banner ad

Ludwik IX Święty

| 25 kwietnia 2024 | 0 Komentarzy

25 kwietnia 1214 roku urodził się w Poissy – jako drugi syn ówczesnego następcy tronu a od 1223 roku króla Francji Ludwika VIII Lwa z dynastii Kapetyngów i św. Blanki Kastylijskiej – Louis de France, od 8 listopada 1226 roku król Francji Ludwik IX Święty (ukoronowany 29 listopada), rządy samodzielne objął w 1235 roku; ustanowił parlamenty (sądy królewskie), zakazał pojedynków sądowych i wojen prywatnych, usprawnił administrację i ujednolicił system monetarny; pokojowo zażegnał konflikty z Aragonią i Anglią; praktykował ascezę, wspierał zakony (zwłaszcza franciszkanów, dominikanów i lazarystów), wybudował Sainte-Chapelle (arcydzieło gotyku) dla przechowywania Korony Cierniowej Chrystusa, przyjaźnił się i słuchał rad św. Tomasza z Akwinu; po ponownym (1244) opanowaniu przez mahometan Jerozolimy zorganizował (1248) i osobiście poprowadził VI krucjatę, która jednak zakończyła się klęską a król dostał się do niewoli, w której przebywał do 1254; w 1270 roku zorganizował kolejną – VII krucjatę, którą poprowadził do Tunisu, lecz zmarł tam 25 sierpnia podczas epidemii, prawdopodobnie na dyzenterię; kanonizowany w 1297 roku przez papieża Bonifacego VIII; arcywzór monarchy chrześcijańskiego, nazywany już za życia „królem ziemskich królów” (Mateusz Paryżanin).

prof. Jacek Bartyzel

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *