banner ad

Miguel Reale

| 14 kwietnia 2016 | 0 Komentarzy

Reale10 lat temu, 14 kwietnia 2006 roku zmarł w São Paulo, w wieku 95 lat (ur. 6 XI 1910), Miguel Reale, filozof prawa, teoretyk integralizmu i poeta; pochodził z rodziny włoskich imigrantów; przez całe dojrzałe życie związany z Wydziałem Prawa Uniwersytetu SaoPaulińskiego, który ukończył w 1934, od 1941 był profesorem tytularnym, a dwukrotnie (1949/50, 1969-73) sprawował funkcję rektora tej uczelni; współzałożyciel Instytutu Filozofii Brazylijskiej w Lizbonie, organizator (od 1950 do 2002) siedmiu Kongresów Filozofii Brazylijskiej, organizator oraz przewodniczący II, III i IV Brazylijskiego Kongresu Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, uczestnik XII, XIII i XIV Kongresu Światowego Filozofii; od 1975 członek Brazylijskiej Akademii Literatury (krzesło 14); doktor h.c. 15 uniwersytetów amerykańskich i europejskich, w tym Genewskiego, Koimbryjskiego i Lizbońskiego, oraz kawaler wielu orderów krajowych i zagranicznych; w młodości członek kierownictwa narodowo-radykalnej (uważanej za rodzimą odmianę faszyzmu) Brazylijskiej Akcji Integralistycznej (Ação Integralista Brasileira) i współzałożyciel związanej z nią Syndykalistycznej Akcji Ludowej (Ação Popular Sinducalista) oraz jej główny teoretyk, szczególnie aktywny w zwalczaniu „międzynarodowego kapitalizmu” i „polityki burżuazyjnej”; wycofał się z polityki po nieudanym przewrocie integralistycznym i rozbiciu tego ruchu (1938), lecz po prawicowym przewrocie wojskowym w 1964 roku prezydent marsz. Artur da Costa e Silva powierzył mu przewodnictwo komisji ds. rewizji konstytucji, czego rezultatem był tekst Poprawki Konstytucyjnej nr 1 z 17 X 1969, która skonsolidowała reżim militarny w Brazylii; w 2002 roku przewodniczył z kolei komisji opracowującej nowy Kodeks Cywilny, który wszedł w życie w 2003; w swojej Teorii Potrójnego Wymiaru Prawa (Teoria Tridimensional do Direito), wyłożonej po raz pierwszy w 1940 , a kompletnie w 1958 roku (Filosofía do Direito), głosił, iż prawo integruje w historyczno-dialektycznym procesie wynikania i komplementarności normy jurydyczne, fakty społeczne oraz wartości kulturowe.

 

prof. Jacek Bartyzel

 

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *