banner ad

Jacques Ploncard d’Assac

| 20 lutego 2015 | 0 Komentarzy

Ploncard d'Assac Jacques10 lat temu, 20 lutego 2005 roku zmarł, w wieku 94 lat, Jacques Ploncard d’Assac, dziennikarz, eseista, historyk i działacz nacjonalistyczny; uczeń É. Drumonta i monarchisty Ch. Maurrasa, w latach 30. zradykalizował się, wstępując najpierw (1933) do antyżydowskiego Frontu Narodowego Robotników Rolnych (Henry’ego Costona), zwanego także Les Francistes (nie należy ich mylić z Francisme/Parti Franciste Marcela Bucarda), a następnie (1936) populistyczno-faszystowskiej Francuskiej Partii Ludowej (PPF) Jacquesa Doriota, lecz jeszcze przed wybuchem wojny powrócił na pozycje narodowo-konserwatywne; w kampanii czerwcowej 1940 roku wysłużył Krzyż Wojenny; po akcesie do Rewolucji Narodowej marszałka Ph. Pétaina (który go odznaczył orderem Francisque) odgrywał (wraz z H. Bostonem i Bernardem Faÿ) znaczącą rolę w demaskowaniu masonerii, jako członek Służby ds. Stowarzyszeń Tajnych, która zdołała przejąć archiwa Wielkiego Wschodu Francji i innych organizacji masońskich; skazany zaocznie po „wyzwoleniu” w zemście na karę śmierci (trzykrotnie), zdołał schronić się w Portugalii, gdzie stał się biografem i komentatorem myśli politycznej Antonia Salazara; głosił obronę Zachodu przed ekspansją komunistyczną oraz demaskował infiltrację Kościoła przez nurty progresistowskie; jako historyk i teoretyk nacjonalizmu kładł nacisk na rozróżnienie pomiędzy kontrrewolucyjnym nacjonalizmem integralnym (rozwijającym się głównie w krajach romańskich) a rewolucyjnym i totalitarnym nacjonalitaryzmem (którego kwintesencją był hitleryzm); po tzw. rewolucji goździków w Portugalii (1974) powrócił do Francji, gdzie związał się z kołami tradycjonalistyczno-katolickimi i narodowymi; sympatyzował z Frontem Narodowym i współpracował z dziennikiem Présent; w swoich studiach historycznych zajmował się m.in. dziejami prawowitych królów Francji na wygnaniu w Gorycji (w świetle archiwów Metternicha); prawie do końca życia był także aktywny jako konferencjonista; jego synem jest również znany pisarz nacjonalistyczny Philippe Ploncard d’Assac (ur. 1936).

 

prof. Jacek Bartyzel

 

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *