banner ad

RSSHistoria

Danek: Czechosłowacja

Danek: Czechosłowacja

| 14 marca 2022 | 2 komentarze

Podobno do narodów najbardziej nielubianych przez Polaków należą Czesi – jeden z naszych najbliższych sąsiadów. Polacy uważają Czechów za ludzi nieco pociesznych, w złym znaczeniu trzeźwych i praktycznych, tchórzliwych, bez polotu, bez fantazji, nudnych – czyli za przeciwieństwo tego, za co uważają siebie. Powinniśmy sobie pilnie uświadomić, że sami stworzyliśmy ten karykaturalny obraz, żeby przez […]

Czytaj dalej

Estreicher: Historia i sens konserwatyzmu

Estreicher: Historia i sens konserwatyzmu

| 10 marca 2022 | 0 Komentarzy

Pojęcie nowożytnego konserwatyzmu, podobnie zresztą, jak i jego nazwa, zjawiło się dopiero w początkach XIX stulecia. Nie chcę przez to powiedzieć, że i przedtem nie było prądów konserwatywnych w teorii i praktyce. Konserwatystą w swoich pojęciach, i to czystej wody, jest Jan Bodinus[1], najznakomitszy pisarz polityczny renesansu; konserwatystą jest Monteskiusz, konserwatystą jest Edmund Burke, aczkolwiek […]

Czytaj dalej

+Dr Artur Górski: Regalizm mieszczański w I Rzeczypospolitej

+Dr Artur Górski: Regalizm mieszczański w I Rzeczypospolitej

Mało znane jest zjawisko regalizmu mieszczańskiego w I Rzeczypospolitej, niekiedy zwanego także „plebejskim”, choć współcześnie to ostatnie pojęcie jest szersze, wykracza poza „Rzeczpospolitą mieszczańską”. A przecież w całej Europie monarchowie opierali się na swych „dobrych miastach”, które wiernie im służyły, wspierały finansowo i politycznie. W Polsce zjawisko to było mniej rozwinięte, bo też nieporównywalnie słabsza […]

Czytaj dalej

Domański: Król Mahendra i geniusz Nepalu

Domański: Król Mahendra i geniusz Nepalu

| 22 lutego 2022 | 1 Komentarz

Około roku temu świat obiegła informacja o mających w miejsce w Nepalu masowych protestach skierowanych przeciwko komunistycznej władzy. Protestujący domagali się restauracji monarchii obalonej ostatecznie w 2008 roku i powrotu króla Gyanendry (2001-2008) na tron, a także przywrócenia hinduistycznego charakteru państwa[1]. Społeczne niezadowolenie nie przełożyło się na jakiekolwiek istotne zmiany. Względne zainteresowanie, jakie od tego […]

Czytaj dalej

Danek: Konserwatyzm w myśli prawno-państwowej Georga Jellinka

Danek: Konserwatyzm w myśli prawno-państwowej Georga Jellinka

| 18 lutego 2022 | 0 Komentarzy

Pozytywizm prawniczy to nurt w refleksji nad prawem, który z pozycji konserwatywnych może być oceniony tylko negatywnie. Jego wykrystalizowanie się w XIX wieku i szybki sukces stanowiły wyłom w dotychczasowym pojmowaniu porządku prawnego. Rewolucyjność (i nie chodzi tu wyłącznie o potoczny sens tego słowa) pozytywizmu zawierała się już w jego najbardziej podstawowym założeniu: że prawem […]

Czytaj dalej

Majcher: Cyprian Kamil Norwid – nieromantyczny romantyk

Majcher: Cyprian Kamil Norwid – nieromantyczny romantyk

| 26 stycznia 2022 | 0 Komentarzy

W tym roku minie 201 rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych poetów z dziejów polskiej poezji i literatury – Cypriana Kamila Norwida. Dziwak, samotnik, niezrozumiany artysta, człowiek tułający się po świecie w celu znalezienia miejsca dla siebie – taki obraz wyłania się z jego życiorysu. Jednakże obok tego możemy zobaczyć twórcę wszechstronnie uzdolnionego: poetę, dramaturga, prozaika, […]

Czytaj dalej

Ksiądz Edgeworth de Firmonth: Ostatnie godziny Ludwika XVI, Króla Francji

Ksiądz Edgeworth de Firmonth: Ostatnie godziny Ludwika XVI, Króla Francji

| 21 stycznia 2022 | 0 Komentarzy

Nie podjęto jeszcze decyzji co do losu Króla, gdy p. de Malesherbes, którego nie miałem zaszczytu znać osobiście, nie mogąc przyjąć mnie u siebie ani przybyć do mnie, zorganizował spotkanie u Madame de Sénozan. W trakcie tego spotkania p. de Malesherbes przekazał mi wiadomość od Króla, w której ów nieszczęsny monarcha prosił, bym w razie […]

Czytaj dalej

Goździk: Człowiek, symbol, król – Ludwik XVI

Goździk: Człowiek, symbol, król – Ludwik XVI

| 21 stycznia 2022 | 1 Komentarz

Wydarzenie, do którego doszło w Paryżu w poniedziałek 21 stycznia 1793 r. o godzinie 10.22 nie było po prostu egzekucją człowieka, do jakich dochodziło w historii wielokrotnie – uśmiercono monarchiczną zasadę leżącą u podstawy arcychrześcijańskiego Królestwa Francji, Najstarszej Córy Kościoła. Gilotynę wprawił w ruch Charles Henri Sanson, przedstawiciel katowskiej dynastii, która z wielką dumą wykonywała […]

Czytaj dalej

Danek: Kosma Medyceusz – chrześcijański mędrzec, platoński władca

Danek: Kosma Medyceusz – chrześcijański mędrzec, platoński władca

| 5 stycznia 2022 | 1 Komentarz

Epoka kultury europejskiej znana pod imieniem Renesansu była w swoich dążeniach niejednolita, a nawet sprzeczna wewnętrznie. Nowe prądy intelektualne rozsadzały gmach skostniałej scholastyki, która w średniowieczu zapanowała niepodzielnie nad chrześcijańskim Okcydentem, lecz płynęły w dwóch różnych kierunkach. Z jednej strony doszło do radykalizacji tendencji scholastycznych: w myśli wielu renesansowych humanistów występuje jeszcze większy racjonalizm w […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Krótka uwaga o stanie wojennym

Prof. Bartyzel: Krótka uwaga o stanie wojennym

| 13 grudnia 2021 | 4 komentarze

Słowa poniższe kreślę nie tyle z powodu, iżbym odczuwał jakąś szczególną powinność celebrowania rocznicy stanu wojennego (bo zauważę, że masochistyczne częstokroć eksponowanie martyrologii jest mimowolnym hołdem dla jej sprawców), ile raczej, aby dać wyraz spostrzeżeniom, które powziąłem w toku dyskusji prywatnych czy półprywatnych z osobami dopiero co poznanymi i to jedynie w sferze kontaktów wirtualnych. […]

Czytaj dalej