banner ad

Państwowy Instytut Wydawniczy w stanie likwidacji. Ratujmy PiW

imagesSzanowni Czytelnicy. Państwowy Instytut Wydawniczy jest postawiony w stan likwidacji. Jest to początek likwidacji polskiej humanistyki. Cytujemy w całości list w obronie instytucji, której nie zastąpi żadna "spółka z o.o." ani "inwestor z zagranicy".

Do:
Minister Skarbu Państwa / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Skarbu Państwa
ul. Krucza 36/Wspólna 6
00-522 Warszawa
minister@mkidn.gov.pl, minister@msp.gov.pl

Apelujemy o wykreślenie Państwowego Instytutu Wydawniczego z wykazu przedsiębiorstw państwowych postawionych
w stan likwidacji i umożliwienie mu niezakłóconej działalności wydawniczej w kolejnych latach.

PIW nie generuje strat. W przeciwieństwie do wielu innych instytucji kultury w Polsce, nie wymaga dotacji budżetowych,
a wartość jego aktywów (nieruchomości, praw autorskich i wydawniczych, księgozbioru Biblioteki PIW) kilkakrotnie przekracza
kwotę zobowiązań. Uporczywe trwanie przy urzędniczej decyzji o likwidacji PIW nie ma zatem finansowego uzasadnienia.

Przekazanie majątku PIW innej jednostce, np. Instytutowi Książki, oznacza wygaśnięcie części praw wydawniczych.
Gdyby kierować się dorobkiem lub ekonomiczną rentownością statutowej działalności, to PIW powinien przejmować
inne instytucje, a nie być przejmowany, a tym bardziej likwidowany.

Państwowy Instytut Wydawniczy to najbardziej zasłużona dla polskiej kultury oficyna wydawnicza, istniejąca od 1946 r.
Jej dorobek to blisko 8500 tytułów literatury polskiej i światowej, w tym pomnikowe wydania Aleksandra Fredry,
Cypriana Norwida, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Bolesława Leśmiana,
Mirona Białoszewskiego, Lwa Tołstoja, Fiodora Dostojewskiego, Josepha Conrada, Marcelego Prousta i in. Łączny nakład
oraz liczba tytułów wydawanych przez PIW, mimo biurokratycznych utrudnień, nieprzerwanie rośnie od 2012 r.

Gdyby Państwowy Instytut Wydawniczy został zlikwidowany, byłaby to niepowetowana
strata dla polskiej kultury i przyszłości czytelnictwa wśród Polaków. Nie godzimy się na to!

 

Niżej podpisany/a:
Przemysław Pawlak – Komitet Ratowania PIW
00-001 Warszawa
przemek.pawlak@gmail.com

Oryginał listu i składanie podpisów TU:http://www.petycje.pl/petycja/11224/nie_dla_likwidacji_panstwowego_instytutu_wydawniczego!_-_podpisz_apel.html

A tu apel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich:

http://www.sdp.pl/informacje/11513,zarzad-glowny-sdp-przeciwko-likwidacji-piw,1436270820

Tags: ,

Kategoria: Wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *