banner ad

Ks. Rożniakowski: Bóg jest sędzią sprawiedliwym (rozważania wielkopostne)

Dziś Kościół karmi nas Ewangelią według Świętego Apostoła Mateusza:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! 

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a daliście Mi pić; 

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 

byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. 

 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” 

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. 

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; 

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; 

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; 

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. 

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” 

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. 

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego» (Mt 25, 31-46).

Świat ma dziś własną wizję Boga, która odbiega mocno od prawdziwego Objawienia. Jednym z najbardziej zakłamanych tematów jest obraz Boga – Sędziego. Wypaczone pojęcie wolności, które przerodziło się w samowolę, a wręcz swawolę, wygenerowało obraz Boga pozbawionego atrybutów sprawiedliwości i władzy powszechnego sądzenia. Doprowadziło to paradoksalnie do powstania karykatury miłosierdzia Boga, które zostało totalnie pozbawione elementu sprawiedliwości.

Poniedziałkowa Ewangelia przypomniana nam jednoznacznie: Bóg jest sędzią! Jezus bezdyskusyjnie wskazuje na kontrast między dobrem a złem, odwołując się do pierwotnego głosu sumienia: „czyń dobro! unikaj zła!”. Tak, istnieje absolutne dobro, które przynagla człowieka i w którym można mieć udział . Istnieje również czyste zło, które degraduje człowieka i zamyka na Boga i bliźnich.

W tym kluczu każdy z nas toczy wielkopostny bój. Rozpięci pomiędzy dobrem a złem szukamy wyciągniętej ręki dobrego Boga. Nie twórzmy jednak kolejnego złotego cielca, naszego wyobrażenia o Bogu. Przyjmijmy Go takim jakim jest i ukórzmy się przed sprawiedliwym i dobrym Sędzią, który niezależnie od naszej wizji „złotego cielca” jest gwarantem prawdziwej sprawiedliwości.

Tylko boska sprawiedliwość i Jego osąd naszego życia może coś w nas zmienić, pobudzić do prawdziwego nawrócenia serca. I tak też poucza nas Kościół w poniedziałkowej liturgii:

Boże, nasz Zbawco, daj nam łaskę nawrócenia i otwórz nasze dusze na zrozumienie Twojego prawa, aby okres pokuty odnowił nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 

 

Ks. Adam Rożniakowski

Kategoria: Publicystyka, Religia, Wiara

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *