banner ad

RSSMateusz Ambrożek

Ambrożek: O kapitulanctwie konserwatyzmu

Ambrożek: O kapitulanctwie konserwatyzmu

Wiele słów poświęcono już problemowi konserwatyzmu w aspekcie jego przystosowania do otaczającej go rzeczywistości, niezależnie od jej wyglądu. Pisano o konieczności wpisywania się konserwatyzmu w porządek polityczny, o stawaniu w roli radykalnej opozycji przeciw niemu, lub działaniu w fuzji z innymi, bliskimi sobie ideowo pobratymcami. Jeżeli przyjmiemy, że porządek polityczny jest układem sił, rezultatem rywalizacji […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Jak to było z trójpodziałem władzy

Ambrożek: Jak to było z trójpodziałem władzy

| 20 lutego 2017 | 0 Komentarzy

Idea trójpodziału władzy kojarzy się przede wszystkim z porządkiem demokratycznym, w którym całość władzy polityczno-publicznej podzielono na trzy segmenty – legislatywę, egzekutywę  i sądownictwo. Mówi się także o Monteskiuszu jako twórcy tej idei, który szedł zgodnie z duchem czasu nakazującym mu już w połowie XVII wieku myśleć o niezwykle mglistej, ale pobudzającej wyobraźnie idei równości. […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Dlaczego realizm polityczny jest konserwatywny

Ambrożek: Dlaczego realizm polityczny jest konserwatywny

| 16 lutego 2017 | 1 Komentarz

Wiele już napisano na temat konserwatywności realizmu z perspektywy weberowskiej etyki odpowiedzialności. Dla tych, którzy nie orientują się w temacie, wspomnę: realizm polityczny wymusza odpowiedzialność za poszczególne decyzje polityczne, dlatego koniecznym jest oszczędność środków i częściowy schematyzm myślenia polegający na przewidywaniu poszczególnych sytuacji politycznych. Historycznie, w ten sposób realiści starali się nie popadać w fantazje przy […]

Czytaj dalej

Ambrożek: O końcu historii – refleksyjnie i konserwatywnie

Ambrożek: O końcu historii – refleksyjnie i konserwatywnie

| 28 grudnia 2016 | 2 komentarze

Mit końca historii wiernie okupował rzesze umysłów liberalnych orędowników, starając się zaciemnić to, co w życiu publicznym jest nieodzowne i konieczne – wszelkie namiętności, chęć utożsamienia się, walkę z innymi. I mimo iż po raz kolejny ci, którzy żyją historią i przyjmują za swoje dzieje, zatriumfowali, to liberałowie nadal nie potrafią zrozumieć tego, że tak, […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Poniatowski, Wielopolski, komunizm: o ugodowym aspekcie konserwatyzmu

Ambrożek: Poniatowski, Wielopolski, komunizm: o ugodowym aspekcie konserwatyzmu

| 12 września 2016 | 0 Komentarzy

W dziejach Polski wielokrotnie doświadczaliśmy sytuacji, gdy przy funkcjonowaniu de iure polskiej państwowości, mieliśmy do czynienia z faktycznym wpływem obcych środowisk politycznych na decyzje wiążące. Owe sytuacje pojawiały się w momentach kryzysów politycznych, które znajdowały się w trakcie dokonywania procesu degradacji instytucjonalnej państwa – w momencie, gdy machina państwowa była za słaba, by móc pracować […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Sytuacja prawicy w Polsce

Ambrożek: Sytuacja prawicy w Polsce

| 27 maja 2016 | 6 komentarzy

Wiele mówi się wśród niszowych prawicowych grupek o konieczności zintensyfikowania wpływu na scenę polityczną. Tyczy się to nie tylko monarchistów, ale także różnych grup narodowych. Jedną z kwestii, która nie zdaje się być zauważalna w tej debacie, jest realność owych zamierzeń. Problemem jest nie tylko zwiększenie możliwości artykulacji przekazu do docelowych grup społecznych. O wiele […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Teoria a praktyka funkcjonowania społeczeństwa

Ambrożek: Teoria a praktyka funkcjonowania społeczeństwa

| 13 maja 2016 | 0 Komentarzy

Problem społeczeństwa próbujemy rozwiązać od wielu pokoleń za pośrednictwem wielu nowatorskich podejść opisania tego fenomenu. Jak przy większości zagadnień społecznych, stanowi on pewną abstrakcję, niezwykle problematyczną do wyobrażenia sobie przez niektóre osoby. Podstawowy niedobór, z którym borykamy się przy próbie skonfrontowania tego fenomenu z własnymi wyobrażeniami, musi polegać na niedostatku siatki pojęciowej oraz relacji w […]

Czytaj dalej

Ambrożek: O nieracjonalności człowieka

Ambrożek: O nieracjonalności człowieka

| 26 marca 2016 | 0 Komentarzy

Przyjęcie pesymistycznej wizji natury ludzkiej pociąga konserwatyzm do postawienia szeregu pytań na temat istoty samego człowieka. Następnym krokiem jest odrzucenie racjonalizmu jako przymiotu, dzięki któremu ludzie są w stanie pojąć wszystko zmysłami i tym samym przewidzieć każdą cząstkę egzystencji. Porzucenie rozumu jako głównej techniki poznawczej pociąga za sobą kolejny problem, kompatybilny z koniecznością obecności wiary […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Prawda a płytkość myślenia

Ambrożek: Prawda a płytkość myślenia

| 14 marca 2016 | 0 Komentarzy

Gdy obserwuję dyskusje w przestrzeni publicznej, podnoszące kwestie światopoglądowe, za każdym razem zauważam ten sam błąd logiczny. W dyskusji zasadniczo wychodzi się od pytania dotyczącego subiektywnego punktu widzenia. Nie próbuje się dokonywać rozrachunku z przeszłością, nie wspominając nawet o chęci rozważenia istniejących „za” i „przeciw”. Całkowicie pomija się aspekt obiektywizmu oraz doświadczenia historycznego. Decyzja w […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Technika Konserwatywna a technika władzy

Ambrożek: Technika Konserwatywna a technika władzy

| 15 lutego 2016 | 0 Komentarzy

Technika konserwatywna jest elementem polityki przeważnie obcym polskiemu społeczeństwu. Trudno się dziwić – konserwatyzm czerpie z wartości odchodzących w cień w dzisiejszych czasach. Niemniej jednak bardzo ciężko mi pisać o technice władzy, ponieważ pojęcie to ma zupełnie inny wydźwięk w państwach, w których społeczność doskonale rozumuje zgodnie z polityczną teorią makiawelizmu. Polska zawsze była krajem […]

Czytaj dalej