banner ad

Pomóż Polakom z Donbasu!

| 22 września 2015 | 0 Komentarzy

pomoc polakom z donbasu"Kochani Polacy!

Jesteśmy waszymi rodakami, których los rzucił na Wschodnią Ukrainę. Nasze przodkowie w XIX i XX wieku zasiedlili te tereny jako wysiedleńcy po powstaniach Kościuszkowskim i Styczniowym, oraz w wyniku deportacji stalinowskiej. Pomimo wszelkich przeszkód staraliśmy się utrzymywać polskie tradycje i język. Wydawało nam się, że kontentujemy etos Pana Wołodyjowskiego na dalekich kresowych rubieżach. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i powstaniu Niepodległej Ukrainy mieliśmy również możliwość bezpośredniego kontaktu z Macierzą. Niestety, ten stan nie trwał długo. Przyszła wojna i obcy interwenci, którzy zniszczyli pokój na Donbasie. Domy wielu z nas zostały całkowicie zniszczone, uniemożliwiając nam dalsze życie. Nie było wyjścia, musieliśmy uciekać z Donbasu do Polski.

W Polsce przez rząd do dnia dzisiejszego nie wprowadzono żadnego konkretnego programu, który by odpowiadał naszym potrzebom. Natomiast lokalne samorządy stopniowo znajdują dla nas nieużywane pomieszczenia, które gotowi są oddać nam za przysłowną złotówkę. To wielki dar i jesteśmy tym samorządom bardzo wdzięczni. Nie mniej jednak oddawane lokale wymagają remontów i wyposażenia. Uciekając z Donbasu nie wzięliśmy ze sobą niczego, ani dobytku, ani pieniędzy. Ratowaliśmy przede wszystkim życie.

Dla tego prosimy Państwa o pomoc w zakresie wsparcia działań, które wykraczają poza możliwości polskich samorządów. Tytułem przykładu – lokalny samorząd wsi Krzywaczka pod Krakowem podjął decyzję o nieodpłatnym przekazaniu dla 5 rodzin z dziećmi budynku dawnego przedszkola. Dom wymaga prac adaptacyjnych, by przystosować go do celów mieszkaniowych. Zdaniem ekspertów całkowity koszt prac remontowo-adaptacyjnych i wyposażenia 5 mieszkań w podstawowy sprzęt i meble wyniesie ok. 250 tys. zł. (około 60 tys. euro). Podobne oferty otrzymujemy również od innych władz samorządowych. Potrzebni są sponsorzy.

Pragniemy zapewnić Państwa, że decyzje o opuszczeniu Donbasu podjęliśmy wtedy, kiedy było już jasne – dłużej tam nie możemy pozostać. W Polsce pragniemy jak najszybciej zintegrować się z polskim społeczeństwem, pracować dla dobra Ojczyzny, studiować dla przyszłości Polski. Nie chcemy być dla nikogo ciężarem, ale aby tak się stało musimy prosić o pomoc dla uzyskania minimum potrzeb egzystencjalnych. Ponieważ pomagające nam do tej pory organizacje pozarządowe i parafialne nie są w stanie zapewnić nam tych minimalnych warunków, bardzo prosimy Państwa o gest serca i dobrej woli dla nas, waszych Braci i Sióstr."

———————–

Kiedy liberalne media i polskojęzyczni politycy wmawiają Ci, że masz akceptować sprowadzanie tysięcy obcych nam kulturowo muzułmańskich imigrantów -Ty wesprzyj naszych rodaków z Donbasu! Liczą się nawet niewielkie kwoty!

1. Akcja prowadzona jest pod auspicjami Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu oraz Młodzieży Wszechpolskiej.

2. Wpłaty kieruj na nr konta:
Narodowy Instytut Społeczny
10 1020 1185 0000 4202 0230 8401
Tytuł przelewu: "Polacy z Donbasu"
SWIFT: BPKOPLPW

3. Narodowy Instytut Społeczny, ul. Wilanowska 16/20/16 00-422 Warszawa, KRS 0000525824, NIP: 7010441057

4. Zbiórka jest oficjalnie zarejestrowana: http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=ZBIÓRKA+NA+RZECZ+POLAKÓW+Z+DOMBASU&v=-129345466181255250841103009353979417212206710768

Czołem Wielkiej Polsce!

 

za https://www.facebook.com/events/448772235327817/

 

Kategoria: Wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *