banner ad

Przegląd monarchistyczny #18

| 7 września 2020 | 0 Komentarzy

Państwa, których dotyczą poniższe informacje: Tonga, Brazylia, Tajlandia, Węgry, Austria, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Rosja, Portugalia, Serbia, Nepal, Iran, Belgia, Zakon Maltański, Chorwacja.

1/ Tuopu VI, król Tonga, dokonał uroczystego otwarcia Parlamentu. Z uwagi na względy bezpieczeństwa sanitarnego, uczynił to za pośrednictwem mediów społecznościowych, pozostając w pałacu. Przy tej okazji wyraził radość, że rzekoma epidemia nie dotknęła jego kraju, podziękował za przestrzeganie obostrzeń i stwierdził: „Patrząc w przyszłość rodzina królewska ma wiele do zrobienia” (6.05).

2/ Xiążę Piotr-Tiago Orlean Braganza, należący do linii Petropolis, zapowiedział kandydowanie do rady miejskiej miasta Petropolis (na marginesie – słynącego ze sporej reprezentacji błękitno krwistych Polaków). Wystartuje z ramienia konserwatywnej Brazylijskiej Partii Odnowy Pracy. Linia Petropolis, w przeciwieństwie do prawowitej linii Vassouras, do której należy cesarz de iure Ludwik I, nie popiera populistycznej polityki prezydenta Bolsonaro. Gdyby nie uwzględniać starszej linii, Piotr-Tiago byłby następcą tronu po swoim ojcu, „Piotrze V”.

3/ Wizerunkowa katastrofa monarchii tajskiej – podczas gdy kraj zmaga się z ogromnymi problemami wynikłymi z rzekomej epidemii, władca pławi się w hotelowym luksusie w Górnej Bawarii. Coraz więcej Tajów otwarcie wyraża swoje niezadowolenie, choć w kraju za obrazę majestatu (o ile można tu mówić o majestacie…) grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. 

4/ Oto fragment wywiadu, przeprowadzonego z Arcyxięciem Michałem Habsburg-Lotaryńskim przez National Catholic Register w 2019 r.:

„Podczas wyborów parlamentarnych w 1990 roku nie byliśmy pewni, czy prezydent zostanie wybrany w wyborach powszechnych czy przez parlament. Niektóre partie, a także znaczące osobistości, wysuwały postulat wyboru [cesarza i króla de iure] Ottona. Sondaże wskazywały, że wygrałby z dużą przewagą głosów. Ostatecznie jednak to parlament zdecydował o wyborze. Otto nie mógł już kandydować. Wszyscy na niego czekaliśmy i gdyby historia potoczyła się inaczej, spotkałby go taki sam los jak król Bułgarii Symeon II [który jako jedyny w historii obalony monarcha został premierem swojego kraju]”.

„Wróciłem w 1995 roku. Ważną rzeczą dla mnie była pomoc w moralnej i religijnej odbudowie kraju [tj. Węgier], choć z dala od polityki”.

Arcyxiążę zdradził ponadto, że sympatyzuje z rządami Wiktora Orbana, któremu doradzał w zakresie edukacji i rodziny. Vicepremiera Zsolta Semjena nazywa swoim przyjacielem.

5/ Monarchistyczna Unia Hiszpanii, pod przewodnictwem Joaquima Corominasa, zapowiedziała pierwsze Międzynarodowe Forum Monarchistyczne (FIMO), którego termin wyznaczono na wrzesień 2021 r. Ma się on odbyć w Brazylii tuż po cesarskich obchodach, związanych z 200-leciem niepodległości od Portugalii. Organizacja za cel przyjmuje „zjednoczenie wszystkich mon. i organizacji mon.”, a także promowanie monarchii poprzez konferencje, fora i szczyty.

6/ O ile codzienna działalność Karola xięcia Castro, uzurpującego koronę Obojga-Sycylii, nie zasługuje na zainteresowanie, tak niedawna inicjatywa kierowanego przez niego (nieprawowitego) odłamu Zakonu Konstantyńskiego warta jest pochwały. Zebrano kwotę 200 000 euro, która posłuży wsparciu działalności szpitali na południu Włoch. Zbiorka trwa (10.05).

7/ Monarchistyczny premier Rumunii, Ludovic Orban, ogłosił decyzję o przekazaniu Rodzinie Królewskiej bukaresztańskiego Pałacu Elżbiety do bezpłatnego użytku przez 49 lat. Precyzyjnie rzecz ujmując, obiekt oddano Stowarzyszeniu Jej Królewskiej Mości, co stało się możliwe, dzięki nadaniu organizacji statusu instytucji użyteczności publicznej, w kwietniu br. Decyzję ogłoszono 11 maja, dzień po Dniu Króla. Wcześniej w pałacu w charakterze byłej głowy państwa rezydował król Michał I, po śmierci którego (w 2017 r.) pojawiły się pytania – co dalej? Wartość obiektu szacowana jest na 10 milionów euro.

8/ Jego Cesarska i Królewska Wysokość WX Jerzy udzielił wywiadu, w którym opowiedział o swoim życiu w Moskwie podczas kwarantanny. Zgrabnego streszczenia w języku polskim dokonał portal legitymizm.org.

9/ Portugalskie Stowarzyszenie Burmistrzów Monarchistycznych (APAM) z ogromnym żalem poinformowało o śmierci Eduardo Andre Chevesa Nendehfa, 5. markiza Vianna, hrabiego Nadasdy – profesora, historyka, a także honorowego członka APAM. Wywodził się ze słynnej rodziny, która niejednokrotnie zapisała się na kartach historii. Jego przodek w prostej linii w 1808 r. towarzyszył przybyciu do Brazylii króla Jana VI Portugalskiego, gdzie Jan został tytularnym cesarzem. Zmarły wysławił się obroną dziedzictwa kulturowego Brazylii. RIP (12.05).

10/ W Nepalu, na prośbę króla Gyenendra Shaha, zjednoczenia dokonały trzy rojalistyczne partie, które wzmocnione w ten sposób mają wystartować w nadchodzących wyborach. Tymczasem komunistyczny rząd, zasłaniając się epidemią, uniemożliwił wjazd monarchy do Katmandu, stolicy kraju, obawiając się masowych demonstracji jego zwolenników. Wytyka się mu także posiadanie przywilejów większych niż emerytowany pierwszy prezydent kraju (14.05).

11/ Zaręczyny następcy tronu Obojga-Sycylii

Dom Jaime xiążę Noto (28 lat), następca tronu Obojga-Sycylii, ogłosił zaręczyny z Lady Charlotte Diane Lindesay-Bethune (26 lat). Młodzieniec na co dzień mieszka w Paryżu, gdzie pracuje w branży finansowej i słynie ze skrytości. Jego wybranka jest córką 16. hrabiego Lindsay (tytuł kreacji Karola I Stuarta z 1633 r.), zasiadającego w brytyjskiej Izbie Lordów z ramienia Partii (niegdyś) Konserwatywnej. Małżeństwo zaaprobował król Obojga-Sycylii w oparciu o dekrety z lat 1829 i 1836.

Ród Lindsay, pochodzenia duńskiego bądź wikińskiego, przybył do Szkocji podczas podboju normańskiego w 1066 r., a jego kolejni przedstawiciele od blisko tysiąca lat powracają na kartach historii jako dygnitarze, dowódcy wojskowi czy urzędnicy dworscy.  

Wybrankowie są kuzynostwem 9. stopnia. Xiążę Noto jest katolikiem, podczas gdy córka hrabiego Lindsay jest protestantką. Ślub zaplanowano na okres letni roku 2021 (15.06).

12/ Wybory w Serbii staną się areną walki, ponieważ o głosy powalczą dwa konkurujące, rojalistyczne stronnictwa, które zgadzają się na jednym polu – wspólnie popierają pretensje Aleksandra II Karagorgierwicza jako króla. Mowa o Serbskim Ruchu Odnowy (SPO) oraz Ruchu na rzecz restauracji Królestwa Serbskiego (POKS). O meandrach serbskiego monarchizmu przeczytać można w źródle.

13/ W Iranie rząd skazał dziesięciu monarchistów popierających szacha Rezę Pahlaviego na 100 lat pozbawienia wolności, uzasadniając wyrok działalnością „zagrażającą bezpieczeństwu państwa”. (19.05).

14/ Elżbieta xiężna Brabancji, następczyni tronu Belgii, wstąpiła do Królewskiej Akademii Wojskowej. Wcześniej zakończyła naukę w United World College w Walii. W nowej placówce będzie szkolona w zakresie nauk społecznych i wojskowych. Roczny kurs ma się rozpocząć 31 sierpnia. Następny etap edukacji stanowić będą studia, które xiężna ma rozpocząć w 2021 r. Edukacja w KAW stanowi rodzinną tradycję w domu panującym Belgii, choć Elżbieta jest pierwszą kobietą z rodu, która wstąpiła do Akademii (20.05).

15/ Z niepotwierdzonych informacji wynika, że data i godzina śmierci Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego mogła zostać sfałszowana, po to by mogło dojść do specjalnego Zgromadzenia, którego zwoływanie należy do wyłącznych kompetencji suwerena Zakonu. Na zgromadzeniu mają zostać omówione kwestie liberalizujących reform, za którymi lobbuje zwłaszcza część niemieckich członków Zakonu (23.05).

16/ Na wieczny spoczynek odszedł wiekowy dziekan Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego, Primen Zainea. Rzekomą przyczyną śmierci był COVID-19. Oddany monarchista jako pierwszy powitał króla Michała I po powrocie z wygnania, za co spotkały go prześladowania. Przez całe życie pozostawał bliskim przyjacielem rodziny królewskiej. Kustosz Korony wystosowała list kondolencyjny, a (były) xiążę Mikołaj Medforth-Mills wraz z żoną wziął udział w pogrzebie (23.05).

17/ Upamiętnienie wybitnego dowódcy

W setną rocznicę śmierci upamiętniono w Wiedniu i Zagrzebiu feldmarszałka Svetozara barona Borevica de Bojna, pierwszego Chorwata, który uzyskał tak wysoki stopień wojskowy w C-K monarchii. Został zapamiętany jako doskonały dowódca, zawsze oddany wobec cesarza. Po upadku monarchii, pozbawiony środków do życia, zmarł w nędzy, a jego grób został ufundowany przez, wygnanego już wówczas, cesarza Karola IV.

Uroczystości w obydwu miastach zorganizowano staraniem członków Chorwackiej Rady Królewskiej, którym w Wiedniu towarzyszył Charles A. Coulombe wraz z rycerzami Zakonu św. Jerzego W Zagrzebiu tymczasem upamiętnienie swą obecnością zaszczycili przedstawiciele rodziny Ritterów, ostatnich potomków feldmarszałka. Okolicznościowe przemowy skwitowano okrzykiem: „Na cześć i chwałę poległym dla Ojczyzny i Króla!” (24.05).

18/ Socjalistyczna koalicja rządząca w Hiszpanii nie odpuszcza potomkom gen. Franco. Tym razem podjęto starania o odebranie Carmen Martínez-Bordiú (matce króla Ludwika XX) xięstwa Franco, tytułu, który odziedziczyła po śmierci matki w 2017 r. (sukcesję zatwierdzono w lipcu 2018 r.). Ponadto rząd zasadza się na blisko 40 innych tytułów ustanowionych podczas rządów generała – w szczególności zniesione mają zostać te, które wiążą się z „zamachem stanu z 1936 r., wojną domową oraz reżimem Franco”. Dodajmy, że pierwszym xięstwem kreacji FF wyróżniono Primo de Rivere, przywódcę Falangi. Rozbudowane informacje na ten temat znaleźć można w źródle (25.05).

19/ Przedstawiciel bloga Royal Musings przeprowadził wywiad z Kustosz Korony Rumunii xiężną Małgorzatą, z którego możemy się dowiedzieć o jej działaniach podczas kwarantanny, a także o Rumunii jako „monarchii funkcjonalnej”. Link w źródle (25.05).

20/ Paolo Riveli udzielił wywiadu, w którym przybliżył działalność Królewskiego Kręgu Franciszka II Bourbona, na czele którego stoi. Jest to organizacja strzegąca na różnych polach dziedzictwa królestwa Obojga-Sycylii, wierna prawowitemu monarsze w osobie króla Piotra I, tytułowanego na co dzień xięciem Kalabrii. W wywiadzie możemy przeczytać m.in. o szkodliwej, mitotwórczej działalności ruchu nieburbońskiego (26.05). W źródle drugim znajduje się natomiast tekst, który jasno omawia spór dynastyczny w królestwie O-S (27.05).

21/ W wieku 98 na wieczny spoczynek odeszła wyjątkowa postać w historii Rumunii. Lascara Duiliu Zamfirescu, potomka słynnej i zasłużonej rodziny, łączyła z królem Michałem I 81-letnia przyjaźń. Poznali się, gdy w 1932 ojciec króla utworzył tzw. klasę palatyńską, grupę dzieci, wraz z którą następca tronu miał pobierać nauki. Kandydatów dobrano starannie z różnych klas społecznych, choć w większości mieli pochodzenie chłopskie. Zamfirescu przez większość życia zajmował się elektrotechniką, a do śmierci króla pozostawał w jego najbliższym otoczeniu. Xiężna Małgorzata, składając kondolencję w imieniu Dworu przyznała, że „Rumunia utraciła żywy skarb współczesnej historii” (27.05).

Źródła:

1/ https://www.rnz.co.nz/news/pacific/415732/tonga-s-king-to-open-parliament-via-livestream?fbclid=IwAR3b_M4ogCl-1bAzr33hFxYLPrQvou-1h8fSt1smFXPfH2kjC6IpbjyEiOQ

https://www.facebook.com/groups/monarchiste/permalink/10157756206974902/

2/ http://www.monarchiesetdynastiesdumonde.com/pages/actualites-des-monarchies-du-monde/amerique-du-nord/bresil/retour-des-petropolis-en-politique.html?fbclid=IwAR058CJ9FdcBNS9WTl9okIewCwzyWn_wn7Q9gzt-ErsE5whSm0-ZVsVdpes

3/ https://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/garmisch-partenkirchen-ort28711/corona-thailand-gap-garmisch-koenig-bayern-maha-vajiralongkorn-hotel-kritik-zr-13747588.html?fbclid=IwAR1CIS_zRXfRj8l86iubRnmG55NVYtv6v319c7IgAtsArfCRYcjB_f9YuCM

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/15/why-thais-are-losing-faith-monarchy/

4/ http://www.monarchiesetdynastiesdumonde.com/pages/actualites-des-monarchies-du-monde/europe/hongrie/les-palatins-de-hongrie-3.html?fbclid=IwAR0BsUOdfCArt8wLarpoDd11DTaKHRSPKMKIM9EVvuKIsfYS5UduMJJiNpE

5/ https://monarquia.elconfidencialdigital.com/articulo/espana/union-monarquica-espana-crea-primer-forum-internacional-monarquico-f-i-m/20200508190933025674.html?fbclid=IwAR0q5i5R4y3D7rFO7lhPuA-UNoGJ98IxhA2IUJiQteC8lVhBKPvlwwgOEOs

http://www.digitalmonarquico.es/post/la-uni%C3%B3n-mon%C3%A1rquica-de-espa%C3%B1a-crea-el-primer-f%C3%B3rum-internacional-mon%C3%A1rquico-f-i-m-o?fbclid=IwAR0jkAzYl-WgY1WqUFXaP5cdTntZQp-O8ye3nsdc3STk7xBfeDixrLc8twU

6/ https://www.ilmattino.it/societa/persone/coronavirus_borbone_raccolta_fondi_ospedali_regno_sicilie-5219448.html?fbclid=IwAR38DInrG9QqdPVZt5qHfN1mpkOnzsqGFSHU52DrjC9VsmkW5ca8RSZxTaQ

7/ https://eurohistoryjournal.blogspot.com/2020/05/government-gives-royal-house-of-romania.html?fbclid=IwAR0ygT_w-6TXJ7XI1VG6zJPGothmIG8fuLl2w9ttQ9AEEv5sXRIkFQZXNqc

https://back2monarchy.com/elisabeta-palace-will-be-given-free-of-charge-by-the-romanian-government-for-a-period-of-49-years-to-her-majestys-house-association/?fbclid=IwAR2Qp2mVLNBEtKCWWPo2Co5vF_KkA3-floV1HwabEETcQ2lLD9fPx8cQ2Ts

8/ http://royalmusingsblogspotcom.blogspot.com/2020/05/an-interview-with-grand-duke-george-of.html

http://www.legitymizm.org/aktualnosci-wywiad-z-nastepca-tronu-rosji?fbclid=IwAR2f8T1T6RydhCLIq0BzaEyROk64LDRvxFO54dD8uHJ9kRnmjJgeSheS4V8

9/ https://www.facebook.com/Associacao.dos.Autarcas.Monarquicos/photos/a.1509610569312953/2608752082732124/?type=3&theater

10/ https://english.khabarhub.com/2020/14/96314/?fbclid=IwAR1M_EQQ-mvh7r5V7n3VFPhbH17ujzl3Ltzrcr1wU1ZUt0mhCQ7p-g13rTM ?

https://english.onlinekhabar.com/sitaula-complains-govt-gave-more-facilities-to-ex-king-than-ex-president.html?fbclid=IwAR2UQHZ7QXwZxzL8z18oZ1_gtW-qonaID8mSDuPQxk3-mFpyofaD1250f6U

http://www.monarchiesetdynastiesdumonde.com/pages/actualites-des-monarchies-du-monde/asie/nepal/le-retour-du-roi.html?fbclid=IwAR002pLRgGrspOpd1EzEZWS9LGRhzOEb5a4O6rnqCxBG4x8TFfLCMBIMVEE

11/ https://ordenconstantiniana.org/compromiso-matrimonial-de-s-a-r-el-duque-de-noto-con-lady-charlotte-diana-lindesay-bethune/?fbclid=IwAR2usOY9vPhH2mmTSQb2FKb4GozutlTyzCzTMBM-_Kl5WTauLJiowyb_ymw – oficjalny komunikat nt. zaręczyn

https://www.facebook.com/Associacao.dos.Autarcas.Monarquicos/posts/2611370272470305

https://eurohistoryjournal.blogspot.com/2020/05/an-exciting-engagement-in-royal-house.html?fbclid=IwAR32vRixuGDmbQdWVMKOW4MQEpot8AdM6PYcGBpP_uC-chHPmHJ_XBpViAk

https://histoiresroyales.fr/fiancailles-jaime-de-bourbon-siciles-charlotte-lindesay-bethune/

https://www.facebook.com/groups/monarchists/permalink/3588472627889774/

http://www.monarchiesetdynastiesdumonde.com/pages/actualites-des-monarchies-du-monde/europe/italie/mariage-chez-les-bourbon-siciles.html?fbclid=IwAR1G7f_s8Evy8n9tytrOKca3xOrUVmWMpNvkbykKAiViWMoBAMjIozGHSek

12/http://www.monarchiesetdynastiesdumonde.com/pages/actualites-des-monarchies-du-monde/europe/serbie/nous-avons-plus-que-jamais-besoin-du-retour-a-la-monarchie.html?fbclid=IwAR3NZsAO4yjs2gKRekLHbvde9g3DhGNEoTR82ZGZppUpKeFctnZHlLXdueU

13/ https://www.facebook.com/groups/monarchiste/permalink/10157787368724902/

14/https://back2monarchy.com/princess-elisabeth-will-join-the-royal-military-school-at-the-start-of-the-school-year/?fbclid=IwAR3bm6xj_zegNENb00UiZfrK2LE0VRs6HNtcNdX29JsNzJAoWqQkestX7so

https://caras.sapo.pt/realeza/2020-05-20-elisabeth-da-belgica-da-passo-importante-na-sua-preparacao-para-ser-rainha/?fbclid=IwAR1v9-OKzP1iIq2vZZkE37XXHEOSHEzc0QBJXiIxbpPU9SS9YFgLF-ppiqE#&gid=0&pid=1

https://www.levif.be/actualite/belgique/la-princesse-elisabeth-rejoindra-l-ecole-royale-militaire-lors-de-la-rentree-scolaire/article-normal-1290767.html?fbclid=IwAR2Zzy_qYn0MgZlFBjJv939L_0iBPFZLlY0XTj9D9QSKumBnhebej0yQ3Ho&cookie_check=1590267642

http://www.legitymizm.org/aktualnosci-krolewna-elzbieta-w-akademii-wojskowej?fbclid=IwAR0QppuKlj4hNxCyHZdvSWzpKQZwt_U5b2cwcAYZeZEIuNoc-SlvcLsM4sQ

15/ https://musingsofanoldcurmudgeon.blogspot.com/2020/05/after-death-of-its-grand-master.html?fbclid=IwAR0igxAFEDAczRXqLAJirtZZPG9WKjfvcvrNKmjhNEX0QRYmeRXYOwpNupA

16/ https://www.facebook.com/groups/monarchists/permalink/3622466427823727/

17/https://kraljevsko-vijece.wixsite.com/hkrv/single-post/2020/05/24/Centenary-of-the-death-of-Field-Marshal-Boroevic?fbclid=IwAR10GQcZrNNoXwd5yGd8RGxDbh97H8CNk9juXAyxQ4glux9PgIq052D9h8w

https://en.wikipedia.org/wiki/Svetozar_Boroevi%C4%87

18/ https://www.lainformacion.com/espana/franco-gobierno-familia-ducado-pazo-meiras-fosas-comunes-psoe-podemos/6569548/

Więcej: http://www.monarchiesetdynastiesdumonde.com/pages/actualites-des-monarchies-du-monde/europe/france/louis-de-bourbon-pourrait-perdre-le-duche-de-franco.html?fbclid=IwAR0YMapeSuq8zdTtsK5LfPOgjCKWC9iED7hOLdyHHzXdM_WYLLn41nm7DVw

19/ https://royalmusingsblogspotcom.blogspot.com/2020/05/interview-with-hm-margareta-custodian.html?fbclid=IwAR3bQIVRsCz9PSz–F5_GSP7CCg2CkZCKOzRAa6rtplJmbHh1uZJfTUahFU

20/ a) http://www.korazym.org/43691/conoscere-la-storia-del-meridione-ditalia-per-scongiurare-lo-sciagurato-tentativo-di-opporre-mito-a-mito-a-tutti-i-costi/?fbclid=IwAR3QwQxhSSd6xJNTklC6pa_pzqTYgR0IThlz08OGgzPtaMtYyU88h9HTX1I

b) http://www.korazym.org/43737/la-verita-resta-immutabile-la-questione-dinastica-della-real-casa-di-borbone-delle-due-sicilie/?fbclid=IwAR0Dv_l6C1DeYmBBYE99rzsI1Lb81BboVVYFhoKpzxKWctzl8aZ7P_NJQIE

21/ https://www.historia.ro/sectiune/actualitate/articol/a-murit-lascar-zamfirescu-ultimul-elev-al-clasei-palatine-coleg-si-prieten-al-regelui-mihai

https://www.dcnews.ro/cine-a-fost-lascar-duiliu-zamfirescu-totul-despre-relatia-speciala-cu-regele-mihai-i_750977.html

https://www.stirilekanald.ro/lascar-duiliu-zamfirescu-a-murit-20084784

https://www.facebook.com/NihilSineRege/posts/923320071414272

 

Kategoria: Polityka, Publicystyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *