banner ad

Tag: litwa

Litwa: Śledztwa w sprawie ludobójstwa nie będzie, bo zbrodniarze nie żyją

Litwa: Śledztwa w sprawie ludobójstwa nie będzie, bo zbrodniarze nie żyją

| 10 czerwca 2016 | 0 Komentarzy

Prokurator Generalny Litwy nie uruchomi dochodzenia przygotowawczego w sprawie współudziału Litwinów w niemieckim ludobójstwie na litewskich Żydach w czasie II wojny światowej. Współnota Litewskich Żydów i Centum Badań nad Ludobójstwem i Ruchem Oporu domagało się postępowania karnego, przedkładając listę zawierającą 2 039 nazwisk litewskich kolaborantów.  Rzecznik prasowa Proukratury Generalnej oznajmiła, że listę przejrzano, ale w […]

Czytaj dalej

Litwa: „społeczność polskojęzyczna” będzie protestować dalej

Litwa: „społeczność polskojęzyczna” będzie protestować dalej

| 13 października 2015 | 0 Komentarzy

Reprezentanci "społeczności polskojęzycznej" – jak ich określa litewski dziennikarz – wspierani przez partię Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, będą protestować w Wilnie przeciwko systemowi edukacji mniejszości narodowych i przeciwko planowanym reformom Kodeksu Pracy. Wileńskie władze zezwoliły na protest przed budynkiem rządowym na pl. Kudirka. Organizatorzy szacują udział 2 000 osób, przedstawicieli różnych związków zawodowych, przedstawicieli […]

Czytaj dalej

Litwa: dlaczego Białorusini przywłaszczają sobie naszych książąt?

Litwa: dlaczego Białorusini przywłaszczają sobie naszych książąt?

| 2 października 2015 | 2 komentarze

Na Białorusi powstają posągi władców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Litwini nie mają nic przeciwko pomnikom, które każde państwo stawia dowolnie na swoim terenie. Razi ich interpretacja faktów. Piórem publicysty Česlovasa Iškauskasa zarzucają Mińskowi rewizjonizm i przywłaszczanie przez Białorusinów ich bohaterów narodowych. Witebsk ma pomnik wielkiego księcia Olgierda, a Nowogródek postawi pomnik księciu Mendogowi. To, co niepokoi […]

Czytaj dalej