banner ad

János Zichy, hr. Zisci

30 maja 1868 roku urodził się w Nagyláng (Węgry) János Mária Baptista Ferdinand Szilveszter György Henrik Aladár Kamiló Zichy, hr. (Gróf ) Zisci, prawnik i polityk katolicki i legitymistyczny; pochodził ze starej rodziny arystokratycznej; ukończył kolegium jezuickie oraz gimnazjum cysterskie w Székesfehérvár, a od 1888 studiował na Uniwersytecie Budapeszteńskim, gdzie w 1892 uzyskał doktorat z prawa; od 1896 do 1918 był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego; przez szereg lat był też przewodniczącym Katolickiej Partii Ludowej, z której wystąpił w 1903, zaś w 1906 wstąpił do Krajowej Partii Konstytucyjnej, a po jej rozwiązaniu – do Narodowej Partii Pracy; od marca 1910 do lutego 1913 był po raz pierwszy ministrem edukacji religijnej i publicznej Królestwa Węgier w rządzie Alberta hr. Apponyi’a (1846-1933); ponownie ministrem tego samego resortu został w maju-październiku 1918 w trzecim rządzie Sándora Wekerle (1848-1921); 12 IV 1919 został członkiem Komitetu Antybolszewickiego w Wiedniu, pod przewodnictwem Istvána hr. Bethlena (1874-1946), którego celem było obalenie żydokomunistycznej Węgierskiej Republiki Rad; następnie wspierał próby przywrócenia władzy prawowitemu królowi Węgier Karolowi IV Habsburgowi, który pozostał wierny również po ich udaremnieniu; jako założyciel (1922) Krajowego Towarzystwa Legitymistycznego (przekształconego później w Chrześcijańską Partię Gospodarczą i Społeczną) oraz w parlamencie podnosił nieustannie problem zakończenia samozwańczej regencji adm. Miklósa Horthy’ego (1868-1957) i przywrócenia tronu królowi; od 1925 roku był członkiem Węgierskiej Akademii Nauk; kawaler Orderu Złotego Runa; zmarł w 1944 roku.

 

Prof. Jacek Bartyzel

 

 

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *