banner ad

Ignacy Czuma

| 22 października 2021 | 0 Komentarzy

czuma-i22 października 1891 roku urodził się w Niepołomicach Ignacy Czuma, prawnik, polityk katolicki i sanacyjny, teoretyk autorytaryzmu; w 1922 otrzymał na UJ doktorat z prawa, a dwa lata później habilitację, po czym został profesorem prawa i skarbowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; w latach 1926/28 był dziekanem Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL, a w roku akademickim 1938/39 – prorektorem; działalność polityczną rozpoczął w Stronnictwie Katolicko-Ludowym (założonym pod patronatem ordynariusza tarnowskiego, bpa Leona Wałęgi), z którym w 1928 wstąpił do Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem; z listy BBWR został wybrany na posła III kadencji w 1930; w Sejmie był jednym z najczynniejszych członków Komisji Konstytucyjnej oraz stał się współautorem Konstytucji Kwietniowej (był m.in. autorem słynnej formuły o odpowiedzialności Prezydenta RP przed Bogiem i historią oraz współautorem tzw. dekalogu konstytucyjnego); w listopadzie 1939 został uwięziony przez Niemców na Zamku Lubelskim; uwolniony za haracz w 1940, uciekł do rodzinnych Niepołomic, gdzie prowadził tajne nauczanie; po 1945 kierował lubelskimi strukturami konspiracyjnej organizacji Wolność i Niezawisłość, z którego to powodu był w latach 1950-53 więziony; po zwolnieniu powrócił do pracy naukowej i dydaktycznej na KUL; w 1949 otrzymał od papieża Piusa XII tytuł szambelana papieskiego; zmarł w 1963 roku; jego bratem był gen. bryg. Walerian Czuma (1890-1962) – dowódca obrony Warszawy we wrześniu 1939; w małżeństwie z prawosławną Lubow z kniaziowskiego (i spokrewnionego z Rurykowiczami) domu Szujskich (1899-1984) miał dziesięcioro dzieci, w tym tak wybitne, jak: rzeźbiarz Jerzy (1918-2004), duszpasterz akademicki o. Hubert Walerian (ur. 1930), profesor ekonomii Łukasz (1935-2012), założyciel „Ruchu”, a następnie współzałożyciel i rzecznik ROPCiO Andrzej (ur. 1938), również zaangażowany jak starsi bracia w opozycję niepodległościową Benedykt (ur. 1941).

 

prof. Jacek Bartyzel

 

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *