banner ad

Sykstus IV

| 21 lipca 2014 | 0 Komentarzy

Sykstus IV600 lat temu, 21 lipca 1414 roku urodził się w Celle Ligure (Sawona, Liguria) Francesco della Rovere; od 9 roku życia w konwencie franciszkańskim, po wstąpieniu do zakonu i odbyciu studiów uzyskał doktoraty z teologii i filozofii, a w 1444 roku został magistrem Św. Teologii; sławę wybitnego teologa zyskał pracami na temat Krwi Chrystusa oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi; w 1464 roku wybrany generałem zakonu franciszkanów; w 1467 roku mianowany przez papieża Pawła II kardynałem; od 9 sierpnia 1471 roku 212 papież Świętego Kościoła Rzymskiego pod imieniem Sykstus IV [Sixtus Quartus]; bezskutecznie próbował zorganizować krucjatę przeciwko Turkom; anulował „koncyliarystyczne” dekrety soboru w Konstancji oraz zaaprobował inkwizycję hiszpańską (zatwierdzając też na stanowisku wielkiego inkwizytora Kastylii i Aragonii o. Tomasa de Torquemadę OP); kanonizował św. Bonawenturę; oprócz wielkiej pobożności był również wybitnym mecenasem sztuki (ufundował m.in. Kaplicę Sykstyńską, nazwaną tak od jego imienia); wzmocnił Państwo Kościelne i utworzył Gwardię Szwajcarską; ujemną stroną jego pontyfikatu był nepotyzm oraz czerpanie środków na podejmowane przedsięwzięcia z opodatkowania prostytucji i z wprowadzenia płatnych odpustów (certam pecuniam) za dusze w czyśćcu; zmarł w 1484 roku.

 

prof. Jacek Bartyzel

 

Kategoria: Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *