banner ad

Synteza monarchii z socjalizmem. Cerkwi pogląd na władzę

rosja carskaRosyjski Dom Imperatorski uznał za stosowne podjąć dyskusję z przewodniczącym Synodalnego Wydziału ds. Stosunków Cerkwi z Państwem, prot. Wsiewołodem Czaplinem, który powiedział, że nie ma sprzeczności między monarchią i socjalizmem. Jego zdaniem, dla Rosji najlepszy byłby system łączący twardą władzę centralną i państwo socjalne. Zaspokoiłby on oczekiwania Rosjan, wśród których nie brak sympatyków i monarchii, i socjalizmu. Przytaczamy tę dyskusję dla zobrazowania rosyjskich realiów i sposobu myślenia naszych sąsiadów.

"Własność, sprawiedliwość i solidarność" uważa prot. Czaplin za podstawę nowego systemu władzy. Uważa on, że naród rosyjski mówił zawsze czuł jedność z władzą i nie można czynić podziału. System miałby chronić "poglądy człowieka, wspólny głos narodu".

Aleksander Zakatow, kandydat nauk historycznych i dyrektor Kancelarii Domu Romanowych ocenia, że opinia prot. Czaplina to idea w pełni uzasadniona przez koncepcję socjalną Cerkwi. Uznaje, że przecież nie chodzi o socjalizm partyjny i walkę klas, lecz o system zorientowany na spełnianie potrzeb i interesów obywateli. Monarchia, zorganizowana na obraz rodziny, powinna efektywnie łączyć wartości religijne i moralne z ekonomicznymi, socjalnymi potrzebami ludności.

Monarchia, pisze dalej kand. Zakatow, została uznana za system archaiczny i ośmieszona. Tymczasem przedrewolucyjna monarchia w Rosji szła w kierunku reform socjalnych, bardziej nawet – według niego – niż np. kraje Zachodu. Głowa Domu Romanowych do lat 30. XX wieku, imperator Kyrył Władmirowicz, krytykując ustrój komunistyczny, uważał, że należy zachowywać dobre rozwiązania i w przypadku restauracji monarchii w Rosji, ustanowienia władzy opartej na fundamentach chrześcijańskich, należałoby np. zachować kołchozy. Był też zwolennikiem nacjonalizacji ziemi. Widział syntezę monarchii legitymistycznej i… sowieckiego systemu opartego na wybieraniu samorządu przez ludność. Także obecna głowa Domu, wielka księżna Mariia Władimirowna, uważa, że tradycyjne wartości i instytucje powinny służyć socjalnym potrzebom narodu. A te cele, dla odmiany, nie mogą być osiągane z pominięciem wielowiekowego doświadczenia.

Ale teraz – kończy swoje rozważania Zakatow – nie ma przesłanek ku restauracji monarchii. Rosji jest potrzebna silna władza prezydencka. W dłuższej perspektywie można zastanawiać się nad harmonijnym systemem łączącym tysiącletnie bogactwo monarchii dziedzicznej i nowe potrzeby socjalne rosyjskiego narodu.

imperialhouse.ru/ AS

Cerkiew nie pokłóci się z władzą, a władza z Cerkwią. Trzymają się razem, bo to jest interesem Rosji. Zresztą, widać, że na koniec Aleksander Zakatow czyni elegancki ukłon w stronę Władimira Putina,  wskazując, że właśnie jego władza – silna władza prezydencka – "to jest to!". Było to do przewidzenia. W tym kraju rządziło się, rządzi i będzie rządzić twardą ręką.

Tags: ,

Kategoria: Wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *