banner ad

Donald Davidson

| 25 kwietnia 2018 | 0 Komentarzy

25 kwietnia 1968 roku zmarł w Nashville (Tennessee, USA), w wieku 74 lat (ur. 8 VIII 1893) Donald Grady Davidson, poeta, powieściopisarz, eseista, krytyk literacki i publicysta, przedstawiciel konserwatyzmu Południa (Southern Tradition); pochodził z rodziny nauczycielskiej; w czasie I wojny światowej służył jako porucznik w armii amerykańskiej; otrzymał wykształcenie klasyczne na Uniwersytecie Vanderbilta, później zaś był przez 45 lat (1920-65) jego profesorem (anglistyki); jego podręcznik retoryki został przyjęty powszechnie w amerykańskim szkolnictwie wyższym; już na studiach współtworzył konserwatywną ideową, lecz awangardową artystycznie grupę literacką „Uciekinierów” (The Fugitives), do której należeli m.in. John Crowe Ransom (1888-1974), Allen Tate (1899-1979), Robert Penn Warren (1905-1989) oraz poetka Laura Riding (1901-1991); około 1930 roku związał się z ruchem Ziemian Południa (Southern Agrarians), której współzałożycielami (oprócz w/w) byli m.in. Frank Lawrence Owsley (1890-1956), Stark Young (1881-1973) i Andrew Nelson Lytle (1902-1995); był współautorem (z Owsleyem) manifestu rolniczego grupy I’ll Take My Stand, wyrażającego obronę życia wiejskiego przed federalnym Lewiatanem oraz niechęć do kapitalizmu przemysłowego, postrzeganego jako destrukcyjny dla amerykańskiej kultury oraz tożsamości, która z jego powodu staje się bez charakteru i eklektyczna; wzywał rodaków, aby poczuli się znów „rebeliantami, Jankesami, ludźmi Zachodu, Nowoanglikami, zakorzenionymi w rodzinach i domostwach, a nie związanymi przez abstrakcyjne instytucje”; wiele energii włożył w zwalczanie najbardziej gigantycznego projektu Rooseveltowskiej „piatiletki”, czyli Tennessee  Valley Authority, dowodząc jak destrukcyjny wpływ miała budowa tej tamy na życie lokalnych społeczności; był też zwolennikiem segregacji rasowej, będąc przekonany, że egalitarne zmieszanie społeczne Białych i Czarnych doprowadzi także do ich zmieszania biologicznego; w 1948 roku poparł w wyborach prezydenckich segregacjonistę senatora Stroma Thurmonda (1902-2003), a w 1950 stanął na czele Federacji Tennessee na rzecz Rządu Konstytucyjnego (TFCG), która w 1955 przeprowadziła (nieudaną) kampanię sprzeciwiającą się przymusowej desegregacji szkół publicznych w Nashville.

 

Prof. Jacek Bartyzel

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *