banner ad

Grecy żadają od Niemiec reparacji wojennych

| 6 marca 2014 | 0 Komentarzy

Flag_of_Greece.svgPodczas wizyty prezydenta RFN Joachima Gaucka w Grecji, prezydent Grecji Karolos Papulias wezwał Niemcy do jak najszybszego podjęcia rozmów o reparacjach wojennych oraz o spłacie pożyczki, udzielonej przez greckie banki III Rzeszy w czasie II wojny światowej. Na wspólnej konferencji prasowej z niemieckim prezydentem Papulias powiedział, iż „Grecja nigdy nie zrezygnowała z tych roszczeń”.

Zdaniem Gaucka, droga prawna dochodzenia tych roszczeń została wyczerpana, jednakże przedstawicielka niemieckiej lewicy, Ulla Jelpke, wskazuje na ekspertyzę sporządzoną przez „Służbę Naukową Niemieckiego Parlamentu” (Wissenschaftliches Dienst des Deutschen Bundestags), z której wynika, że Grecja mogłaby ewentualnie dochodzić swoich roszczeń. Ekspertyza stwierdza, że na rzecz tezy o wygaśnięciu roszczeń przemawia tylko fakt, iż Grecja wyraziła zgodę na „Kartę Paryską” z 1990r. , która wspominała o „Układzie Dwa Plus Cztery”, a który uważany jest za ostateczne uregulowanie kwestii prawnych związanych z II wojną światową. Jednakże zarówno brzmienie, jak i kontekst powstania „Karty Paryskiej“ wskazują na to, że wyrażenia na nią zgody nie można interpretować jako  zrzeczenia się reparacji.   Ulla Jelpke twierdzi, że ekspertyza  powstała latem ubiegłego roku, i jest utrzymywana w tajemnicy.

 Greckie organizacje pozarządowe szacują wartość odszkodowań wojennych, jakich może domagać się Grecja, na 160 mld euro. Przymusowa pożyczka ma obecnie wartość kilku miliardów euro. Natomiast strona niemiecka stoi na stanowisku, że roszczenia greckie zostały zaspokojone, kiedy zgodnie z umową z 1960 roku Republika Federalna Niemiec przekazała Grecji 115 mln marek niemieckich tytułem zadośćuczynienia dla poszkodowanych.

Gauck zapowiedział utworzenie funduszu, którego celem ma być finansowanie projektów upamiętniających wydarzenia z niemiecko-greckiej historii. Planowane jest też powołanie instytucji wspierającej współpracę między młodzieżą z obu krajów.

http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58814

http://www.pb.pl/3589524,64606,prezydent-grecji-domaga-sie-od-niemiec-reparacji-wojennych

http://www.ulla-jelpke.de/news_detail.php?newsid=2860

Kategoria: Wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *