banner ad

Wojciech Ziembiński

| 22 marca 2015 | 0 Komentarzy

Ziembiński90 lat temu, 22 marca 1925 roku urodził się w Gniewie Wojciech Ziembiński, działacz niepodległościowy, piłsudczyk; w czasie II wojny światowej członek podziemnych organizacji „Pobudka” i „Walka”, aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie pracy w Karsluhe, w 1945 przedostał się do Anglii i został najmłodszym żołnierzem PSZ na Zachodzie; w 1947 wrócił do kraju; po studiach prawniczych pracował jako redaktor techniczny w SW „Czytelnik”; działacz warszawskiego KIK i Klubu Krzywego Koła; aresztowany na cztery miesiące w 1965, a w 1971 skazany na rok z warunkowym zawieszeniem za wykłady dla harcerzy o wschodniej granicy Polski („proces piski o Traktat Ryski”); inicjator licznych uroczystości upamiętniających wielkich Polaków i tradycję niepodległościową; kronikarz polskiego czynu zbrojnego wszystkich formacji, z powodu uwielbienia dla Marszałka Piłsudskiego nazywany żartobliwie „Kasztanką”; członek KOR, współzałożyciel (1977) i rzecznik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz współredaktor jego pisma „Opinia”; po rozłamie w ROPCiO założył Komitet Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu; skazany na trzy miesiące pozbawienia wolności za zorganizowanie obchodów Święta Niepodległości 11 XI 1979; współzałożyciele (1981) Klubów Służby Niepodległości; w stanie wojennym poszukiwany listem gończym, schwytany w kwietniu 1982 i przetrzymywany w areszcie przez siedem miesięcy; kontynuował działalność w ramach Kongresu Solidarności Narodu, na bazie którego w 1989 zorganizował Stronnictwo Wierności Rzeczypospolitej – KSN; przeciwnik „okrągłego stołu” i „Magdalenki”; w latach 1991-2000 stał na czele rady Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie oraz Polskiej Fundacji Katyńskiej; kawaler Krzyża Wielkiego OOP; zmarł w 2001 roku.

 

prof. Jacek Bartyzel

 

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *