banner ad

Urban IV

| 2 października 2014 | 0 Komentarzy

Urban IV750 lat temu, 2 października 1264 roku zmarł w Perugii, w wieku ok. 64-69 lat, Urban IV [Urbanus Quartus, z urodzenia Jacques Pantaléon, zw. Jakubem z Leodium], 182. papież Świętego Kościoła Rzymskiego; był Francuzem i synem szewca z Troyes; po ukończeniu prawa i teologii na Sorbonie został archidiakonem w Liège, gdzie zetknął się z objawieniami przeoryszy augustianek Julianny, której Chrystus miał przykazać starania o ustanowienie święta ku czci swego Ciała i Krwi; w 1248 roku uczestnił w synodzie wrocławskim Kościoła polskiego oraz asystował zawarciu układu w Dzierzgoniu pomiędzy Krzyżakami a Prusami, którzy zobowiązali się do wyrzeczenia się pogaństwa w zamian za wolność osobistą i równe prawa z ludnością niemiecką i polską; od 1253 był biskupem Verdun; w 1255 papież Aleksander IV mianował go patriarchą Jerozolimy; po śmierci tegoż wybrany papieżem (po aż trzmiesięcznym konklawe) 29 sierpnia 1261 roku; tuż po elekcji rozwiązał problem sukcesji Korony Sycylijskiej (będącej lennem papieskim), przekazując ją młodszemu bratu króla Francji Ludwika IX Świętego, Karolowi Andegaweńskiego, co jednak wywołało zbrojną reakcję antykróla Manfreda Hohenstaufa, który najechał Państwo Kościelne; szukał porozumienia z Michałem VIII Paleologiem (cesarz uznał prymat Rzymu, ale ostatecznie negocjacje nie doprowadziły do unii); wiekopomnym osiągnięciem jego pontyfikatu jest ustanowienie – bullą Transiturus z 1264 roku – święta Bożego Ciała, w bezpośrednim następstwie cudu ujrzanego przezeń w Bolsenie, gdzie z konsekrowanej Hostii zaczęła wypływać krew; ułożenie oficjum liturgicznego powierzył św. Tomaszowi z Akwinu; po Urbanie III (1185-1187) był drugim w historii papieżem, który nigdy nie przebywał w Rzymie, rezydując w Viterbo, a następnie w Orvieto.

 

prof. Jacek Bartyzel

 

Kategoria: Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *