banner ad

Peter Geach

| 29 marca 2016 | 0 Komentarzy

Geach100 lat temu, 29 marca 1916 roku urodził się w Chelsea (Londyn) Peter Thomas Geach, logik, filozof i historyk filozofii; syn filozofa George’a H. Geacha, po matce był polskiego pochodzenia (w dzieciństwie wiele czasu spędzał w Cardiff z jej rodzicami); ukończył filologię klasyczną i filozofię w Oksfordzie (Balliol College); podczas studiów nawrócił się na katolicyzm, co wywarło także trwały wpływ na jego filozofię; w 1938 roku, podczas procesji Bożego Ciała, poznał Elisabeth Anscombe (1919-2001) – też konwertytką, uczennicą, następczynią na katedrze i edytorką Wittgensteina, znaną później również jako wybitna filozof – z którą się ożenił i dochował siedmioro dzieci; w latach 1951-66 był profesorem logiki uniwersytetu w Birmingham, a 1966-81 w Leeds; jego dokonania w zakresie logiki i filozofii języka stawiają go w rzędzie takich myślicieli, jak (jego przyjaciel) Quine, Frege i Wittgenstein, zaś filozofię analityczną łączył z dorobkiem św. Tomasza z Akwinu (tomizm analityczny); za szczególnie cenne uważane są jego studia (prowadzone wspólnie z żoną) dotyczące obrony realności czasu i powiązanej z nią doktryny teologicznej przyjmującej możliwość Bożej ingerencji w czas, a także wyjaśnienia zagadnienia znajomości przyszłych zdarzeń przez Boga; przeczył możliwości konfliktu pomiędzy wiarą a rozumem, odrzucał też zarówno pragmatyczną, jak epistemiczną teorię prawdy, uznając tylko (za Akwinatą) teorię korespondencji, gdyż istnieje tylko jedna rzeczywistość, zakorzeniona w Bogu, będącym Prawdą i ostatecznym wzorem dla prawdy (Truthmaker); w 1999 roku otrzymał medal Pro Ecclesia et Pontifice; zmarł w 2013 roku.

Prof. Jacek Bartyzel

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *