banner ad

Odnalazł się przedwojenny katalog kartkowy ZNiO

| 24 czerwca 2013 | 0 Komentarzy

Logo_wydawnictwa_Ossolineum_fot_onb_ac_atPodczas przenoszenia zbiorów z Kościoła Jezuitów pracownicy Działu Rękopisów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka natrafili na zbiór rękopiśmiennych materiałów, które są bezpośrednio związane z działalnością Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Odnalazł się bowiem przedwojenny katalog kartkowy Ossolineum, który do tej pory uznawano za utracony. Katalog składa się z 402 pudeł katalogowych i 625 powiązanych sznurkiem paczek z kartami katalogowymi.

Po odkurzeniu, wyczyszczeniu, zbadaniu zawartości katalogu oraz jego wstępnym uporządkowaniu skompletowano 486 pudeł katalogu alfabetycznego ZNiO (około 388 800 kart) oraz 90 pudeł katalogu rzeczowego, inaczej realnego (około 72 000 kart).

Katalog alfabetyczny druków zwartych ZNiO w momencie jego włączenia do zbiorów lwowskiej filii Biblioteki Akademii Nauk ZSRR dnia 14 lutego 1940 roku składał się z dwóch części: katalogu druków polskich i obcych. W chwili odnalezienia obie części były już połączone w jeden katalog – prace nad jego scaleniem, a także włączeniem innych zbiorów, m.in. Biblioteki Pawlikowskich, zostały rozpoczęte w czasie wojny. Katalog był podobno używany w Bibliotece im. Stefanyka do 1958 roku. Okoliczności jego przeniesienia do Kościoła oo. Jezuitów nie są znane.

Odnaleziony katalog kartkowy stanowi nie tylko cenne źródło pozwalające na rekonstrukcję przedwojennego księgozbioru Zakładu Narodowego, ale jest także świadkiem historii Ossolineum jako instytucji – kilka pudeł nosi ślady po kulach pochodzących z ostrzału i bombardowania Lwowa przez wojska sowieckie w maju 1944 roku. Na odrestaurowanych kartach katalogowych widnieje pieczątka „bombardowanie 2. V. 1944”.

Za: http://www2.oss.wroc.pl/index.php/odnalazl-sie-przedwojenny-katalog-kartkowy-znio/

 

Kategoria: Wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *