banner ad

Orędzie o stanie Unii Europejskiej w 2013 r.

| 14 września 2013 | 0 Komentarzy

european comission11 września 2013 r. podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso wygłosił Orędzie o stanie Unii Europejskiej w 2013 r.

W orędziu Barroso stwierdził m.in.:

"To, co możemy i powinniśmy uczynić w pierwszym rzędzie, to podjąć konkretne działania na rzecz stworzenia unii bankowej. Jak już określono w komisyjnym planie działania zaprezentowanym ubiegłej jesieni, jest to pierwszy i najważniejszy krok na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej. Proces legislacyjny dotyczący jednolitego mechanizmu nadzorczego jest już prawie zakończony.

Kolejnym krokiem jest niezależna ocena aktywów bankowych przez Europejski Bank Centralny przed objęciem przezeń funkcji nadzorczej. Musimy teraz bezzwłocznie skupić uwagę na jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Wniosek Komisji jest gotowy od lipca, musimy więc wspólnie podjąć niezbędne kroki, aby został przyjęty jeszcze w tej kadencji. (…) W ten sposób poczynimy postępy na drodze do uwolnienia banków od ryzyka związanego z obligacjami państwowymi. W ten sposób będziemy mogli zapobiec jednemu z najbardziej niepokojących i niedopuszczalnych skutków kryzysu: rosnącej fragmentacji europejskiego sektora finansowego i rynków kredytowych – a wręcz ukrytej renacjonalizacji. Jest to również sposób na przywrócenie normalnych warunków kredytowania gospodarki, zwłaszcza MŚP".

Barroso poruszył także sprawę konfliktu w Syrii:

"To właśnie z naszymi wartościami stoimy w obliczu trudnej do zniesienia sytuacji w Syrii, która w ostatnich miesiącach wystawia na próbę sumienie świata. Unia Europejska prowadziła w zakresie międzynarodowej pomocy, uruchamiając blisko 1,5 miliarda euro, z czego 850 milionów euro pochodziło bezpośrednio z budżetu UE. Komisja uczyni wszystko, co w jej mocy, aby pomóc ludności syryjskiej i uchodźcom w krajach sąsiadujących. Niedawno byliśmy świadkami zjawisk, które w naszym przekonaniu zostały już dawno wyplenione. Użycie broni chemicznej jest czynem potwornym, który zasługuje na zdecydowane potępienie i kategoryczną odpowiedź. Społeczność międzynarodowa, na czele z ONZ, ponosi zbiorową odpowiedzialność za karanie takich czynów i za położenie kresu temu konfliktowi. Wniosek dotyczący wyłączenia z użycia syryjskiej broni chemicznej jest zasadniczo dobrym wydarzeniem. Reżim syryjski musi pokazać teraz, że wykona go bez najmniejszej zwłoki. W Europie jesteśmy zdania, że tylko polityczne rozwiązanie stwarza szansę osiągnięcia trwałego pokoju, na jaki zasługuje ludność syryjska."

Swoje wystąpienie Barroso zakończył przypomnieniem tego, iż "sto lat temu Europa ‑ w pełnej nieświadomości – szła w kierunku katastrofy, jaką była pierwsza wojna światowa". Barroso wyraził nadzieję, iż "w przyszłym roku, 2014, Europa będzie wychodzić z kryzysu, dążąc ku Europie ściślej zjednoczonej, silniejszej i bardziej otwartej."

Tekst orędzia: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-684_pl.htm

Kategoria: Wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *