banner ad

François Dominique de Reynaud, hr. (comte) de Montlosier

| 9 grudnia 2010 | 0 Komentarzy

François Dominique de Reynaud, hr. (comte) de Montlosier175 lat temu, 9 grudnia 1838 roku zmarł, w wieku 83 lat, François Dominique de Reynaud, hr. (comte) de Montlosier, polityk, publicysta i historyk; deputowany szlachty owerniackiej do Stanów Generalnych w 1789 roku, następnie członek Konstytuanty, związany z Klubem Bezstronnych (Club des Impartiaux), teoretyzujący konstytucję z 1791 roku jako „demokrację królewską”; wskutek radykalizacji rewolucji przechodzi na pozycje kontrrewolucyjne i emigruje do Koblencji a następnie do Londynu, gdzie redaguje „Le Courrier de Londres”; w 1800 roku korzysta z amnestii i wraca do Francji, wspierając Bonapartego jako Konsula, lecz – jako rojalista – przechodząc do opozycji wobec cesarstwa; od 1814 „ultras umiarkowany” a w kwestiach eklezjalnych gallikanin i wróg jezuitów; po rewolucji lipcowej przyłącza się do uzurpacji orleańskiej i zostaje parem Francji; w interpretacji historii monarchii francuskiej głosiciel „neofeudalnej” tezy o stopniowej degradacji starożytnej konstytucji, wskutek postępującej od Kapetyngów „uzurpacji” pełni władzy przez króla kosztem arystokracji.

 

prof. Jacek Bartyzel

 

Kategoria: Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *