banner ad

Tag: Społeczeństwo

Społeczne uwarunkowanie i pasywa gospodarki rynkowej

| 9 lipca 2013 | 0 Komentarzy

Historycznym momentem w rozwoju ekonomii było odkrycie i opisanie przez Adama Smitha samoregulującego się mechanizmu popytu i podaży, którego metaforą i symbolem jest „niewidzialna ręka”, prowadząca wszystkie egoistyczne interesy ku dobru wspólnemu. Innym była koncepcja ordre naturel fizjokratów. Oba te określenia stały się lejtmotywami leseferyzmu, a Quesnay i Smith nauczycielami nowej, rynkowej ewangelii.

Czytaj dalej

Trzy wymiary wolności w społeczeństwie

| 1 czerwca 2013 | 3 komentarze

Wokół wolności narosło sporo specyficznych mitów, a ten kształt tego mitu zależy od ideologii, jaką prezentuje ten, kto posługuje się pojęciem „wolność”. Każda opcja ideologiczna w swej radykalnej postaci przedstawia swoje pojęcie wolności, zabarwiając je swoimi przekonaniami, które przecież wcale nie muszą pokrywać się z przekonaniami drugiej, przeciwnej ideologicznie strony.

Czytaj dalej