banner ad

„Religia i media” – konferencja naukowa. 20-21 maja 2015, Olsztyn

| 14 stycznia 2015 | 0 Komentarzy

Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na konferencję nt. „Religia i media. Nowy kontekst komunikacji”, która odbędzie się w dniach 20-21 maja 2015 roku w Olsztynie.

Celem konferencji jest refleksja zarówno nad instytucjonalnymi relacjami łączącymi media i religię, jak i nad przenikaniem się codziennych oraz odświętnych praktyk komunikacyjnych i religijnych. Jedną z tez, którą możemy wstępnie zaproponować, jest teza o korelacji między społeczno-kulturowymi zmianami w obrębie religii i zmianami warunków komunikacyjnych, technologii medialnych i relacji społecznych coraz gęściej zapośredniczonych przez media.

Panele tematyczne:

Religia i mass media w warunkach kulturowej komunikacji XXI wieku

Religia wobec wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego

Geneza i charakter wzajemnych relacji – religia a media.

W poszukiwaniu nowej ewangelizacji. Kościół katolicki wobec globalizacji, nowych mediów i Internetu

Kościół katolicki o mediach. (Re)konstrukcja odniesień

Osoba i czyn. Medialne wizerunki Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka

Kondycja współczesnych mediów religijnych. Prasa, radio, telewizja

Islam w zwierciadle mediów

Nowe ruchy religijne w przestrzeni medialnej

Media, religia, śmierć: rytuały przejścia i medialne wspólnoty żałobne

Transmisyjny i rytualny model komunikacji religijnej

Religijne wydarzenia medialne

Współczesna Biblia pauperum

Poszukiwanie sacrum w kinie

Przewodniczący Konferencji: prof. UWM, dr hab. Marek Sokołowski

Sekretarze Konferencji: dr Agnieszka Zduniak (tel. 609 389 521, e-mail: a.zduniak@op.pl) i mgr Radosław Sierocki (tel. 500 684 810, e-mail: radoslaw.sierocki@uwm.edu.pl).

Zgłoszenia udziału w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2015 roku (karta zgłoszenia do pobrania ze strony: uwm.edu.pl/socjologia). Opłata konferencyjna wynosi 550 PLN. Wniesienie opłaty konferencyjnej do 30 marca na konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr 92 1030 1218 0000 0000 9113 2567, subkonto: 19.880.019-500, tytułem: „Religia i media”.

Przedstawione referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej.

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki UW-M, Pracownia Komunikacji Społecznej i Nowych Mediów, 10 – 701 Olsztyn, ul. ks. F. Szrajbera 11, tel. 89 533 83 90, fax 89 533 83 91.

Za: sdp.pl

Kategoria: Komunikaty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *