banner ad

Wilhelm Miklas

| 20 marca 2016 | 0 Komentarzy

Miklas60 lat temu, 20 marca 1956 roku zmarł w Wiedniu, w wieku 83 lat (ur. 15 X 1872), Wilhelm Miklas, polityk katolicki; pochodził z prowincjonalnej rodziny urzędniczej, studiował geografię i historię na Uniwersytecie Wiedeńskim; swoją działalność polityczną związał (jeszcze za monarchii, w 1907 roku) z konserwatywną Austriacką Partią Chrześcijańsko-Społeczną (CSP), z której ramienia został w 1923 przewodniczącym izby niższej parlamentu (Nationalrat), a w 1928 roku – trzecim (i ostatnim) prezydentem Republiki Austriackiej; w czasie kryzysu tzw. samorozwiązania się parlamentu (1933) był oskarżany przez obrońców demoliberalizmu o paraliżowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego przez powstrzymywanie się przed mianowaniem nowych członków na wakujące miejsca; jako głowa państwa wspierał kanclerza Engelberta Dollfußa (1892-1934), a po jego zamordowaniu przez hitlerowców – kanclerza Kurta von Schuschnigga (1897-1977), zarówno w dziele przebudowy ustrojowej Austrii w kierunku chrześcijańskiego państwa stanowego i federacyjnego, jak w oporze stawianym narodowemu socjalizmowi i dążeniom do wchłonięcia (Anschluß) Austrii przez Niemcy; w 1938 roku stawiał bronił niepodległości nawet dłużej niż kanclerz, kapitulując dopiero (11 III 1938), kiedy stało się jasne, że Włochy tym razem nie będą gwarantować Austrii suwerenności; do końca II wojny światowej pozostawał w areszcie domowym.

 

Prof. Jacek Bartyzel

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *