banner ad

Konferencja: "Młoda polska emigracja w UE" (23–24 września)

| 15 sierpnia 2013 | 0 Komentarzy

euroemigranci-pl"Młoda polska emigracja w UE, jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL", Kraków

Nasza konferencja naukowa: "Młoda polska emigracja w UE, jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych: EuroEmigranci.PL" , ma za swój cel przedstawienie badań na temat środowisk polskich; poszerzenie stanu badań i wiedzy na temat aktualnej sytuacji i historii polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii i w innych krajach zjednoczonej Europy. Chcemy, żeby jej wyniki wspomagały różnorodną działalność pomocową organizacji i instytucji działających na rzecz młodej emigracji. Referentami będą pracownicy naukowi placówek badawczych i uniwersytetów w Polsce, UK oraz innych krajach UE. Odbiorcami konferencji i materiałów pokonferencyjnych będą studenci, naukowcy, a także inni badacze emigracyjni oraz instytucje działające na rzecz Polonii w Unii Europejskiej.

Cele projektu:

=> zaprezentowanie wyników badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych nad poakcesyjną emigracją Polaków w UE;

=> wspieranie współpracy naukowej pomiędzy polskimi naukowcami działającymi poza granicami kraju i naukowcami w Polsce, a także nawiązywanie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy europejskimi akademikami zajmującymi się problematyką współczesnej emigracji i imigracji polskiej;

=> wygenerowanie inicjatyw, mających na celu podniesienie statusu społecznego grup polskich i polonijnych poprzez działania mobilizujące i pomocowe skierowane m.in. na obszary o największej koncentracji społeczności polskiej i polonijnej w UE;

=> wykorzystanie doświadczenia beneficjentów, zdobytego podczas realizacji projektu może wygenerować efekt multiplikacji w innych ośrodkach naukowo-badawczych, a także stworzenie ośrodka stażowego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, umożliwiającego polskim naukowcom podejmowanie i kontynuowanie badań nad polską diasporą w Wielkiej Brytanii.

 

http://www.euroemigranci.pl

Kategoria: Komunikaty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *