banner ad

IPN: Konkurs na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia z lat 1939–1945

| 21 maja 2013 | 0 Komentarzy

ipnTrwa konkurs, ogłoszony przez Instytut Pamięci Narodowej, na dziennik pamiętnik lub wspomnienia dotyczące lat drugiej wojny światowej (1939–1945). Celem konkursu jest utrwalenie pamięci o losach Polski i Polaków w okresie wojny i okupacji.

Konkurs ogłoszono 14 lutego 2013, w 71. rocznicę utworzenia Armii Krajowej (14 lutego 1942). Jego tematyka obejmuje życie codzienne w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej, historii w skali regionalnej, jak również wysiedlenia ludności, relacje polsko-żydowskie, polsko-białoruskie, polsko-litewskie i polsko-ukraińskie, pomoc prześladowanym w czasie okupacji niemieckiej, zbrodnie popełnione przez niemieckiego i sowieckiego okupanta oraz nacjonalistów ukraińskich. Dotyczy to również wielu aspektów konspiracji i oporu społecznego.

Prace konkursowe powinny mieć formę dziennika, pamiętnika lub wspomnień. Ich tematyka powinna dotyczyć lat 1939–1945.

Zgłoszone prace mogą mieć formę rękopisu lub maszynopisu (tradycyjnego lub komputerowego). Przesłane na konkurs dzienniki, pamiętniki lub wspomnienia muszą być dziełami indywidualnymi, nigdy niepublikowanymi w całości. Nadsyłać można również, znajdujące się w zbiorach prywatnych i rodzinnych, prace, których autorzy nie mieli szansy opublikować za swojego życia.

Prace uczestnicy konkursu powinni nadesłać do dnia 14 lutego 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres pocztowy: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na wspomnienia drugowojenne”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2014 r. Nagrodzone prace zostaną opublikowane przez IPN.

Kontakt:
Tomasz Sudoł  tomasz.sudol@ipn.gov.pl 
tel. (0-22) 431-83-08

Źródło: IPN

 

Tags: , ,

Kategoria: Wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *