banner ad

Tag: konserwatyzm

Wąs: Konserwatyzm a sprawa polska – czyli po co komu dzisiaj naród

Wąs: Konserwatyzm a sprawa polska – czyli po co komu dzisiaj naród

Nim przejdę do meritum, ośmielę się podzielić z Czytelnikiem pewną anegdotą, jakże udanie ilustrującą przyrodzoną nieprzewidywalność owego przygodnego zupełnie drobiażdżku, jakim jest faktyczne istnienie świata. Zdarzyło mi się nie tak dawno, wobec hulającego po Ojczyźnie wiewu pory wiosennej, popełnić frywolny artykulik, w którym zasugerowałem (zasłaniając się, rzecz jasna, wielce szacownymi Autorytetami naszej cywilizacji, co przeszło […]

Czytaj dalej

Matuszewski: Hieronim Tarnowski – Szkic biograficzny

Matuszewski: Hieronim Tarnowski – Szkic biograficzny

| 31 października 2015 | 1 Komentarz

Hieronim hrabia Tarnowski, potomek jednego z najbardziej zasłużonych rodów w dziejach Polski, sam pozostaje nieobecny w szerszej świadomości historycznej. Pomimo znacznego zainteresowania polityką, niewątpliwych predyspozycji oraz gruntownego przygotowania nie brał udziału w życiu parlamentarnym odrodzonej Rzeczypospolitej. Był konserwatystą integralnym. Jego podstawową zasadą pozostawała ideologiczna bezkompromisowość, która po roku 1918 postawiła go poza politycznym mainstreamem. Urodził […]

Czytaj dalej

Dziwny Konserwatyzm

Dziwny Konserwatyzm

| 3 września 2014 | 0 Komentarzy

Niedawno doszło do porozumienia wyborczego polskiej prawicy – czyli Prawa i Sprawiedliwości, Polski Razem Jarosława Gowina i Solidarnej Polski. Sondaże wskazywały na sukces tej decyzji. Z racjonalnego podejścia do polityki, a także – poniekąd – w znaczeniu polityki rozumianej jako dążenie do kompromisu, decyzja ta była zatem opłacalna; tak przynajmniej wskazują wstępne badania. Po raz […]

Czytaj dalej

Szkoła międzywyznaniowa i neutralna jest absurdem

Szkoła międzywyznaniowa i neutralna jest absurdem

| 27 maja 2014 | 1 Komentarz

Przyjrzyjmy się założeniom szkoły międzywyznaniowej i szkoły neutralnej. Szkoła międzywyznaniowa i szkoła neutralna są absurdem filozoficznym. Szkoła międzywyznaniowa i neutralna wyrosły na gruzach zbankrutowanej filozofii subiektywizmu, czyli na agnostycyzmie, pozytywizmie, pragmatyzmie, a wreszcie na materializmie.   Agnostycyzm w filozofii należy już dziś do przeszłości, choć w kołach półinteligencji jeszcze pokutuje i choć niektórzy przedstawiciele nauk […]

Czytaj dalej

Temat miesiąca – modernizm: Racjonalizm, progresizm, modernizm

Temat miesiąca – modernizm: Racjonalizm, progresizm, modernizm

| 25 maja 2014 | 0 Komentarzy

Na polu teologicznym racjonalizm poczynił straszne spustoszenia między protestantami, tak że z nauki Lutra, Zwinglego, Kalwina i innych koryfeuszów reformacji pozostały ledwie liche strzępy. Pod wpływem filozofii niemieckiej i hiperkrytycyzmu historycznego wielka część teologów protestanckich, zwłaszcza ze szkoły tübingskiej (1), zanegowała Boski początek chrystianizmu i autentyczność ksiąg świętych, a Dawid Strauss († 1874) posunął się […]

Czytaj dalej

Nacjonalizm i Europa a monarchizm (głos w dyskusji)

Nacjonalizm i Europa a monarchizm (głos w dyskusji)

| 24 maja 2014 | 0 Komentarzy

Niniejszy tekst jest zaledwie krótkim komentarzem, wygłoszonym przez znakomitego Autora przy okazji dyskusji tekstu poruszającego zawarte w tytule problemy. Zawiera jednak kilka ciekawych uwag, które – jak wierzymy – warto zaprezentować. Redakcja   Jest prawdą fundamentalną, że nacjonalizm (niezależnie od tego, czy maskuje go hybryda tradycjonalizmu) jest wrogiem nie monarchizmu, ale Monarchii, a zwłaszcza – […]

Czytaj dalej

Temat miesiąca – modernizm: Abp Walenty Zubizarreta OCD o modernizmie

Temat miesiąca – modernizm: Abp Walenty Zubizarreta OCD o modernizmie

| 21 maja 2014 | 0 Komentarzy

1. Od samego początku religii chrześcijańskiej pojawiali się na świecie heretycy i niewierzący. Dlatego przez stulecia nigdy nie zabrakło ludzi, którzy napadali na Kościół. Żydzi i poganie głośno występowali przeciwko Objawieniu chrześcijańskiemu, natomiast apostaci wymyślali nader niebezpieczne teorie, które często przynosiły społeczeństwom straszne nieszczęścia. Jednakże wśród wszystkich teorii, jakie dotąd zostały wymyślone przez diabła dla […]

Czytaj dalej

Studiorum ducem – O świętym Tomaszu z Akwinu

| 27 września 2013 | 0 Komentarzy

Do naszych Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszy w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską będących: w sześćsetlecie kanonizacji św. Tomasza z Akwinu! Czcigodni Bracia. Pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie!

Czytaj dalej

„Dzieci wdowy” w Watykanie

| 4 lipca 2013 | 0 Komentarzy

 „Prawda niczego się nie wstydzi i nie musi się ukrywać” – pisał Tertulian przeciw sekcie Walentyna. Zdanie to Kościół wielokrotnie przypominał w ostatnich trzech stuleciach w odniesieniu do sekty znacznie bardziej społecznie niebezpiecznej niż antyczni gnostycy, a mianowicie tzw. „sekty masońskiej”. Papież Leon XIII nazwał masonerię „sektą starającą się ujarzmić Kościół i postawić go niczym […]

Czytaj dalej

W obronie fundamentalizmu i konserwatyzmu

| 17 maja 2013 | 0 Komentarzy

W każdej epoce znaleźć możemy słowa czy wyrażenia, które pod wpływem dominującej mody, kultury czy ideologii są poddawane specyficznej inflacji znaczeniowej lub też odwrotnie – jej deflacji. W starożytnej Grecji określenie kogoś mianem „filozofa” było najwyższym zaszczytem, współcześnie można w co niektórych miejscach za to określenie oberwać po głowie. Wracając pociągiem z pewnej wielkiej aglomeracji […]

Czytaj dalej