banner ad

Goździk: Monarchiści w Sejmie? Restauracji nie będzie

| 24 października 2023 | 0 Komentarzy

Tradycyjna, faktyczna monarchia, w której król nie tylko panuje, ale także rządzi, należy do rzeczywistości społecznej i politycznej, podczas gdy demoliberalny stan w którym tkwimy określić możemy jako nierzeczywistość, czy używając określenia hr. de Maistre’a – jako schizmę bytu. Z tego powodu parlament, zwłaszcza w obecnej, zdegenerowanej formie, nie jest skutecznym narzędziem, które może nas przybliżyć do odbudowy królestwa. Należy nieustannie przypominać monarchistom, który nie zdążyli jeszcze całkowicie zwątpić w demokrację – droga ku monarchii nie wiedzie poprzez izbę parlamentarną.

 

W prawidłowości tej niewiele się zmienia wraz z upływem czasu – monarchii nie przywrócili w 1871 r. francuscy legitymiści, mający (wraz ze zwolennikami gałęzi orleańskiej) parlamentarna większość; monarchii nie restaurował także parlament Rumunii, choć córce króla Michała pozwala się tam przemawiać, a znaczna część rumuńskiej klasy politycznej czuje do królestwa silny sentyment.

 

Nie sposób było przeoczyć, że nieco ponad tydzień temu odbyło się w Polsce, jak to się eufemistycznie mawia „święto demokracji”. Z radością odnotowuję, że żaden spośród kilkudziesięciu komitetów nie wystąpił pod sztandarem monarchistycznym. Jest to o tyle ważne, że ewentualna porażka takich komitetów zawsze odbija się negatywnie na całym środowisku monarchistycznym, o czym mogli się przekonań zwolennicy idei królewskiej w II RP podczas kompromitującej i dewastującej porażki w 1928 r. Nie oznacza to jednak, że w Sejmie dziesiątej kadencji zabrakło monarchistów.

 

Krzysztof Bosak oficjalnie swoje stanowisko wyłożył w 2018 r. podczas konferencji z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę staraniem Rady Regencyjnej(1).W swym wystąpieniu wyraźnie odróżnił monarchie fasadowe od faktycznych, odnosząc się do ideałów Ruchu Narodowego czerpiącego z dziedzictwa Piastów. Dwa lata później, opisując swoją drogę ideową, Bosak doprecyzował podejście w słowach: „Gdzieś po drodze jeszcze powinien pojawić się monarchista, ale w sumie monarchizm zawiera się w konserwatyzmie, a konserwatyzm wyklucza z demokratycznym liberalizmem, zaś mój monarchizm nigdy nie był tak żarliwy by wyprzeć zupełnie narodowy demokratyzm (…)”(2).

 

Sławomir Mentzen w listopadzie 2022 r. udzielił wywiadu portalowi Pch24.pl, podczas którego padła następująca kwestia: "Proszę mnie nie obrażać pytaniem, czy jestem demokratą. Jestem monarchistą. Demokracja jest dziwnym, głupim ustrojem, mam nadzieję, że z czasem przeminie"(3). Wypowiedź ta do dnia dzisiejszego rezonuje w przestrzeni internetowej, dając demokratom powód niedowierzania – jak poważny polityk może wygadywać takie rzeczy? (4).

 

Także Jacek Wilk wątpi w demokrację, podkreślając, że jest ona ustrojem zbyt skomplikowanym do prawidłowego funkcjonowania, fasadowym, totalitarnym i takim, w którym większość dominuje nad mniejszością. Swoje poglądy w tej materii przedstawił podczas pikiety na okoliczność Święta Niepodległości, które monarchiści uświetnili w Warszawie 7 X 2023 r.(5).

 

Pomniejsze tropy wskazujące na zainteresowaniu ideą monarchii odnajdziemy także u innych Konfederatów, choćby Konrada Berkowicza, który w kwietniu 2017 r. zapraszał na spotkanie z prof. R. Gwiazdowskim, podczas którego miał zostać poruszony temat: „Czy monarchia może być ustrojem przyszłości? W jaki sposób wprowadzić idee monarchistyczne w życie? Jak ma się monarchia do praw naturalnych człowieka?(6).

 

Osobny rozdział stanowią tu czterej posłowie Korony Grzegorza Brauna, której prezes, jeszcze przed rozpoczęciem kariery politycznej, oddał polskiemu monarchizmowi znaczną przysługę, choćby poprzez wygłoszenie w maju 2016 r. szalenie popularnej, dwuczęściowej prelekcji pod tytułem Korona Królestwa Polskiego(7). Niestety internet milczy na temat ewentualnych sympatii prokrólewskich R. Fritza, prof. Zapałowskiego oraz W. Skalika. Nie byłyby one bezpodstawne, jako że zgodnie z dokumentem programowym KKP z 2022 r. partia pragnie przywrócenia instytucji Głowy Państwa, które dokona się poprzez utworzenie urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej. Autorzy dokumentu traktują to jako "chlubne nawiązanie do tradycji państwowej, a jednocześnie pierwszy krok do przywrócenia pełnej powagi i majestatu Głowy Państwa w osobie Monarchy"(8). Jako, że mamy do czynienia z jedyną rozpoznawalną partią, która do monarchii nawiązuje zarówno w nazwie, emblemacie jak i programie, kiedy okazało się, że KKP wprowadzi do sejmu czterech posłów w sieci dało się odczuć entuzjazm(9).

 

Z list Korony bez powodzenia startowała Marta Czech, która od lat znana jest w środowisku polskich zwolenników idei królewskiej. Podobnie jak J. Wilk, podczas niepodległościowej pikiety 7 października wygłosiła improwizowaną mowę, w której zaakcentowała kontrast między, przypominającym prostytucję, żebraniem o głosy wyborców, a królem-ojcem narodu – twardym, ale ciepłym(10). Na listach znalazł się także Piotr Marek, który zgodnie z informacjami portalu wnp.pl: "Działa w organizacjach konserwatywnych i monarchistycznych od 2009 roku. W latach 2009-2011 był publicystą dwumiesięcznika „Monarchista – Pismo Przełomowe". Współprowadzi stronę na Facebook „Społeczność Monarchistów – Lublin"(11). Z list Nowej Nadziei kandydował ponadto Rafał J. Kulicki z Polskiego Koła Monarchistycznego.

 

Wydawać by się mogło, że jak na kraj pozbawiony rzekomo tradycji monarchistycznej i republikański w genezie, reprezentację „opcji królewskiej” mamy dość pokaźną. Warto jednak ostudzić entuzjazm – także w poprzedniej kadencji Sejmu w izbie zasiadało kilku zadeklarowanych monarchistów, jednak pochłonięci walką na demokratycznych zasadach nie przybliżyli polskiej restauracji choćby o krok. Właściwie nie można ich za to winić – nim będziemy w stanie skutecznie realizować kontrrewolucyjne cele, monarchizm wymaga skrupulatnej pracy organicznej, rozwagi nad podstawowymi zagadnieniami i pokory, która w przyszłości wynagrodzi wysiłki.

 

Tomasz Goździk

 

Przypisy:

(1) https://www.youtube.com/watch?v=FCv7f4k829w

(2) https://twitter.com/krzysztofbosak/status/1290217571350769664

(3) https://pch24.tv/mentzen-w-mocnej-rozmowie-ja-demokrata-jestem-monarchista/)

(4) Zob. pytanie dziennikarki GW z 22 października 2023 r. https://twitter.com/DWielowieyska/status/1716058208979058754

(5) https://myslkonserwatywna.pl/gozdzik-w-swieto-niepodleglosci-krolestwa-polskiego-monarchisci-maszeruja-razem/

(6) https://www.facebook.com/KonradBerkowiczPL/photos/czy-monarchia-mo%C5%BCe-by%C4%87-ustrojem-przysz%C5%82o%C5%9Bci-w-jaki-spos%C3%B3b-wprowadzi%C4%87-idee-monarc/803019589853968/

(7) Cz. 1: https://www.youtube.com/watch?v=CVTqTP3wilA, cz. 2: https://www.youtube.com/watch?v=WSV2cPdxnxo

(8) Program Konfederacji Korony Polskiej, Warszawa 2022, s. 41.

(9) Zob. fraza „monarchia” na polskojęzycznym twitterze/X w dniach po wyborach parlamentarnych.

(10) https://myslkonserwatywna.pl/czech-dobrego-krola-racz-nam-zeslac-panie/

(11)  https://www.wnp.pl/parlamentarny/osoba/piotr-marek,195893.html

Kategoria: Myśl, Polityka, Publicystyka, Społeczeństwo, Tomasz Goździk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *