banner ad

Heinrich von Brentano

| 14 listopada 2014 | 0 Komentarzy

Brentano H.50 lat temu, 14 listopada 1964 roku zmarł w Darmstadt (Hesja, RFN), w wieku 60 lat, Heinrich von Brentano di Tremezzo, prawnik i polityk katolicki; potomek włoskiego rodu szlacheckiego z Lombardii, osiadłego w Hesji w wieku XVII (jednym z najwybitniejszych przedstawicieli rodu – lecz z nieszlacheckiej linii – był romantyczny poeta Clemens Brentano, który spisał także wizje bł. Anny Katarzyny Emmerich); w 1945 roku współzałożyciel CDU w Hesji, od 1949 roku deputowany do Bundestagu, w latach 1955-1961 minister spraw zagranicznych RFN w rządzie kanclerza K. Adenauera; jako reprezentant najbardziej konserwatywnego odłamu niemieckiej chadecji patronował także (nieoficjalnie) chrześcijańsko-monarchistycznemu Ruchowi Zachodniemu (Abendländische Bewengung).

 prof. Jacek Bartyzel

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *