banner ad

Zmarł Benedykt XVI

| 31 grudnia 2022 | 0 Komentarzy

Dzisiaj rano o 9:34, w wieku 95 lat w (byłym) klasztorze Mater Ecclesiae zmarł Benedykt XVI (łac. Benedictus Sextus Decimus) właśc. Joseph Ratzinger. Urodzony 16 kwietnia 1927 roku w Marktl, niemiecki duchowny rzymskokatolicki, teolog, 265 papież Świętego Kościoła Rzymskiego (19 kwietnia 2005 – 28 lutego 2013). Od 28 lutego 2013 roku, papież emerytowany (Pontifex Romanus emeritus). Pierwszy biskup rzymski od XIII wieku, który dobrowolnie zrzekł się posługi papieskiej.

Jeszcze jako kardynał i Prefekt Świętej Kongregacji Nauki Wiary, przedłożył do zatwierdzenia papieżowi św. Janowi Pawłowi II deklarację o stowarzyszeniach masońskich „Quaesitum est”. Ów dokument przypominał, że przynależność katolików do masonerii jest nadal zakazana i że wierni należący do niej pozostają w stanie grzechu ciężkiego, co uniemożliwia im przyjmowanie Komunii Świętej.

Od początku swego pontyfikatu podjął się próby chociażby częściowego załagodzenia skutków neomodernistycznego kryzysu w Kościele. Pouczał, aby wytyczne Drugiego Soboru Watykańskiego były interpretowane w oparciu o hermeneutykę ciągłości, czyli interpretacji niejasności czy wieloznaczności teologicznych w oparciu na Tradycji, inaczej rzecz biorąc w świetle nauki Magisterium, poczynając od nauki Ojców Kościoła przez naukę Doktorów, dochodząc do określonych i ogłoszonych przez Kościół dogmatów. Swym dokumentem motu proprio Summorum Pontificum (7 lipca 2007) „uwolnił” Mszę Wszechczasów (nadzwyczajna forma rytu rzymskiego lub klasyczny ryt rzymski, zwany potocznie rytem trydenckim albo rytem św. Piusa V). Na mocy dekretu Kongregacji ds. Biskupów (21 stycznia 2009) zniósł ekskomunikę z biskupów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, którzy zostali wyświęceni bez zgody papieża w 1988 roku. Było to pokłosie m.in. spotkania Benedykta XVI z biskupem Bernardem Fellayem, które miało miejsce 29 sierpnia 2005 roku. Benedykt XVI przywrócił również do użycia tron papieski.

W duchu prawdziwego ekumenizmu, 4 listopada 2009 roku, wydał konstytucję apostolską – Anglicanorum coetibus – powołująca ordynariaty personalne dla anglikanów, którzy chcą uznać zwierzchnictwo papieża i zachować jednocześnie elementy dotychczasowej tradycji liturgicznej. Jego świątobliwość zawsze podkreślał istotność przyjmowana Komunii św. na kolanach jako oznaki czci i miłości do Jezusa Eucharystycznego, niestety nigdy nie podjął się wprowadzenia całkowitego zakazu przyjmowania Komunii św. „na stojąco” a tym bardziej – „na rękę”.

11 lutego 2013 roku, podczas konsystorza zwołanego z okazji kanonizacji męczenników z Otranto, Ojciec Święty ogłosił (po łacinie) że z dniem 28 lutego zamierza zrezygnować z dalszego pełnienia posługi Świętego Piotra. Powodem rezygnacji zadeklarował zły stan zdrowia. Zamieszkał w byłym klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Watykanu.

 

Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace. Amen.

Świeć Panie nad Jego duszą.

 

Arkadiusz Jakubczyk

Kategoria: Arkadiusz Jakubczyk, Publicystyka, Religia, Wiara

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *