banner ad

Gonzalo Fernández de la Mora

| 30 kwietnia 2013 | 0 Komentarzy

Fdez de la Mora90 lat temu, 30 kwietnia 1924 urodził się w Barcelonie Gonzalo Fernández de la Mora y Mon, eseista, dyplomata i polityk; był synem oficera – monarchisty (alfonsjanisty), uzyskał doktoraty z prawa i filozofii; publicysta monarchistycznego dziennika ABC oraz współpracownik „neotradycjonalistycznego” pisma Arbor i wydawnictwa Rialp; od 1959 roku członek Rady Prywatnej pretendenta do tronu, hr Barcelony (Juan de Borbón); delegat Hiszpanii w UNESCO i Radzie Współpracy Kulturalnej Rady Europy (1958-69); brał udział w przygotowywaniu głównej ustawy zasadniczej państwa frankistowskiego Ley de Orgánica (1967); od 1970 roku podsekretarz w MSZ, 1970-74 minister robót publicznych, od 1974 roku – dyrektor Szkoły Dyplomatycznej; w 1975 roku założył (jako stowarzyszenie) Hiszpański Związek Narodowy (Unión Nacional Española) – przekształcony rok później w partię – skupiający „ortodoksyjnych” frankistów (i niektórych karlistów), pragnących obronić dorobek państwa narodowo-katolickiego oraz przeciwstawiających się transición ku demoliberalizmowi i „partiokracji”, a także – jako organ prawicy konserwatywnej – przegląd Razón Española, który redagował do śmierci (UNE rozpadł się w 1979);członek Królewskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych; zmarł w 2002 roku.

prof. Jacek Bartyzel

Kategoria: Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *