banner ad

Przegląd monarchistyczny #15 (Luty 2020)

| 31 maja 2020 | 1 Komentarz

Kraje, których dotyczą poniższe informacje: Wielka Brytania, Luksemburg, Rosja, Serbia, Portugalia, Polska, Brazylia, Francja, Niemcy, Korea Południowa, Austria, Włochy, Grecja, Etiopia.

1/ 1 lutego Wielka Brytania opuściła struktury Unii Europejskiej. Zachęcamy do przeczytania komentarza kol. A. Jakubczyka (MK), który z perspektywy jakobickiej skupił się na Szkocji. Temat podjął także Konrad Rękas.

2/ Reorganizacja dworu Luksemburga?

W Luksemburgu opublikowano 44-stronicowy rządowy raport, który wzywa do reformy dworu wielkoxiążęcego. Zwrócono uwagę, że 73% z 11 milionów euro przeznaczanych rokrocznie na utrzymanie monarchii pochłania utrzymanie personelu, wśród którego występuje duża rotacja (w latach 2014-2019 posadę zmieniło 51 spośród zatrudnionych 110 osób). Decyzje w tym zakresie podejmuje żona władcy, WX Maria Teresa, która w teorii powinna się zajmować wyłącznie kwestiami reprezentacyjnymi. J. Waringo, współautor raportu, zauważa, że „wyraźnie czół obecność Wielkiej Xiężnej w funkcjonowaniu Dworu”. Kontrowersje wzbudzają także usługi telekomunikacyjne i pocztowe, świadczone monarchii nieodpłatnie, pomimo zmiany prawa z 2000 roku.

3/ Rosyjski (pół)światek monarchistyczny

W Rosji rosnącym zainteresowaniem cieszy się Towarzystwo Dwugłowego Orła, monarchistyczna organizacja pod przewodnictwem miliardera Konstantina Malofieva, której głównym dążeniem jest ukoronowanie Włodzimierza Putina. Na potrzeby przygotowania kadr nowego caratu utworzono Liceum Bazylego Wielkiego. Malofiev ma świadomość, że tytuł cara nadal należy do rodu Romanowych, co więcej, utrzymuje regularne kontakty z WX Jerzym, synem WX Marii (prawdopodobnej monarchini). Ostateczna decyzja w kwestii personaliów przyszłego cara ma zostać podjęta „przez naród”, choć zgodnie ze zwyczajem jest to zadanie Soboru Powszechnego. Miliarder, będący jednym z głównych sponsorów Światowego Kongresu Rodzin, utrzymuje powiązania z siecią organizacji konserwatywnych i prawicowych z całej Europy. Tekst wspomina także o pomyśle przywrócenia monarchii według Borysa Jelcyna, który nawiązał kontakt z Romanowami i zalecił, by WX Jerzy odbył edukację w akademii wojskowej. A co na to Putin? „Publicznie Kreml nie chce popierać takich [monarchistycznych] pomysłów” – przyznaje Malofiev, a rzecznik prezydenta W. Pieskow zapewnia, że „monarchistyczna partia jest osobistą inicjatywą KM, pozbawioną [oficjalnej] aprobaty prezydenta” (na podstawie opracowania Fryderyka de Natala).
4/ Patriarcha Serbii, blisko związany z dworem królewskim, oficjalnie poparł Ruch Renowacji Królestwa Serbii, wyrażając opinię, że monarchia w jej chrześcijańskiej postaci jako jedyna może dać Serbii naturalny rząd. Tymczasem serbscy monarchiści pozostają rozdrobnieni, przez co ich walka polityczna nie przynosi efektów. Dziwi to o tyle, że w kwestii poglądów pozostają oni zazwyczaj zgodni (11.02)

5/ Król Portugalii udzielił wywiadu, w którym poruszono kilka ciekawych kwestii. Najjaśniejszy Pan pytany o przygotowania syna do (nie)objęcia korony odpowiedział: „Wszystkie moje dzieci są przygotowane do służenia Portugalii, o ile jest to zgodne z ich powołaniem, cechami i zainteresowaniami”. W odpowiedzi na pytanie o małżeństwa równe stanem odparł: „Dziś uniwersalną wartością, którą każdy chce narzucić, jest demokracja, a królowie są bardzo demokratyczni w swoim zachowaniu. Książęta zawierają bardzo demokratyczne małżeństwa, ale nie zawsze postępują właściwie”. JKM mówił także m.in. o bliskich relacjach z domami królewskimi, wskazując głównie na dwory Belgii, Luksemburga, Lichtensteinu, Austrii oraz Bawarii.

6/ Trwają badania nad piastowskimi szczątkami, spoczywającymi w Kaplicy Królewskiej i krypcie katedry pw. NMP w Płocku. Prace, w ramach których ma zostać przeprowadzona m.in. rekonstrukcja twarzy, mają potrwać do grudnia 2020 roku (13.02).

7/ Odezwa szefa Cesarskiego Domu Brazylii do monarchistów
W dokumencie JCW Ludwik I wyraził dezaprobatę dla tendencji centralizacyjnych w brazylijskim ruchu monarchistycznym. Zwrócił uwagę na to, że Brazylia jest krajem ogromnym i zróżnicowanym, dlatego monarchiści powinni organizować się „organicznie”, w rozmaitych kręgach, frontach i grupach, w oparciu o lokalne tradycje. Niekoronowany władca przywołuje sytuację, która miała miejsce po referendum ustrojowym w 1993 r., kiedy próba centralizacji, dokonana bez aprobaty JCW spowodowała zanik zróżnicowania i kreatywności. Doceniono stowarzyszenie Pro Monarchia, które zabiega o interes cesarski w oparciu o wolność i pluralizm (14.02).

8/ 16 lutego po rocznej przerwie aktywność w mediach społecznościowych wznowił JKM Ludwik XX, tym razem by wesprzeć walkę z rakiem u dzieci. Król Francji przeżywał ostatnio trudny czas, gdy jego pradziadka ekshumowano z Doliny Poległych, a w banku teścia, w którym JKM pracuje, pojawiły się nieprawidłowości.

9/ „Nie” dla zwrotu zagrabionego mienia Hohenzollernów
Na początku lutego zapytano Niemców jaki jest ich stosunek do roszczeń majątkowych spadkobierców rodu Hohenzollernów z Jerzym Fryderykiem xięcem Pruskim na czele. Badanie, przeprowadzone na próbie 1006 osób wykazało, że 53% nie zgadza się z jakimikolwiek roszczeniami, 33% godzi się na częściowy zwrot, natomiast zaledwie 6% opowiada się za całkowitym zwrotem zagrabionego mienia. Zapytano także o ewentualne oddanie władzy królowi bądź cesarzowi, uzyskując 85% odpowiedzi „to raczej nie jest dobry pomysł”. Co ciekawe, najbardziej sprzyjają Hohenzollernom ludzie młodzi, podczas gdy starsze pokolenia pozostają sceptyczne.

10/ Przeżywszy okrągłe 100 lat, na Hawajach odeszła z tego świata cesarzowa Korei Yi Hae-won, wnuczka cesarza Kojonga z dynastii Jeseon. Jej tytularne panowanie było kwestionowane przez niektórych członków rodziny. Symboliczny akt koronacji miał miejsce w 2006 r. Cesarstwo Korei formalnie istniało do 1910 r., kiedy kraj został zajęty przez Japonię.

Cesarski Dom Korei ogłosił, że obecnym „pretendentem” do tronu jest 57-letni xiążę Yi Won, prawnuk cesarza Kojonga. Koreański rząd kurtuazyjnie nie uznaje tej decyzji, kierując wzrok ku 77-letniemu xięciu Yi Seok (20.02.2020).

11/ W mieście Korneuborg odbył się Bal Cesarski, który swą obecnością uświetnił JCiKW Ferdynand Zwonimir Habsburg-Lotaryński, tytułowany przez lokalnego burmistrza „cesarską wysokością”. Nie zabrakło innych gości z kręgów wojskowych i arystokratycznych, w tym Wincenta barona von Stimpfl-Abele reprezentującego Zakon Rycerzy św. Jerzego. 22-letni następca tronu przywdział na tą okazję mundur austriackiej armii, w której odbywa służbę (18.02.2020).

12/ Palestyńskie Cesarskie Towarzystwo Prawosławne (SIORP), przy aprobacie WX Marii i WX Jerzego domaga się kanonizacji WX Siergieja Aleksandrowicza Romanowa, piątego syna cara Aleksandra II. Słynął z pobożności i kontrowersyjnych poglądów, a kres jego życia nastąpił w 1905 roku podczas zamach bombowego na samochód.
13/ Z woli JKM króla Obojga-Sycylii Piotra założona w 1882 roku firma Maison Alteri, na czele której stoi dziś Ignacio Altieri, otrzymała oficjalny patent Dostawcy Dworu Królewskiego. Ród od pięciu pokoleń prowadzi słynną i cenioną wytwórnię majoliki i wyrobów ceramicznych (26.02.2020).

14/ Następca tronu Grecji, Paweł xiążę Sparty, w wywiadzie przyznał, że nie jest zainteresowany tworzeniem monarchistycznego ruchu politycznego, gdyż „instytucja monarchii istnieje, by zapewniać jedność narodu, a nie po to by angażować się w partyzanckie konflikty”. Dodał także, że „jest do dyspozycji [Greków], jeśli będą go wzywać”. Xiążę powrócił z wygnania w roku 2004. Badania pokazują, że ok 12% Greków pragnie powrotu monarchii (23.02.2020).

15/ Brazylijski xiążę kontra papież Franciszek

„Lewica zawsze walczyła z kościołem, armią i arystokracją. Dziś arystokracja już nie istnieje, armia jest zdecydowanie zbyt socjaldemokratyczna, a kościół stał się komunistyczny ” – oto komentarz xięcia Ludwika Filipa z Brazylii (gałąź Vassouras) zasiadającego obecnie w parlamencie, blisko związanego z prezydentem Bolsonaro. Wzburzenie wynikało z audiencji, jaką u papieża otrzymał Lula de Silva, skorumpowany polityk kojarzony w Brazylii z „utrwalaniem ubóstwa”. W sprawę zaangażowany został nuncjusz apostolski, a także Olavo de Carvalho – monarchista, intelektualista i „główny ideolog bolsonarianizmu”.

16/ Dynastia Sabaudzka w oficjalnym komunikacie ogłosiła, że odwołuje doroczną ceremonię oddania hołdu „królowi Włoch” (de iure królowi Sardynii) Humbertowi II, w rodzinnej nekropolii usytuowanej w opactwie Hautecombe, zaplanowaną na 14 marca. Jako powód podano rozprzestrzenianie się koronawirusa we Włoszech (25.02).

17/ Nowy ruch monarchistyczny w Serbii
Xiążę Włodzimierz Karadziordziewicz (kuzyn króla de iure (?) Aleksandra Karadziordziewicza) ogłosił powstanie Frontu Monarchistycznego. W mediach społecznościowych tłumaczy: „Moim pomysłem jest służyć narodowi serbskiemu, a nie nim rządzić. Zawsze pamiętałem o tym, czego nauczyłem się od ojca i moich przodków. Relacja z ludem nie powinna przypominać okrzyku wojskowego, takiego jak <Naprzód!> (…)”. Arystokrata znany jest jako nacjonalista i gorliwy wyznawca prawosławia. Podkreśla, że „Front monarchistyczny to ruch, a nie partia polityczna”, a jako hasła podaje: „Suwerenność, tradycjonalizm, monarchizm, ochronę praw pracowniczych”. Otwarcie krytykuje organizacje międzynarodowe, m.in. UE, MTF czy WTO. Podkreśla, że Kosowo należy do Serbii i sympatyzuje z Baszarem al-Asadem. Jest także przyjacielem patriarchy Irina, monarchisty pragnącego zbliżenia Serbii z Czarnogórą. Warto przytoczyć jego uwagę: „Współczesny parlamentaryzm nie dotyczy kwestii politycznych i społecznych, ale tylko tych partii politycznych, które działają na ich rzecz. Obrońcą suwerenności narodowej może być tylko król”. Kwestia relacji z (nie)koronowanym kuzynem pozostałe „złożona” (27.02).

18/ 29 lutego Instytut Moa Anbessa wraz z etiopską Radą Koronną wydał doroczny bankiet, upamiętniający triumf cesarza Menelika II nad okupacyjnymi siłami włoskimi z 1896 roku. Stojący na czele RK xiążę Ermias Sahle Sellasie przyznał wybranym gościom Order Rycerstwa oraz Medale Cesarstwa Etiopskiego.

 

Tomasz Goździk 

Kategoria: Polityka, Publicystyka, Tomasz Goździk

Komentarze (1)

Trackback URL | Kanał RSS z komentarzami

  1. Gierwazy pisze:

    Nawet fajna inicjatywa taki przegląd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *