banner ad

Russell Kirk

| 29 kwietnia 2024 | 0 Komentarzy

29 kwietnia 1994 roku zmarł w Mecosta (Michigan), w wieku 75 lat, Russell Amos Kirk, filozof polityki, historyk myśli politycznej, krytyk literacki i powieściopisarz (autor powieści grozy); uzyskał doktorat z literatury na Uniwersytecie St Andrews w Szkocji; współpracownik National Review i Chronicles, założyciel (1957) i pierwszy redaktor miesięcznika Modern Age; w 1964 roku wspierał kampanię prezydencką B. Goldwatera; jeden z najwybitniejszych (i nielicznych w Ameryce – bo „urodzony w niewłaściwym czasie i miejscu”, z „gotycką i nieoświeconą głową”) przedstawicieli konserwatyzmu tradycyjnego, opartego o boskie Objawienie i transcendentny ład moralny (prawo naturalne), „organicznego” i roztropnościowego (w duchu św. Tomasza z Akwinu, R. Hookera i E. Burke'a); krytyk libertarianizmu, tzw. neokonserwatyzmu, uzależnienia polityki amerykańskiej od interesów Izraela i „misjonizmu demokratycznego”, wróg nowoczesności – także w jej technicznym wymiarze (samochód to „mechaniczny jakobin”); w 1963 roku konwertował (z episkopalizmu) na katolicyzm i związał się z broniącym rzymskiej tradycji liturgicznej Una Voce America; w 1989 roku odznaczony przez R. Reagana Presidential Citizens Medal.

prof. Jacek Bartyzel

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *