banner ad

"Nie robię tego za darmo". Chcę pracy, a nie wolontariatu!

| 14 października 2013 | 0 Komentarzy

baner_2_180_150-01-01Ruszyła Kampania „Nie robię tego za darmo”, skierowana do osób wchodzących na rynek pracy oraz pracodawców. Zwraca uwagę na fałszywie definiowany wolontariat, czytaj: niewolniczą pracę w zamian za… papier z referencjami.

"Nie robię tego za darmo" jest jest pierwszą w Polsce informacyjną kampanią społeczną z zakresu etyki biznesu, manifestem krytycznym przeciwko „niewolnictwu XXI wieku”, za jakie należy uznać pracę młodych ludzi bez wynagrodzenia. Ma na celu napiętnowanowanie  zwyczaju organizowania przez pracodawców bezpłatnych staży i praktyk na nieuczciwych warunkach.

Kampania zwraca uwagę na patogenne mechanizmy związane z tym zjawiskiem, razem z systemowymi negatywnymi konsekwencjami. Celem jest zwrócenie uwagi na skalę problemu i propagowanie alternatyw – w tym przez stałe udostępnianie informacji o akcesie do płatnych praktyk i staży na terenie całego kraju.

Do współpracy zaproszeni są studenci i absolwenci, jak i sami pracodawcy.

Źródło: http://nierobietegozadarmo.pl/

Komentarz

…dotyczący absurdalnych konsekwencji.

Kilka lat temu pewna szacowna wrocławska uczelnia oferowała wolontariat w swoim biurze prasowym. Jednym z warunków przystąpienia do bezpłatnej pracy było… posiadanie doświadczenia zawodowego. Jeszcze pod koniec lat 90. XX wieku właśnie wolontariat miał zapewnić młodzieży zdobycie doświadczenia. Z czasem jednak najwyraźniej komuś  przewróciło się w głowie.

AS.
 

Kategoria: Aleksandra Solarewicz, Wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *