatło ze Statuy Wolności

| 16 marca 2022 | 2 komentarze

„Ćmiatło” to neologizm wymyślony przez Jacka Dukaja na potrzeby jego powieści pt. „Lód”. Oznacza przeciwieństwo światła, nie będące wszelako tożsame z ciemnością — ciemność jest bowiem jedynie brakiem światła, ćmiatło zaś stanowi w niej odrębną, samodzielną realność. Próba znalezienia pojęć korespondujących z tymi określeniami na gruncie filozoficznym i teologicznym zawiedzie nas w kierunku rozważań na […]

Czytaj dalej

Oliveira: Zamki – budowle, które odżywiają Wiarę i zapraszają do Życia Wiecznego

Oliveira: Zamki – budowle, które odżywiają Wiarę i zapraszają do Życia Wiecznego

| 12 marca 2022 | 0 Komentarzy

Dzieła Stworzenia zainspirowały [w dziejach]  najbardziej wysublimowane odruchy miłości i adoracji wobec Boga, Stwórcy i Pana naszego w duszach ludzi tak wielkich, jak święty Franciszek z Asyżu.   Kiedy ludzie tworzą dzieła przepojone katolicką mentalnością, delikatnie inspirowane przez łaskę, w rezultacie osiągają to, co wielki włoski poeta Dante Alighieri nazywał "wnukami Boga"  – ponieważ są […]

Czytaj dalej

+Dr Artur Górski: Regalizm mieszczański w I Rzeczypospolitej

+Dr Artur Górski: Regalizm mieszczański w I Rzeczypospolitej

Mało znane jest zjawisko regalizmu mieszczańskiego w I Rzeczypospolitej, niekiedy zwanego także „plebejskim”, choć współcześnie to ostatnie pojęcie jest szersze, wykracza poza „Rzeczpospolitą mieszczańską”. A przecież w całej Europie monarchowie opierali się na swych „dobrych miastach”, które wiernie im służyły, wspierały finansowo i politycznie. W Polsce zjawisko to było mniej rozwinięte, bo też nieporównywalnie słabsza […]

Czytaj dalej

Abp Viganò: O wsparcie dla prześladowanych duchownych i ostrzeżenie przed „dziejowym konfliktem” w Kościele

Abp Viganò: O wsparcie dla prześladowanych duchownych i ostrzeżenie przed „dziejowym konfliktem” w Kościele

| 20 lutego 2022 | 1 Komentarz

Bracia w kapłaństwie, Drodzy Bracia i Siostry, Gdy mówię, że Kościół Chrystusowy przechodzi bardzo poważny kryzys, a Hierarchia Katolicka nie wywiązała się z poważnych zobowiązań swojej misji apostolskiej i jest w dużej części skorumpowana, nie mówię wam wszystkim niczego, czego byście już nie wiedzieli Przyczyny tego kryzysu i apostazji są teraz widoczne nawet dla najbardziej […]

Czytaj dalej

Goździk: Konfederacja, Korona i Grzegorz Braun czyli o tym, czy możemy dojść do monarchii drogą demokratyczną

Goździk: Konfederacja, Korona i Grzegorz Braun czyli o tym, czy możemy dojść do monarchii drogą demokratyczną

| 11 lutego 2022 | 10 komentarzy

W minionych miesiącach coraz częściej pojawiają się głosy rozczarowanych monarchistów, którzy oczekiwali, że sięgnięcie po mandaty poselskie przez członków eklektycznej Konfederacji przyczyni się do poprawy doli monarchizmu w Polsce. Istniały ku temu przesłanki, a pomimo reprezentowania szerokiego spektrum ideowego, wśród liderów ugrupowania znalazło się kilku znanych monarchistów, zwłaszcza Janusz Korwin Mikke, Grzegorz Braun, a także […]

Czytaj dalej