banner ad

Anatol Lewicki

| 4 kwietnia 2016 | 0 Komentarzy

Anatol Lewicki175 lat temu, 4 kwietnia 1841 roku urodził się w Prysowcach k. Zborowa (Tarnopolskie) Anatol Lewicki, historyk mediewista; był synem kapłana greckokatolickiego; w latach 1862-66 studiował na Uniwersytecie Lwowskim; następnie (do 1879) był nauczycielem gimnazjalnym w Przemyślu oraz członkiem Wydziału Powiatowego Rady Szkolnej; w 1875 roku został doktorem filologii, a w 1879 nauczycielem IV Gimnazjum we Lwowie; w 1883 otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego, a w 1887 – zwyczajnego historii austriackiej na UJ; w roku akademickim 1894/95 pełnił funkcję dziekana Wydziału Filologicznego UJ; w 1889 został członkiem korespondentem Akademii Umiejętności; jako historyk zajmował się głównie średniowieczem (polskim, czeskim, litewskim i ruskim); należąc do tzw. krakowskiej szkoły historycznej, akcentował w swoich pracach dziejotwórczą rolę monarchów; był pierwszym badaczem, który rehabilitował króla Mieszka II Lamberta (zwanego dotąd wyjątkowo niesprawiedliwie – za Długoszem – „Gnuśnym” i „tępego umysłu”); jego Zarys historii Polski i krajów ruskich z nią połączonych (1884), mający już za jego życia kilkanaście wydań, należał długo do najpopularniejszych podręczników dziejów ojczystych; zmarł w 1899 roku.

 

prof. Jacek Bartyzel

 

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *