banner ad

SDP: konkurs dla dziennikarzy

| 30 października 2013 | 0 Komentarzy

sdp_logoTrwa konkurs o Nagrody SDP. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich po raz dwudziesty pierwszy przyzna nagrody za najlepsze prace ogłoszone w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie, w tym roku również za fotografię prasową.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć dziennikarze oraz fotoreporterzy bez względu na przynależność organizacyjną, także niezrzeszeni.

Kategorie

Prace można zgłaszać do następujących kategorii:

Główna Nagroda Wolności Słowa – za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka

Nagroda Watergate – za dziennikarstwo śledcze

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego – za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza – za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury

Nagroda im. Janusza Kurtyki – za publicystykę o tematyce historycznej

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – za dziennikarstwo ekonomiczne

Nagroda Inicjatywy – za podejmowanie tematów ważnych dla społeczności lokalnych

Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej

Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskiego za dziennikarstwo sportowe.

Fotoreporterów i fotografów zapraszamy do zgłaszania prac do

Nagrody im. Erazma Ciołka – za fotografię społecznie zaangażowaną

Nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego – za fotografię sportową.

W ramach konkursu SDP prowadzona jest również Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego – nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos”, przyznawana za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

Kryteria

Główne kryteria oceny prac są następujące: oryginalność  i nowatorstwo, śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, atrakcyjność formalna przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne,  rzetelność, zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy, podkreślanie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikacja podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy. Nagradzane będą przede wszystkim prace autorskie – indywidualne lub zespołowe, ale nagrody lub wyróżnienia mogą być również przyznane redakcji.

Jury

Zgłoszone do konkursu materiały ocenia dwustopniowe jury – jako pierwsze pracuje jury selekcyjne, które zapoznaje się ze wszystkimi nadesłanymi na konkurs pracami i najlepsze rekomenduje do wyróżnienia. Laureatów wybiera jury główne konkursu, kierując się wskazaniami selekcjonerów. Jury główne ma możliwość nagrodzenia prac nie zgłoszonych do konkursu. Nagrody za zdjęcia, fotoreportaże i fotokasty przyzna odrębny skład jurorów.

Termin nadsyłania prac mija 15 listopada 2013 r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa można znaleźć TUTAJ 

 

AS.

 

Tags: ,

Kategoria: Aleksandra Solarewicz, Kultura, Wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *